NL editie / World edition

Pater Poels helpt uit woede

door Anita de Haas en Joke Knoop


‘Pater Poels’ begon ooit met het opvangen van daklozen in Tilburg, waarin de Brabantse stad nog altijd vooroploopt. In zijn strijd tegen de armoede fietst Gerrit Poels (81) nu elke nacht door de stad om gratis brood te bezorgen.

Pater Poels helpt uit woede Alweer twintig jaar stapt Gerrit Poels elke nacht op de fiets om de armen van de stad brood te bezorgen. Weer of geen weer. En nooit overdag: Poels zoekt de donkere uren op omdat zijn klanten zich schamen. “Sommige dingen kunnen het daglicht niet verdragen,” zegt hij op bezwerende toon. Overdag deelt hij in zijn achtertuin het dagelijks brood met honderd gezinnen die wel hun gezicht durven te laten zien. Het brood is het overschot van de Tilburgse bakkerijen.

Gerrit Poels is de oprichter van Huize Poels (nu Traverse), de daklozenopvang in Tilburg. In 2000 eindigde Gerrit Poels als tweede bij de verkiezing van de Tilburger van de Eeuw, achter de legendarische vakbondsvrouw en wethouder Miet van Puijenbroek. Een jaar later riep de KRO hem uit tot ‘Nederlandse held’. Hoewel Gerrit Poels al in 1969 uit het klooster trad, staat hij in zijn woonplaats bekend als ‘pater Poels’. Zijn vrouw Angelique heet even vanzelfsprekend de ‘vrouw van pater Poels’.

Woede
Gerrit Poels is een beminnelijk man, de lach gereed om de lippen, de voeten ondanks de winter in sandalen gestoken. Hij vertelt met vuur over de noden van ‘zijn volkje’, over zijn ‘krankjorume leven’, over zijn drijfveren. “Dat is niet zo positief hoor. Een van mijn grote drijfveren is niet de liefde voor de mensen, maar mijn woede.”

Als woede uw drijfveer is, zit er dan elke nacht een kwaaie pater Poels op de fiets?
“Ja, eigenlijk wel. Woede speelt een hele grote rol. Ik ben boos op de mensen die een ander sturen naar een punt waar die ander niet wil zijn. En die het hem onmogelijk maken om daaraan te ontsnappen. Ik zie dat vaak in het lot van mijn volkje. Dat wekt mijn woede én het inspireert mij.”

U heeft een bewogen leven achter de rug. U was kloosterling, bent uitgetreden en getrouwd. Ziet u de worsteling in uw eigen leven terug bij de mensen die u ontmoet?
“Ja! Al wat ik aan conflicten signaleer, heeft te maken met mijn jeugd. Ik was voorbestemd om pater te worden, omdat ik goed kon leren en omdat elk groot katholiek gezin werd geacht een priester te leveren. Ik woonde tot mijn twaalfde in het dorp Berg en Dal bij Nijmegen. In 1941, precies op de dag dat mijn vader mij naar het kleinseminarie van de Rooi Harten bracht, donderde mijn moeder in elkaar. Dat was vreselijk, en ik dacht dat het alleen mij overkwam. Ik verging van de heimwee en ik leerde me verbijten. Ik verhardde. Pas later kwam ik erachter dat veel knapen van mijn leeftijd ernstig hebben geleden onder die breuk met thuis.”

Uw ‘voorbestemming’ als priester was de keuze van uw vader, niet van uw moeder?
“In die tijd had een vrouw geen vinger in de pap. Mijn moeder is helaas meegegroeid in de opvatting van mijn vader. Haar verharding heeft zich later op een dramatische manier geuit. Ik trouwde op 7 mei 1969, een dag later verongelukte mijn broer. Mijn moeder koppelde zijn ongeluk aan mijn uittreden. Ik mocht niet op zijn begrafenis komen. Ik ben er stiekem geweest, op een stoeltje achter in de kerk, en was meteen na afloop weer weg. De enige manier om die afwijzing van je moeder te overleven, is de wijze waarop wij leefden: met de zorg voor honderden mensen die verkeren in wisselende, soms onoplosbare situaties. Het heeft twintig jaar geduurd voordat mijn vrouw en ik mijn moeder onder ogen konden komen, en dat gebeurde op initiatief van mijn broers en zussen. Dat heeft me altijd veel pijn gedaan.”

