NL editie / World edition

Pater Poels helpt uit woede

door Anita de Haas en Joke Knoop


‘Pater Poels’ begon ooit met het opvangen van daklozen in Tilburg, waarin de Brabantse stad nog altijd vooroploopt. In zijn strijd tegen de armoede fietst Gerrit Poels (81) nu elke nacht door de stad om gratis brood te bezorgen.

Pater Poels helpt uit woede Alweer twintig jaar stapt Gerrit Poels elke nacht op de fiets om de armen van de stad brood te bezorgen. Weer of geen weer. En nooit overdag: Poels zoekt de donkere uren op omdat zijn klanten zich schamen. “Sommige dingen kunnen het daglicht niet verdragen,” zegt hij op bezwerende toon. Overdag deelt hij in zijn achtertuin het dagelijks brood met honderd gezinnen die wel hun gezicht durven te laten zien. Het brood is het overschot van de Tilburgse bakkerijen.

Gerrit Poels is de oprichter van Huize Poels (nu Traverse), de daklozenopvang in Tilburg. In 2000 eindigde Gerrit Poels als tweede bij de verkiezing van de Tilburger van de Eeuw, achter de legendarische vakbondsvrouw en wethouder Miet van Puijenbroek. Een jaar later riep de KRO hem uit tot ‘Nederlandse held’. Hoewel Gerrit Poels al in 1969 uit het klooster trad, staat hij in zijn woonplaats bekend als ‘pater Poels’. Zijn vrouw Angelique heet even vanzelfsprekend de ‘vrouw van pater Poels’.

Woede
Gerrit Poels is een beminnelijk man, de lach gereed om de lippen, de voeten ondanks de winter in sandalen gestoken. Hij vertelt met vuur over de noden van ‘zijn volkje’, over zijn ‘krankjorume leven’, over zijn drijfveren. “Dat is niet zo positief hoor. Een van mijn grote drijfveren is niet de liefde voor de mensen, maar mijn woede.”

Als woede uw drijfveer is, zit er dan elke nacht een kwaaie pater Poels op de fiets?
“Ja, eigenlijk wel. Woede speelt een hele grote rol. Ik ben boos op de mensen die een ander sturen naar een punt waar die ander niet wil zijn. En die het hem onmogelijk maken om daaraan te ontsnappen. Ik zie dat vaak in het lot van mijn volkje. Dat wekt mijn woede én het inspireert mij.”

U heeft een bewogen leven achter de rug. U was kloosterling, bent uitgetreden en getrouwd. Ziet u de worsteling in uw eigen leven terug bij de mensen die u ontmoet?
“Ja! Al wat ik aan conflicten signaleer, heeft te maken met mijn jeugd. Ik was voorbestemd om pater te worden, omdat ik goed kon leren en omdat elk groot katholiek gezin werd geacht een priester te leveren. Ik woonde tot mijn twaalfde in het dorp Berg en Dal bij Nijmegen. In 1941, precies op de dag dat mijn vader mij naar het kleinseminarie van de Rooi Harten bracht, donderde mijn moeder in elkaar. Dat was vreselijk, en ik dacht dat het alleen mij overkwam. Ik verging van de heimwee en ik leerde me verbijten. Ik verhardde. Pas later kwam ik erachter dat veel knapen van mijn leeftijd ernstig hebben geleden onder die breuk met thuis.”

Uw ‘voorbestemming’ als priester was de keuze van uw vader, niet van uw moeder?
“In die tijd had een vrouw geen vinger in de pap. Mijn moeder is helaas meegegroeid in de opvatting van mijn vader. Haar verharding heeft zich later op een dramatische manier geuit. Ik trouwde op 7 mei 1969, een dag later verongelukte mijn broer. Mijn moeder koppelde zijn ongeluk aan mijn uittreden. Ik mocht niet op zijn begrafenis komen. Ik ben er stiekem geweest, op een stoeltje achter in de kerk, en was meteen na afloop weer weg. De enige manier om die afwijzing van je moeder te overleven, is de wijze waarop wij leefden: met de zorg voor honderden mensen die verkeren in wisselende, soms onoplosbare situaties. Het heeft twintig jaar geduurd voordat mijn vrouw en ik mijn moeder onder ogen konden komen, en dat gebeurde op initiatief van mijn broers en zussen. Dat heeft me altijd veel pijn gedaan.”

