NL editie / World edition

Froukje Santing


Froukje SantingFroukje Santing (1956) is journalist en moderator. Ze bestudeerde de afgelopen jaren de islam vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief, eerst in Leiden en daarna in Amsterdam. Voorheen was zij correspondent in Turkije voor onder meer NRC Handelsblad, en van 1999 tot 2006 maakte ze opnieuw deel uit van de redactie van NRC Handelsblad. Op haar onderzoeksblog www.nietalleenallah.nl maakt Santing op basis van interviews voor haar masteronderzoek inzichtelijk dat tweedegeneratiemigranten met een moslimachtergrond beslist niet alleen door Allah worden aangestuurd in hun leven, in tegenstelling tot wat in de publieke opinie herhaaldelijk wordt beweerd. Daarnaast maakt ze deel uit van het blogteam van www.nieuwemoskee.nl.

"In de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap is al geruime tijd een interessante discussie aan de gang: de roep om de bemoeienis van de Marokkaanse overheid met Marokkaanse Nederlanders een halt toe te roepen en erkenning van de religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit onder Marokkaanse Nederlanders, zowel in de eigen gemeenschap als in de gehele Nederlandse samenleving. 'In plaats van  te worden aangesproken als groepsrepresentant, willen wij worden beoordeeld op onze eigen individuele capaciteiten, ontplooiingswensen en inzet', aldus de initiatiefnemers, inmiddels verenigd in het Netwerk Vrijzinnige Marokkaanse Nederlanders.

Wat mij aanspreekt bij dit netwerk is niet alleen de thematiek die ze aansnijden, maar vooral ook de reflectie op het eigen denken en handelen die ze zichzelf opleggen. Het idee is dat 'ook onder Marokkaanse Nederlanders zelf onderling kritisch moet worden gesproken over de vraag of het eigen hokjesdenken niet mede aanleiding is geweest tot die stereotiepe beeldvorming'. Dat is de reden waarom Abdelghafour Ahalli (44), een van de initiefnemers van het Netwerk, onmiddellijk in mijn gedachten kwam toen ik van deze site hoorde. Ahalli laat zijn lot niet door anderen bepalen, maar neemt de regie in eigen hand. One11 laat zien dat mensen overal ter wereld hetzelfde doen, in tegenspraak tot de wijze waarop de politiek en de mainstream media invulling geven aan de tijdsgeest."

Meer interviews met eigenzinnige tweedegeneratiemigranten met een moslimachtergrond zijn te lezen op www.nietalleenallah.nl.

Froukje Santing werkt voor:

Abdelghafour Ahalli

Abdelghafour Ahalli

Ahalli wil dat Marokkanen in Nederland elkaar de vrijheid geven om af te wijken. "We moeten een nieuw beeld van onszelf construeren."Waar