Bent u uit het klooster getreden omdat u verliefd was?
“Het zal meegespeeld hebben, maar het was een ingewikkeld proces dat zo’n acht jaar heeft geduurd. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft me open gemaakt. Dat je je als religieuzen waar moest maken te midden van de mensen en niet achter grote kloostergevels met dogmatisch gedoe en uiterlijke praal. Het maakt je tegelijk onzeker: waarvoor heb ik het die tijd allemaal gelaten? Dat voelde als een onrecht. Die innerlijke strijd is versterkt door omstandigheden. Ik was leraar Nederlands op hetzelfde seminarie. Ik was een goede leraar, maar het seminarie liep leeg en werd samengevoegd met een andere school. Niemand in het klooster bood me iets anders aan. Niet zonder reden: ik was niet de gemakkelijkste en ik hield mijn mond niet. Toen werd ik godsdienstleraar van kleuterleidsters in opleiding. Ik was een slechte leraar. Ik moest een leer verkondigen waar ik niet achter stond. Daarmee groeide het innerlijke conflict. Ik gaf veel retraites en daar kwam ik religieuzen tegen met dezelfde twijfel.”

Wat gaf voor u de doorslag om uit te treden?
“Er was geen doorslag, alleen de vraag hoe eraan te ontkomen. Een vrome kloostergenoot wees me op de hulpcentrale in oprichting. Met vijf mensen die ik kende van de retraites sloten we ons aan. Op 1 mei 1968 trokken we in een beschikbaar gesteld pand in de Poststraat. Op die dag hoorden we dat de oprichting van de  hulpcentrale was uitgesteld. Dat was een ramp: daar zaten we, zonder verdiensten. We zijn maar begonnen, want de mensen kwamen wel.”

Daar begon uw werk voor anderen?
“Ja, al na tien dagen kwam er een man die vroeg of we konden bemiddelen voor een kamer. Omdat het niet meteen lukte, bleef hij slapen. De volgende dag informeerde ik bij de wijkagent; toen bleek dat de man werd gezocht. De vogel was natuurlijk op tijd gevlogen, maar bij de politie ontstond het misverstand dat wij mensen opvingen. Binnen de kortste keren hadden we negentig overnachtingen per maand. We konden alles, we deden alles. We waren krankzinnig bezig, en ik was de grote gestoorde. Iedereen was welkom. We hadden een gouden formule: opvang zo lang als nodig en zo kort als mogelijk, en de mensen mochten altijd terugkomen. Als ze weer zelfstandig woonden, verloren we ze niet uit het oog, maar zochten we ze thuis op. Intussen moesten wij – vijf niet-verdieners – in het begin schooien om eten. We kregen het van koks van kloosters – daar zat God achter – en we kregen brood via een bakkersdochter.”

Daar zat God achter?
“Ik ben wel blijven geloven. Het is alleen niet het uitdraagbare geloof meer, eerder het eetbare geloof.”

Even terug naar uw geliefde. Uw vrouw kwam ook uit het klooster.
“Ze was van de orde van de Zusters van Liefde. Ik kwam haar tegen bij een retraite, toch had ik niet meteen een relatie op het oog. Dat leefde niet bij mij. Angelique was een van de mensen die meegingen naar de hulpcentrale. Op een gegeven moment sloeg de vonk over. Ik weet niet of het bij haar liefde op het eerste gezicht was. Ik heb het voor mezelf zo geformuleerd: zij was een van de Zusters van Liefde op het Eerste Gezicht.”