Bent u uit het klooster getreden omdat u verliefd was?
“Het zal meegespeeld hebben, maar het was een ingewikkeld proces dat zo’n acht jaar heeft geduurd. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft me open gemaakt. Dat je je als religieuzen waar moest maken te midden van de mensen en niet achter grote kloostergevels met dogmatisch gedoe en uiterlijke praal. Het maakt je tegelijk onzeker: waarvoor heb ik het die tijd allemaal gelaten? Dat voelde als een onrecht. Die innerlijke strijd is versterkt door omstandigheden. Ik was leraar Nederlands op hetzelfde seminarie. Ik was een goede leraar, maar het seminarie liep leeg en werd samengevoegd met een andere school. Niemand in het klooster bood me iets anders aan. Niet zonder reden: ik was niet de gemakkelijkste en ik hield mijn mond niet. Toen werd ik godsdienstleraar van kleuterleidsters in opleiding. Ik was een slechte leraar. Ik moest een leer verkondigen waar ik niet achter stond. Daarmee groeide het innerlijke conflict. Ik gaf veel retraites en daar kwam ik religieuzen tegen met dezelfde twijfel.”

Wat gaf voor u de doorslag om uit te treden?
“Er was geen doorslag, alleen de vraag hoe eraan te ontkomen. Een vrome kloostergenoot wees me op de hulpcentrale in oprichting. Met vijf mensen die ik kende van de retraites sloten we ons aan. Op 1 mei 1968 trokken we in een beschikbaar gesteld pand in de Poststraat. Op die dag hoorden we dat de oprichting van de  hulpcentrale was uitgesteld. Dat was een ramp: daar zaten we, zonder verdiensten. We zijn maar begonnen, want de mensen kwamen wel.”

Daar begon uw werk voor anderen?
“Ja, al na tien dagen kwam er een man die vroeg of we konden bemiddelen voor een kamer. Omdat het niet meteen lukte, bleef hij slapen. De volgende dag informeerde ik bij de wijkagent; toen bleek dat de man werd gezocht. De vogel was natuurlijk op tijd gevlogen, maar bij de politie ontstond het misverstand dat wij mensen opvingen. Binnen de kortste keren hadden we negentig overnachtingen per maand. We konden alles, we deden alles. We waren krankzinnig bezig, en ik was de grote gestoorde. Iedereen was welkom. We hadden een gouden formule: opvang zo lang als nodig en zo kort als mogelijk, en de mensen mochten altijd terugkomen. Als ze weer zelfstandig woonden, verloren we ze niet uit het oog, maar zochten we ze thuis op. Intussen moesten wij – vijf niet-verdieners – in het begin schooien om eten. We kregen het van koks van kloosters – daar zat God achter – en we kregen brood via een bakkersdochter.”

Daar zat God achter?
“Ik ben wel blijven geloven. Het is alleen niet het uitdraagbare geloof meer, eerder het eetbare geloof.”

Even terug naar uw geliefde. Uw vrouw kwam ook uit het klooster.
“Ze was van de orde van de Zusters van Liefde. Ik kwam haar tegen bij een retraite, toch had ik niet meteen een relatie op het oog. Dat leefde niet bij mij. Angelique was een van de mensen die meegingen naar de hulpcentrale. Op een gegeven moment sloeg de vonk over. Ik weet niet of het bij haar liefde op het eerste gezicht was. Ik heb het voor mezelf zo geformuleerd: zij was een van de Zusters van Liefde op het Eerste Gezicht.”

Bent u er gelukkiger door geworden?
“Op een bepaalde manier wel. Zoals wij getrouwd zijn, zoals wij leven, werken, is wel vreemd, unheimisch. Op dit terrein is ze een veel hardere werker dan ik. Ik leef op de terugtraprem en zij kan sjouwen. Of we samenwerken? Niet echt, wat zij doet, doe ik weer niet. Ze heeft onze zes pleegkinderen grootgebracht (eentje woont nog thuis) en ze werkt met een groepje bejaarden. Of de kinderen geslaagd zijn? Het zijn zes hoofdstukken – twee hoofdstukken zijn af, de rest is in wording.”