Bent u er gelukkiger door geworden?
“Op een bepaalde manier wel. Zoals wij getrouwd zijn, zoals wij leven, werken, is wel vreemd, unheimisch. Op dit terrein is ze een veel hardere werker dan ik. Ik leef op de terugtraprem en zij kan sjouwen. Of we samenwerken? Niet echt, wat zij doet, doe ik weer niet. Ze heeft onze zes pleegkinderen grootgebracht (eentje woont nog thuis) en ze werkt met een groepje bejaarden. Of de kinderen geslaagd zijn? Het zijn zes hoofdstukken – twee hoofdstukken zijn af, de rest is in wording.”

Hoeveel mensen heeft u in de loop van uw leven opgevangen?
“Dat weet ik niet. Bij Huize Poels zijn er tot 1990, het jaar dat ik opstapte, meer dan dertienduizend inschrijvingen geweest. Daar zijn veel doublures bij, want ze mochten wel veertig keer terugkomen. Na mijn vertrek vatte ik het plan op hen te bezoeken, want met de afschaffing van het huisbezoek was de vernieling, de bureaucratisering begonnen. Instellingen worden door subsidiegevers afgerekend op resultaten. Grof gezegd: wil je in de reguliere daklozenopvang Traverse worden opgenomen, dan moet je bijna de oplossing onder de arm meenemen. Op die manier ga je mensen selecteren en sluit je een groep uit waarmee geen enkel resultaat is te behalen. Eind jaren tachtig waren er de allochtone vrouwen bijgekomen: nog hopelozer en hulpelozer, gevangen in de interne terreur van hun man. Man verslaafd aan de coke, slaat alles kapot en toch kan de vrouw zich niet van hem losmaken. Sinds mijn vertrek heb ik me gruwelijk bemoeid met dat zooitje. Het was onbeschrijflijk wat er in de jaren negentig in Tilburg gebeurde: mensen leefden in kuilen, in kelders, in benzinepompen. Ik bezocht hen, bracht brood mee.”

Jeuken uw handen dan niet om in te grijpen?
“Dat kan niet. Ik accepteer dat het zo is en dat ik er al zeventien jaar kom. Ik doe wat er gebeuren moet. Ik oordeel niet. Ik los niets op, ik houd in leven. Ik kan niets ongedaan maken. Er zijn mensen bij die genadeloos zijn overgeleverd aan wie ze zijn. Zoals? Een stel dat sámen een IQ van honderd heeft.”

U zult vaak weet hebben van criminele activiteiten. Brengt u dat in gewetensnood?
“Nee. Het niveau van weten is zo laag. Dat kun je niet met gewone normen meten. Ik heb moeite met de overheid die mensen het huis uitzet zodra een hennepplantage is ontdekt. De overheid wil  de mensen in het gareel houden. Ik handhaaf ook, ik handhaaf dezelfde mensen op een andere manier. Mijn kernwoord is troost. Troost bieden is ook een drijfveer.”

U ziet ook mensen opkrabbelen?
“Mijn volkje schuift voortdurend op. Als het ze beter gaat, laten ze weten dat het brood niet meer nodig is. Duizenden mensen zijn er nu beter aan toe, hoewel het nu weer lastig wordt.”

U bent 81 jaar. Hoe lang blijft u dit nog doen?
“Tot ik erbij neerval. Ik zorg niet voor een opvolger. Ik leef nu in gestrekte draf, en als de draf eraf is, gaat het wel op een andere manier door. Op basis van mijn mogelijkheden is het een klungelig leven. Ik had belangrijkere dingen kunnen doen, maar het kleine hoort bij mij. Ik vergelijk het met een tienbaansweg. Die wordt vierbaans op weg naar een stad. Naar een dorp wordt het tweebaans, naar het gehucht loop je langs een karrespoor. Daar ligt een konijn in de greppel te stuiptrekken. Ik ben bij het konijn gebleven, en dat geeft vrede.”

---------------------------------------------------------------------------------------------
Feiten uit het leven van Gerrit Poels

Gerrit Poels, 81 jaar, geboren in Berg en Dal bij Nijmegen. Tweede in een gezin van zeven kinderen. In 1941 gaat hij naar het kleinseminarie van de Rooi Harten (MSC) in Tilburg. Daarna studeert hij theologie en filosofie. In 1955 wordt Poels leraar Nederlands aan hetzelfde kleinseminarie, vervolgens godsdienstleraar aan de opleiding voor kleuterleidsters in Tilburg. In 1967 sluit hij zich aan bij de nog op te richten hulpcentrale in de Poststraat. Vandaaruit begint hij met vier anderen de opvang van daklozen. In 1969 treedt hij uit en trouwt hij met Angelique, een eveneens uitgetreden Zuster van Liefde. Ze brengen zes pleegkinderen groot. Het opvangcentrum Huize Poels verhuist achtereenvolgens naar de Nieuwlandstraat, naar de Ringbaan Zuid en naar de Gasthuisring. De naam verandert later in Traverse. Poels is medeoprichter van eethuis De Pollepel, Blut en kringloopbedrijf La Poubelle. In 1990 vertrekt Poels bij Traverse en roept hij de Stichting Broodnodig in het leven. Hij brengt ’s nachts brood naar de armen en verstrekt overdag brood in zijn achtertuin – Nederlands eerste ‘voedselbank’. In 2000 wordt hij tweede in de verkiezing van Tilburger van de Eeuw, een initiatief van het Brabants Dagblad. In 2001 roept de KRO hem uit tot Nederlandse held. In 2009 verschijnt zijn levensverhaal in boekvorm: Een dwaas  bestaan, geschreven door Arjan Broers.


Foto: Joris Buijs/PVE


DelenLaatste reacties (7220)

CanadianArrab
Geplaatst op: gisteren om 23:42

Hi there, I do think your web site could be having web browser compatibility issues. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Apart from that, wonderful site!
<a href=http://canadianpharmacymsn.com/>canadian pharmacies that ship to us</a>
canadian pharmacy king
<a href="http://canadianpharmacymsn.com/">northwest pharmacy canada</a>
Canadafleen
Geplaatst op: gisteren om 23:25

Thanks for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Glance advanced to far brought agreeable from you! By the way, how could we communicate?
<a href=http://canadianpharmacyntx.com/>canada pharmacy online</a>
list of reputable canadian pharmacies
<a href="http://canadianpharmacyntx.com/">online canadian pharmacies</a>
Canadafleen
Geplaatst op: gisteren om 21:58