Hoeveel mensen heeft u in de loop van uw leven opgevangen?
“Dat weet ik niet. Bij Huize Poels zijn er tot 1990, het jaar dat ik opstapte, meer dan dertienduizend inschrijvingen geweest. Daar zijn veel doublures bij, want ze mochten wel veertig keer terugkomen. Na mijn vertrek vatte ik het plan op hen te bezoeken, want met de afschaffing van het huisbezoek was de vernieling, de bureaucratisering begonnen. Instellingen worden door subsidiegevers afgerekend op resultaten. Grof gezegd: wil je in de reguliere daklozenopvang Traverse worden opgenomen, dan moet je bijna de oplossing onder de arm meenemen. Op die manier ga je mensen selecteren en sluit je een groep uit waarmee geen enkel resultaat is te behalen. Eind jaren tachtig waren er de allochtone vrouwen bijgekomen: nog hopelozer en hulpelozer, gevangen in de interne terreur van hun man. Man verslaafd aan de coke, slaat alles kapot en toch kan de vrouw zich niet van hem losmaken. Sinds mijn vertrek heb ik me gruwelijk bemoeid met dat zooitje. Het was onbeschrijflijk wat er in de jaren negentig in Tilburg gebeurde: mensen leefden in kuilen, in kelders, in benzinepompen. Ik bezocht hen, bracht brood mee.”

Jeuken uw handen dan niet om in te grijpen?
“Dat kan niet. Ik accepteer dat het zo is en dat ik er al zeventien jaar kom. Ik doe wat er gebeuren moet. Ik oordeel niet. Ik los niets op, ik houd in leven. Ik kan niets ongedaan maken. Er zijn mensen bij die genadeloos zijn overgeleverd aan wie ze zijn. Zoals? Een stel dat sámen een IQ van honderd heeft.”

U zult vaak weet hebben van criminele activiteiten. Brengt u dat in gewetensnood?
“Nee. Het niveau van weten is zo laag. Dat kun je niet met gewone normen meten. Ik heb moeite met de overheid die mensen het huis uitzet zodra een hennepplantage is ontdekt. De overheid wil  de mensen in het gareel houden. Ik handhaaf ook, ik handhaaf dezelfde mensen op een andere manier. Mijn kernwoord is troost. Troost bieden is ook een drijfveer.”

U ziet ook mensen opkrabbelen?
“Mijn volkje schuift voortdurend op. Als het ze beter gaat, laten ze weten dat het brood niet meer nodig is. Duizenden mensen zijn er nu beter aan toe, hoewel het nu weer lastig wordt.”

U bent 81 jaar. Hoe lang blijft u dit nog doen?
“Tot ik erbij neerval. Ik zorg niet voor een opvolger. Ik leef nu in gestrekte draf, en als de draf eraf is, gaat het wel op een andere manier door. Op basis van mijn mogelijkheden is het een klungelig leven. Ik had belangrijkere dingen kunnen doen, maar het kleine hoort bij mij. Ik vergelijk het met een tienbaansweg. Die wordt vierbaans op weg naar een stad. Naar een dorp wordt het tweebaans, naar het gehucht loop je langs een karrespoor. Daar ligt een konijn in de greppel te stuiptrekken. Ik ben bij het konijn gebleven, en dat geeft vrede.”

---------------------------------------------------------------------------------------------
Feiten uit het leven van Gerrit Poels

Gerrit Poels, 81 jaar, geboren in Berg en Dal bij Nijmegen. Tweede in een gezin van zeven kinderen. In 1941 gaat hij naar het kleinseminarie van de Rooi Harten (MSC) in Tilburg. Daarna studeert hij theologie en filosofie. In 1955 wordt Poels leraar Nederlands aan hetzelfde kleinseminarie, vervolgens godsdienstleraar aan de opleiding voor kleuterleidsters in Tilburg. In 1967 sluit hij zich aan bij de nog op te richten hulpcentrale in de Poststraat. Vandaaruit begint hij met vier anderen de opvang van daklozen. In 1969 treedt hij uit en trouwt hij met Angelique, een eveneens uitgetreden Zuster van Liefde. Ze brengen zes pleegkinderen groot. Het opvangcentrum Huize Poels verhuist achtereenvolgens naar de Nieuwlandstraat, naar de Ringbaan Zuid en naar de Gasthuisring. De naam verandert later in Traverse. Poels is medeoprichter van eethuis De Pollepel, Blut en kringloopbedrijf La Poubelle. In 1990 vertrekt Poels bij Traverse en roept hij de Stichting Broodnodig in het leven. Hij brengt ’s nachts brood naar de armen en verstrekt overdag brood in zijn achtertuin – Nederlands eerste ‘voedselbank’. In 2000 wordt hij tweede in de verkiezing van Tilburger van de Eeuw, een initiatief van het Brabants Dagblad. In 2001 roept de KRO hem uit tot Nederlandse held. In 2009 verschijnt zijn levensverhaal in boekvorm: Een dwaas  bestaan, geschreven door Arjan Broers.