It's an remarkable article for all the internet people; they will obtain benefit from it I am sure.
<a href=http://canadianpharmacyntx.com/>canadian pharmacy viagra brand</a>
canadian pharmacies that ship to the us
<a href="http://canadianpharmacyntx.com/">buy prescription drugs from canada</a>
Miguelsa
Geplaatst op: gisteren om 21:27
Cardiopulmonary circumvent and hypothermia are used to support publication, protect the capacity, and oxygenate the heiress during the procedure. Malignant Ovarian Embryo Stall Tumors Since the the government of the GOG Rare Tumor Body, no protocols recompense malicious ovarian source cell tumors contain been activated. Saltation is just moving, comparable obstinate close <a href=http://www.dinamicbrain.com/wp-content/content/group5/propecia_5_mg_1_mg_proven_propecia_online_no_rx/>buy propecia 1 mg mastercard</a> hair loss upset stomach.
Wang Be sure of of Orthopedic Surgery, Shanghai Ninth People's Polyclinic, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, People's Republic of China e-mail: jinwu_wang@sohu. If the lassie obligated to be off the beaten track for the sake a contagious disability, the opportunities in return study and experimentation are what is more restricted. Mortensen EM, Restrepo MI, Anzueto A, and Pugh JA (2006b) Antibiotic therapy and 48-hour mortality for patients with pneumonia <a href=http://www.dinamicbrain.com/wp-content/content/group5/super_viagra_160_mg_order_super_viagra_online/>generic super viagra 160mg fast delivery</a> erectile dysfunction low blood pressure. Bearing in mind the disadvantages or limitations of the separate strategies efforts press been made to disclose depth alternatives. Wild epitome mice showed significantly superior exhibition than Tova, and TMBP showed significantly sport conduct than dotty type, indicating that T-cells directed toward CNS antigen provided outstanding prop up to culture and recall duty or were adequate to support regular function. Pichichero ME, Rennels MB, theologian KM, et al <a href=http://www.dinamicbrain.com/wp-content/content/group5/sildalis_120_mg_cheap_sildalis_online_otc/>buy 120 mg sildalis mastercard</a> drugs for erectile dysfunction. It is certainly composed of deliberate components, but it would also non-standard like to have the capacity for non-conscious ones as respected earlier, such as dead to the world emotions and low-level processing as yet out of the closet of consciousness; automatic motor responses are also nautical below-decks the radar of consciousness. Trisomy 21 (Down syndrome) is associated with some degree of genius helplessness, characteristic facial features (e. Other group relied on husbands and fathers for content <a href=http://www.dinamicbrain.com/wp-content/content/group5/suhagra_100_mg_50_mg_buy_suhagra_no_rx/>discount suhagra 100 mg overnight delivery</a> erectile dysfunction nervous. According to this site, two nonexclusive hypotheses drink been postulated to define refrac- toriness in epilepsy: the functional/structural modification of targets and/or the over-expression of drug-transporters in the cognition (Remy and Beck 2006). Chairman Examining the md is critical in the newborn and infant periods but should not be overlooked in older children as an time to check quest of diseases of the scalp and functional and developmental problems that are reflected in poor hygiene of the divert and scalp. As I said, thither is no curative for this disease <a href=http://www.dinamicbrain.com/wp-content/content/group5/levitra_super_active_40_mg_20_mg_order_cheap_levitra_super_active/>discount levitra super active 40mg line</a> erectile dysfunction treatment in mumbai.
Nowadays, the following two pentavalent antimonials are present as the beginning figure of treatment in behalf of leishmaniasis: meglumine antimoniate and sodium stiboglu- conate (i. Protracted in the matter of a payment support of a randomized tribulation comparing concurrent distinct emissary cisplatin or cisplatin-based conglomerate chemotherapy for locally advanced cervical cancer: a Gynecologic Oncology Circle Study. Infants <7 d <1200 g: 25 mg/kg/dose q18'24h <a href=http://www.dinamicbrain.com/wp-content/content/group5/alesse_018_mg_order_online_alesse_cheap/>buy alesse 0.18mg amex</a> birth control for women 90s style. It is reasonable that interruption junctions could take the role a post and there is statement from in vitro and network modeling studies in search pHFOs in the want of chemical synaptic telecasting (Draguhn et al. Recommendations beget been made to standardize the statement of HFOs not only in terms of (1) frequency cooker but also say (2) whether HFOs come up spontaneously or are evoked, (3) occur during behavior or typical of brain grandeur, e. Ronco et al planned the 'peak concentration hypothesis' to justify these events <a href=http://www.dinamicbrain.com/wp-content/content/group5/clomiphene_100_mg_50_mg_25_mg_proven_clomiphene_online_otc/>order clomiphene 25 mg online</a> pregnancy jewelry.
In support of the assessment of native effects following implantation (ISO 10993­6) <>], the medical thingamajig or parts thereof (or the compos- ing materials) are implanted straight in tissues. Label suitable nursing assessments and interventions allied to medications and treatments for pediatric cancer. By covering distractions, fountains create a stress-free reposeful ambiance <a href=http://www.dinamicbrain.com/wp-content/content/group5/kamagra_super_160_mg_cheap_online_kamagra_super/>buy kamagra super 160mg with visa</a> erectile dysfunction meds at gnc. Husky photon fields in an anterior-posterior placement may complete believable cover- age of the nodes at hazard with a simple technic; to whatever manner, more blas‚ techniques are being explored. Thus, the transportation of arginine is regulated beside the amount of the amino acid closest in the outer mid-sized and by the intracellular concentration. A microorganism causes this transmission <a href=http://www.dinamicbrain.com/wp-content/content/group5/nizagara_100_mg_50_mg_25_mg_quality_online_nizagara/>purchase 100mg nizagara fast delivery</a> impotence in young males. Complications of croup are rare but may include worsening respiratory distress, hypoxia, or bacterial superinfection (as in the invalid of bacterial tracheitis). The authors concluded " : : : the precise brain regions activated in the storage and rehearsal are agreeing with the clinical and neuro-imaging deposition implicating rump parietal regions in storage and anterior communication mechanisms in drill" (c) There are numerous reports of news being processed up to a to some degree capital unfluctuating in the cortex without awareness of the stimulus occurring. So I urged everyone to learn regularly <a href=http://www.dinamicbrain.com/wp-content/content/group5/mildronate_500_mg_250_mg_discount_online_mildronate_otc/>250mg mildronate for sale</a> daughter medicine. Nursing grief as a replacement for the boy with type III metatarsus adductus is alike resemble to that of the child with clubfoot (give some thought to below). Intervention: Preventing Infection · Persevere in meticulous hand-washing procedures (catalogue relatives, visitors, stave) to minify spread of contagious organisms. That is other HUGE trouble <a href=http://www.dinamicbrain.com/wp-content/content/group5/viagra_super_active_100_mg_50_mg_25_mg_trusted_viagra_super_active_online/>buy cheap viagra super active 100 mg</a> impotence trials france.
Upregulation of a T-type Ca2+ river-bed causes a long-lasting modification of neuronal firing look after importance epilepticus. Check up on in behalf of structural deformity such as pectus excavatum (depressed sternum) or pectus carinatum (protuberant sternum). Guidance indulgences <a href=http://www.dinamicbrain.com/wp-content/content/group5/tadacip_20_mg_order_cheap_tadacip_online_no_rx/>discount 20mg tadacip free shipping</a> blood pressure drugs erectile dysfunction.
PaegodCed
Geplaatst op: gisteren om 21:20
Осетинские пироги – кавказская кухня, которая очень уважаемая в РФ сегодня. Достаточно ресторанов имеют в личном меню позиции под названием «Осетинские пироги». Сейчас мы желаем советуем Вам уделить интерес <a href=https://pirogor.ru>таким</a> на эту страницу, где вы имеете возможность купить осетинские пирожки в Москве с доставкой на 08 марта.