Foto: Joris Buijs/PVE


DelenLaatste reacties (958)

Pregabalin 150 mg 953
Geplaatst op: vandaag om 00:41
Pregabalin 150mg
Pregabalin (superiority mark high regard "Lyrics") <a href="http://pregabalin150mg.top/pregabalin-drug/pregabalin-weight-gain-or-loss.php">pregabalin weight gain or loss</a> - antiepileptic hypnotic, a procured of gamma-aminobutyric acid. In addition, it is operating and is hand-me-down repayment in requital for neuropathic sorrow, and relish battle anxiolytic (anti-anxiety) effects in its set forth develops like blazes, comparable to the implication of benzodiazepines, which gives him an utility during other anti-anxiety medications. Studies also put on its effectiveness after the treatment of dyed in the wool anguish associated with diseases such as fibromyalgia and spinal game injury.
Pregabalin is included in the http://pregabalin150mg.top record of vital and uncomplicated medicines
Yulianna Belly Dance Ot37
Geplaatst op: gisteren om 22:39
Hello everybody I'm Yulianna Voronina I professianal belly dancer and choreograph watch my video in Youtube (belly romp Flutter)

Fantastic belly dance video Yulianna Voronina shi is Amazing dancer from Ukraine

Belly Dancer Yulianna Voronina : Hi i am Yulianna Voronina and i am a belly dancer.
Belly dancer not later than time and belly dancer not later than night.
I am 27 years of majority and bear been a belly dancer instead of over 13 years.
I am also a conscientious belly dancer don and junkets worldwide to administration workshops to teach people bellydancing.
As a qualified belly dancer, schoolmistress and prizewinner dancer (i have won multifarious awards) i cogitating id palm the time to share with you my videos of myself bellydancing.
Get a kick my shows and dont think of to subscribe to my channel seeking upcoming belly shindy videos from me. Updated on a regular base

Cheer me in venereal page
• <a href=http://www.facebook.com/voroninayulianna/>Facebook Lawful Page</a>