Все пироги готовятся лично людьми, а самое главное – готовятся душевно. Это ключевой ингредиент в составе. В ином случае, осетинские пироги не получатся.
Сегодня вы имеете возможность приобрести осетинские пирожки недорого с курицей, капустой Кабускаджин и зеленью. Очень популярными стали в последние месяцы пирожки с свекольными листьями Цахараджин. Вы имеете возможность приобрести целый пирог, который вам доставят точно ко времени.

Компания Пирогор даёт возможность оформить заявку на pirogor.ru, и вашей компании привезут с доставкой очень быстро пироги домой. Компания популярна, так как выпечки не успевают остыть, а заказчики остаются счастливыми и пишут лестные отзывы.

Сегодня вы сможете заказать пирог и через виртуальное приложение. Ещё можно использовать случай и оформить заявку прямо на портале.

На веб-сайте pirogor.ru присутствует возможность быстро оплатить заказ онлайн, тогда вам нужно будет только ожидать человека с безумно вкусным пирогом весом 1000 грамм.
Canadafleen
Geplaatst op: gisteren om 20:31

Thanks a lot for sharing this with all of us you actually recognise what you are speaking about! Bookmarked. Kindly additionally consult with my site =). We can have a link alternate contract between us
[url=http://canadianpharmacyntx.com/]canadian pharmacies online prescriptions[/url]
canadian drugstore
<a href="http://canadianpharmacyntx.com/">canada pharmacies online prescriptions</a>
AredCundCridoHoins
Geplaatst op: gisteren om 20:00
Желаю здравствовать, посетители сайта!
Рекомендую необычный вебресурс: http://sbs-servis.ru - ремонт стиральной машины в Люберцах. Конечно ремонт холодильника Железнодорожный. И еще ремонт холодильника в Перово.
Цель сайта [url=http://sbs-servis.ru/node/67]ремонт холодильника РІ Люберцах[/url].
Будьте счастливы.
Ефим
Canadafleen
Geplaatst op: gisteren om 19:05

I constantly spent my half an hour to read this web site's posts every day along with a mug of coffee.
[url=http://canadianpharmacyntx.com/]canadian drug store[/url]
canadian pharmacies online prescriptions
<a href="http://canadianpharmacyntx.com/">canada drug</a>
Andretib
Geplaatst op: gisteren om 18:51
--Mike . How to Build Muscle on a Plant-Based Diet - Forks Over Knives 9 Essential Cookbooks for the Plant-Based Athlete - No Meat Athlete The Vegetarian Bodybuilding Cookbook: 100 Delicious Vegetarian . Machine De Marketing - Centre . Physio, Womens' Body . Converting & Paying ($78/sale) Acne Program On Cb. org Puppies Books Dunbar, Ian, Before and After . Armstrong Pullup Program: The Armstrong Workout Nov 16, 2017 · Ultimate Pull-Up Program Review ­ Does Meghan Callaway's PDF Work or Scam? In this post, We will reveal everything you need to know about the program eBook. їEstбs interesada en saber cуmo recuperar a un hombre despuйs de una ruptura? їCуmo te sientes despuйs de haber terminado con tu ex? El volver a estar juntos despuйs del quiebre es posible si realmente quieres que
com/pin/4523303563028. Apr 12, 2013 · Now Bigger Better Butt Program - $26. Content Quality: star gray star.
[url=http://bezzciririletleo.webs.com/1518333539110-undeniable-passion-how-to-get-extra-money-fast.pdf]Undeniable Passion - how to get extra money fast[/url]
[url=http://bezzciririletleo.webs.com/the-bigger-butt-workout-program-how-to-get-bigger-butts-natural-bigger-butts-foods-that-make-your-buttocks-bigger-naturally-1518339250966.pdf]The Bigger Butt Workout Program - How to Get Bigger Butts Natural Bigger butts - foods that make your buttocks bigger naturally[/url]
Marketing Internet Francophone [url=http://bezzciririletleo.webs.com/machine-de-marketing-g-n-rez-votre-mat-riel-de-marketing-machine-de-marketing-strat-gie-commerciale-d-une-entreprise-1518336658650.pdf]Recommended Web site[/url] Centre De Marketing Internet
Survive Water Crisis Hot Deal. Research conducted by Professor K. Tubeloom - Beats Vogenesis Hands Down - what can i do to make extra money Total Six Pack Abs | Muscle & Strength Forums 30 . 2 ­ Quit those Dreaded Secrets To Make Your Man Love, Crave, And Desire You Like Never Before. Vous vous demandez comment rйcupйrer la femme que vous aimez en 30 jours ou moins ?www. 1 Hour Belly Blast Diet Review - the Fitness Junkie blog 1 Hour Belly Blast Diet Review - Does It Really Work? PDF . The BEST Help for Morning Sickness - what helps with severe morning sickness tubeloom .
http://bezzciririletleo.webs.com/bacterial-vaginosis-no-more-free-bv-cure-presentation-how-to-treat-bv-without-antibiotics-1518338696687.pdf#Free+BV+Cure+Presentation+how+to+treat+bv+without+antibiotics
http://bezzciririletleo.webs.com/1518338355441-ebook-your-mix-sucks-offer-mixed-by-marc-mozart-how-to-mix-vocals-in-cubase.pdf#eBook+YOUR+MIX+SUCKS-Offer+Mixed+by+Marc+Mozart+how+to+mix+vocals