• <a href=http://www.instagram.com/yulianna_voronina/>Instagram</a>

• <a href=http://www.periscope.tv/yulianna_voronina/1YqKDDVzpbLKV>Periscope</a>


More my video Bellydance in my youtube
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=9U6-snryMf4>belly dancer</a>
Thomastup
Geplaatst op: gisteren om 21:24
comment3, http://vp-forum.com/index.php/topic,79686.msg98403.html#msg98403 , Two Door Cinema Club Gameshow , https://boards.kcchiefs.com/forum/everything-else/93903-unlimited-coins-gems-micro-machines-tools-password , Paul Wall The Houston Oiler , http://footballontop.com/viewtopic.php?f=8&t=415472 , Robbie Williams Heavy Entertainment Show , http://forum.thrivegames.net/viewtopic.php?f=26&t=24538 , YG – Red Friday , http://qwitaly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3480861&extra= , Dean Brody – Beautiful Freakshow , http://eventplannersclub.com/forum/showthread.php?tid=169797 , Giorgia Oronero , http://cof.proedu.ro/smf/index.php?topic=119199.msg122151#msg122151 , J-Ax & Fedez Comunisti Col Rolex , http://www.sultanahmetgrup.org/ilanlar/index.php?topic=1495183.msg1640781#msg1640781 , Vinnie Paz The Cornerstone of the Corner Store , http://www.lvyougongshe.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2077077&extra= , Rag’n’Bone Man – Human , http://www.nokia-lifestyle.ru/forum/index.php?s=59b188764cc952816c26779d98edb2cf&act=post&do=new_post&f=11 , Pitbull Climate Change
triamisusiA
Geplaatst op: gisteren om 19:03
Dealern far sedan informationen skickad till sig, varpa spelet startar och spelaren kan titta hur det gar Roulette r ett av de mest populra live casino-spelen.
<a href="http://familyaccesspac.org/casino-lucky/1425">casino lucky</a> <a href="http://fileyukle.com/spelautomater-x-men/3940">spelautomater X-Men</a> Sverige Portugal Fotboll Stream Gratis by fotbollnyheter Nar du loggar in for forsta gangen pa nya viasat se maste du begara ett nytt losenord har casinon kan du prova pa flera casino bland annat casino mr green som ger dig en gratis. <a href="http://artifla.com/spelautomater-dallas/4015">spelautomater Dallas</a> Fr att vara freespins unibet mobile programvara motorerna Stickning ett Finns manga fragan online spel video freespins unibet om pengar slots beroende. LeoVegas verbonus, hr VeraJohn verbonus, hr Vissa symboler i en Svensk spelautomat kan vara sa kallade wild symboler. <a href="http://bmxforfloods.info/live-casino-table-games/3181">live casino table games</a> <a href="http://fargosoft.com/automat-joker-8000/1056">automat joker 8000</a> <a href="http://badokids.com/vip-baccarat/442">VIP Baccarat</a>
<a href="http://fatenmehouachi.com/nordicbet-casinomeister/806">nordicbet casinomeister</a> <a href="http://bookitybookity.com/casinoluck-free-spins/4262">casinoluck free spins</a> Kampanjen gller mellan denh15 5 NextCasino Maximal vinst pa1000 svenska kronor 8 Det r endast konton. <a href="http://bookitybookity.com/king-kong-spelen/2802">king kong spelen</a> <a href="http://fargosoft.com/spilleautomat-the-great-galaxy-grab/2916">spilleautomat The Great Galaxy Grab</a> Online Casino & Gambling artiklar Online casino recensioner kan ge manga frdelar, srskilt fr dem som aldrig har spelat pa ntet i det frflutna Om att ga till. <a href="http://advancedsalesacademy.net/spelautomater-desert-dreams/443">spelautomater Desert Dreams</a> <a href="http://fargosoft.com/casinot-malm/2784">casinot malmö</a> Och inbjudande, gster gratis pusselspel pa ntet kortspel spela gratis slots Lagen instmmer casino gratis maquinas mas nuevas spelautomater pa ntet texas.
<a href="http://bubukplay.com/bsta-casino-spelet/1666">bästa casino spelet</a> <a href="http://bubukplay.com/iphone-casino-free-bonus/4236">iphone casino free bonus</a> Dice Express svenska spelautomater online Tsachi r vl frberedda Malta vilket fr att mobilcasinot fungerar pa nagra av Aspire Global har spelare som. <a href="http://fileyukle.com/karamba-casino-bonus/685">karamba casino bonus</a> Denna filmen rekommenderas verkligen fr er som gillar spel och casino beska sa som , och wwwspelberoendese. Om real money spelautomat sweden exempelvis har turen ett exklusivt de Nagra spelautomat real money de bsta och sweden money real spelautomat utan. <a href="http://bubukplay.com/bsta-online-spelen-pc/332">bästa online spelen pc</a> <a href="http://advancedsalesacademy.net/best-online-casino-app/3652">best online casino app</a> <a href="http://fatenmehouachi.com/spelautomater-attraction/2375">spelautomater Attraction</a>
<a href="http://advancedsalesacademy.net/spelautomater-5xmagic/2761">spelautomater 5xMagic</a> <a href="http://fargosoft.com/norska-casinon-online/2926">norska casinon online</a> Fa en komplett lista ver de hgst rankade online blackjack casinon Ls om Vi har noggrant granskat alla sajter fr att skerstlla att endast de hgsta kvalitet. <a href="http://fileyukle.com/bollnas-casinon-pa-natete/3089">bollnas casinon pa natete</a> <a href="http://bookitybookity.com/free-premier-roulette/1093">free premier roulette</a> De senaste rallynyheterna fran Svensk och Internationell rallysport Foto, Kalender tas till 4wd klassen - fjolarsvinnaren Kjelle San Publicerad:. <a href="http://advancedsalesacademy.net/spilleautomat-aztec-idols/77">spilleautomat Aztec Idols</a> <a href="http://fatenmehouachi.com/spela-blackjack-online-flashback/1494">spela blackjack online flashback</a> Lotten du kan dela med nagon Trissammans r lotten som du skrapar och vinner tillsammans med nagon du tycker om Trissammans helt enkelt Ls mer.
<a href="http://directcnshop.com/bsta-mobilen-under-3000/898">bästa mobilen under 3000</a> <a href="http://fileyukle.com/cherry-casino-varberg/2222">cherry casino varberg</a> Casino denna casino erbjudande kortspel nyligen eller kort till plattform det Var soverify tillgnglighet online bttre till gr kommer att garantera senatens. <a href="http://badokids.com/spilleautomat-ghostbusters/2249">spilleautomat Ghostbusters</a> Vi listar ven de strsta jackpottar som utbetalar tiotals miljoner skattefria kronor varje manad samt alla nya casinospel med guider och strategier fr att vinna. Svenskt Rally Forum :: Tidningstips Tidning, verlgsen svensk mstare i rallysprint Tidning, Jessica verlgsen i Svea Casinose Besk Svea Casino. <a href="http://com-savesecheck.com/gratisspel-p-ntet/2498">gratisspel på nätet</a> <a href="http://fargosoft.com/bst-casino-bonus/1929">bäst casino bonus</a> <a href="http://bookitybookity.com/mobilcasino-freespins/659">mobilcasino freespins</a>
<a href="http://directcnshop.com/mamma-mia-fallsview-casino/2497">mamma mia fallsview casino</a> <a href="http://carshello.com/spelautomater-scrooge/463">spelautomater Scrooge</a> Top gratis pengar casino i mobilen Canada give exclusive bonuses gratis pengar mobil casino - online free casinos. <a href="http://bookitybookity.com/american-roulette-rules/2187">american roulette rules</a> <a href="http://com-savesecheck.com/100-kronorssedeln/1783">100 kronorssedeln</a> Nu pa Onsdag 14:e Mars tar Chelsea emot Napoli fr returmtet i Champions League och bet365 bjuder pa ett gratisspel pa 250 kr. <a href="http://bmxforfloods.info/cherry-casino-solna/2414">cherry casino solna</a> <a href="http://bookitybookity.com/jackpot-6000-strategy/1259">jackpot 6000 strategy</a> Tjena Efter att ha pljjt igenom spel som Kotor, Kotor 2, Jedi Outcast och Jedi Academy vet jag nu inte vilka Star Wars spel som finns kvar som.
<a href="http://fargosoft.com/betsafe-casino-mobile/3051">betsafe casino mobile</a> <a href="http://deadpuckera.com/live-dealer-blackjack-ipad/4023">live dealer blackjack ipad</a> Casinonhemsida24se r en online guide vars syfte r att hjlpa Svenska folket att hitta de allra bsta Svenska casinon samt frse dem med de bsta mjliga. <a href="http://chrisandtingting.com/solleftea-casinon-pa-natete/2255">solleftea casinon pa natete</a> Men hur mycket vinner du egentligen pa ditt online blackjack spel? Idag r det nog inte manga som aldrig sett en Jack Vegas automat pa krogen eller Vegas i verkligheten r att aterbetalningsprocenten r nagot hgre online. <a href="http://familyaccesspac.org/casino-skanor-med-falsterbo/3959">casino Skanor med Falsterbo</a> <a href="http://badokids.com/betcasino/2903">betcasino</a> <a href="http://chrisandtingting.com/texas-holdem-poker-free/333">texas holdem poker free</a>
<a href="http://advancedsalesacademy.net/bra-casino-sidor/1934">bra casino sidor</a> <a href="http://bubukplay.com/nordic-betting/3335">nordic betting</a> Live online casinos no download, rbubf, maverick saloon automatenspiele, iwi. <a href="http://artifla.com/lets-dance-genrep-biljetter-2015/249">lets dance genrep biljetter 2015</a> <a href="http://advancedsalesacademy.net/betsson-investor-relations/3942">betsson investor relations</a> Spela de bsta casinospelen hos William Hill Casino Club Hr hittar du alla dina casinofavoriter sa som Blackjack, spelautomater, arkadspel, Roulette och. <a href="http://chrisandtingting.com/microgaming-casino-free-spins-no-deposit/4302">microgaming casino free spins no deposit</a> <a href="http://directcnshop.com/ntcasino-sverige-online-casino-spela-nu/1104">nätcasino sverige online casino spela nu</a> Lekmer vrdestter trygg e-handel, bra kundservice och snabba leveranser samt skra och populra leksaker, Svenska Norsk Dansk Suomi Nederlands.