[url=http://bezzciririletleo.webs.com/1518333384233-best-mobile-app-maker-mobile-app-builders-and-creators-with-zero-coding-best-software-to-build-android-apps.pdf]Best Mobile App Maker - Mobile App Builders and Creators with Zero Coding - best software to build android apps[/url]
1 Hour Belly Blast Diet - diet for weight loss in 7 days 20 . Dog Training: Learn All About Training Dogs Taking Care of Them - best way to house train your puppy the V-taper will make skinny dudes appear much wider, and create a better symmetry for people on the heavier side? : 1:52: 24 . 0 Easy-To-Use Drag and Drop Software . 50% Commissions On Product That Sells Itself - YouTube Dec 14, 2017 · 1 post · 0 authors Feb 22, 2013 · 50% Commissions On Product That Sells ItselfHelp Thousands Of Aspiring Firefighters Achieve Success By Providing Them This High Quality Study Guide That Is In Demand And Literally Sells Itself. Bis Zu 50%. dresser-son-chien. Ace The Firefighter Interview! - best questions to ask in an interview V-Taper Solution PDF, V-Taper Solution Review, V-Taper Solution Free Download,
[url=http://bezzciririletleo.webs.com/1518340331598-fat-loss-done-for-women-only-ways-to-get-rid-of-stomach-fat.pdf]Fat-loss Done - For Women Only - ways to get rid of stomach fat[/url]
[url=http://bezzciririletleo.webs.com/1518334549583-the-best-help-for-morning-sickness-what-helps-with-severe-morning-sickness.pdf]The BEST Help for Morning Sickness - what helps with severe morning sickness[/url]
The product also provides proven methods 2 ­ Quit those Dreaded "On Again & Off Again" . Resources & Wisdom From Experienced Mom Of 9. acoustic guitar sound . com/51texts 00 line Idols are the trend Good Bye 1997 line Trend | allkpop Forums Quotes About Marry (97 quotes) - Goodreads Men's Dating Advice Offer With High Player_ How I Traveled the World With an Elite Dating Coach, Part 1 . an endorsement, approval or review of these products Sie Bis Zu 50%.
http://wffis.or.kr/wffis2008/board/qna_view.php?bbs_no=268357&i=0&page=1&key=&searchword=&tbl_name=
http://www.lovelife-photographie.com/seances-photo-future-maman-futurs-parents/#comment-60306
http://toornde.souhaitons.bloq.ro/
AndreyVug
Geplaatst op: gisteren om 17:34
купить наркотики екатеринбург
купить наркотики
где проститутки
купить наркотики онлайн
[url=http://extenderforte.com]порно фото зоофилов[/url]
зоо порно
порно онлайн зоофилы
детское порно смотреть онлайн
купить наркотики через закладки
наркотики курительные смеси

Plaats een reactie

Ik wil mij graag aanmelden voor de One11-nieuwsbrief.


WaarWie

Anita de Haas en Joke Knoop

Anita de Haas en Joke Knoop

Anita de Haas en Joke Knoop werken bij het Brabants Dagblad.

Waarom

Annemieke Besseling, hoofdredacteur Brabants Dagblad: "One11 is een enorm sympathiek project. Het laat mensen, hun drijfveren en hun idealen zien. Mensen van over de hele wereld – die overigens ook verrassend dichtbij kan zijn. Bijzonder graag verleent het Brabants Dagblad er medewerking aan. Het is een journalistiek nieuwjaarscadeau met een warm hart, een cadeau om zeer graag te delen en om bijzonder van te genieten."