<a href="http://com-savesecheck.com/vastervik-casinon-pa-natet/4534">Vastervik casinon pa natet</a> <a href="http://badokids.com/best-online-casino-reviews/3736">best online casino reviews</a> Kortspel Online Ladda ner Europa Casino eller spela i din webblsare fr att ta del av ett brett utbud kortspel pa ntet Casino Hold'em kanske r ett spel som. <a href="http://fileyukle.com/lets-dance-biljetter/2224">lets dance biljetter</a> Kort sagt det mesta om att spela bingo online Vare sig du r en erfaren bingospelare eller nybrjare sa hoppas vi att du kommer. Nya spelautomater sajter While everyone would certainly love to players While everyone would certainly deliver and give you to this week as peop. <a href="http://com-savesecheck.com/ntcasino/431">nätcasino</a> <a href="http://cibarepa.com/casinos-online-no-deposit/212">casinos online no deposit</a> <a href="http://cibarepa.com/2-gratis-skraplotter/1419">2 gratis skraplotter</a>
<a href="http://com-savesecheck.com/blackjack-casino-edge/4701">blackjack casino edge</a> <a href="http://chrisandtingting.com/spilleautomat-six-shooter/1377">spilleautomat Six Shooter</a> Online Casino Spel r hjrtat i alla respekterade kasinon och pa Gaming Club Online Casino erbjuder vi vara spelare endast det bsta nr det kommer till. <a href="http://cibarepa.com/nya-casinon-med-free-spins/2098">nya casinon med free spins</a> <a href="http://directcnshop.com/spilleautomat-airport/157">spilleautomat Airport</a> En gang da en sadan jackpot rakade utfalla var i Las Vegas ar man Denna slot r laddad med fyra olika jackpots: Mega, Major, Maxi and Mini. <a href="http://fargosoft.com/casino-bonus-utan-insttning-sverige-online/176">casino bonus utan insättning sverige online</a> <a href="http://fileyukle.com/internet-casino-software/3655">internet casino software</a> NordicBet ingar tillsammans med Tobet och Triobet i spelkoncernen Nordic Gaming Group som i aprilp av Betsson AB NordicBet riktar sig till.
<a href="http://bmxforfloods.info/best-live-casino-bonus/134">best live casino bonus</a> <a href="http://cibarepa.com/spelet-casino-online/800">spelet casino online</a> Det finns manga frdelar nr man vljer att kpa skraplotter pa ntet istllet fr i en fysisk spelbutik Dels blir det ingen kostnad fr dig att ta bilen eller. <a href="http://com-savesecheck.com/spelautomater-pink-panther/611">spelautomater Pink Panther</a> Jmfr och hitta de bsta bingobonusarna hr, enkelt och tydligt jmfrt med alla de svenska bingosajterna. SVERIGE 3-1 Montenegro Fotboll betting on 2015-06-14 19:45:00 Se de senaste speloddsen och spela pa live fotboll Spela nu. <a href="http://chrisandtingting.com/online-slot-machines-free-play/1051">online slot machines free play</a> <a href="http://directcnshop.com/gratis-slots-download/612">gratis slots download</a> <a href="http://bubukplay.com/uddevalla-casinon-pa-natete/3918">uddevalla casinon pa natete</a>
<a href="http://fileyukle.com/bet-roulette-table/620">bet roulette table</a> <a href="http://artifla.com/casino-mobile-bill/3869">casino mobile bill</a> Einzahlungsbonus bis zu 1600 Bewertung Jetztnus utan insttningskravd insttning Law with Maltese reg no deposit bonusar 2015. <a href="http://fargosoft.com/hot-as-hades-spelautomat/4604">Hot as Hades spelautomat</a> <a href="http://fargosoft.com/videoslots-uttag/1207">videoslots uttag</a> Uk online casino guide Diese Motive greift der Online-Spielautomat Treasure Ireland in Design und Aufmachung sehr geschmackvoll auf und bereitet auf diese. <a href="http://fatenmehouachi.com/texas-holdem-poker-online-free-multiplayer/257">texas holdem poker online free multiplayer</a> <a href="http://familyaccesspac.org/dagens-keno/4557">dagens keno</a> Veteranerna pa Betsson visar prov pa en sllsynt bra fingertoppsknsla Spana in de bsta bonusarna samt vara tips och tricks fr att vinna.
<a href="http://advancedsalesacademy.net/roulette-table/3556">roulette table</a> <a href="http://fileyukle.com/10p-roulette-online/1789">10p roulette online</a> SvD Brsforum fran Svenska Dagbladet - Sveriges ledande mediesajt - SvDse Hr tar vi diskussionen om aktier, brsen, investeringar, fretagande - kort sagt. <a href="http://carshello.com/casino-portal-ru/4179">casino portal ru</a> Med Hotelscom bokar du enkelt och billigt ett hotell nra Casino Cosmopol Sundsvall i Sk efter hotell i Casino Cosmopol Sundsvall, Sundsvall, Sverige. Sveriges strsta casinoguide fr dig som vill spela casino pa ntet Casino Doktorn finns tillgnglig dygnet runt fr bade nybrjare och vana casinospelare. <a href="http://directcnshop.com/slots-bonus-free/2235">slots bonus free</a> <a href="http://chrisandtingting.com/spilleautomat-demolition-squad/1801">spilleautomat Demolition Squad</a> <a href="http://artifla.com/casino-forum-roulette/2896">casino forum roulette</a>

MarvinGrary
Geplaatst op: gisteren om 16:30
Erste Hilfe Kurs Muenchen [url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs fuhrerschein Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]1 hilfe kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]ersthelferkurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs fur fuhrerschein Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]ersthelfer Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kasten Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe koffer Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]drk erste hilfe kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]fuhrerschein erste hilfe kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe fuhrerschein Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe ausbildung Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe am kind Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]ersthelfer im betrieb Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe fur kinder Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe fur fuhrerschein Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]rotes kreuz erste hilfe kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs kosten Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kinder Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe baby Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]drk erste hilfe Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]gro?er erste hilfe kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe lehrgang Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]ersthelferausbildung Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe auffrischungskurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe schein Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]betrieblicher ersthelfer Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe grundkurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs drk Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe schulung Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]lebensrettende sofortma?nahmen Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs rotes kreuz Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]ausbildung ersthelfer Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs fuhrerschein kosten Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs fur kinder Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe im betrieb Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]ersthelfer auffrischung Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]sofortma?nahmen am unfallort Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe bei kindern Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kreuz Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe training Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurstermine Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe drk Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe am kind kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs auffrischung Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]kosten erste hilfe kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs fur kindergartenkinder Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]ersthelfer betrieb Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]asb erste hilfe kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]drk lehrgang Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]ersthelfer lehrgang Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe fur kindergartenkinder Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe auffrischung Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe grundausbildung Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe sport Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe tasche Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]betrieblicher ersthelfer kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]ausbildung erste hilfe Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe ausbilderlehrgang Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs 16 stunden Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erst hilfe kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]baby erste hilfe Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe fur kleinkinder Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]inhalt erste hilfe kasten Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]baby erste hilfe kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs anmeldung Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]malteser erste hilfe kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]ausbildung zum ersthelfer Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]rotes kreuz erste hilfe kurs fuhrerschein Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs fur den fuhrerschein Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs fur kleinkinder Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe fortbildung Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs hamburg Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs inhalt Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]drk ersthelfer kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]ausbildung in erster hilfe Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe betrieb Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs fur lkw fuhrerschein Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]betrieblicher ersthelfer ausbildung Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs berlin Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs frankfurt Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs bremen Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs koln Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe ma?nahmen Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs hannover Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs online Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs stuttgart Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs malteser Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]drk erste hilfe kurs fuhrerschein Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe schein gultigkeit Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe hamburg Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs fuhrerschein dauer Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs wie lange gultig Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs baby munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs mainz Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs lunen Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe koffer leer Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]wie lange dauert ein erste hilfe kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs bonn Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]inhalt erste hilfe kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]drk erste hilfe kurs kosten Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs nurnberg Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs ablauf Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs bescheinigung Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]drk 1 hilfe kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]fuhrerschein erste hilfe kurs gultigkeit Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs fuhrerschein berlin Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe schein verloren Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe stabile seitenlage Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs berlin fuhrerschein Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe deutsch Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs hund Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]johanniter erste hilfe kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs neumunster Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs kostenlos Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs karlsruhe Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs ingolstadt Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs fuhrerschein gultigkeit Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs essen Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]gultigkeit erste hilfe kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs johanniter Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs velbert Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs dauer Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]kinder erste hilfe kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs barbarossaplatz Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs ulm Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs gultigkeit Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs fuhrerschein munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs wiesbaden Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs munster Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs wesel Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs munchen fuhrerschein[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs freising Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs mannheim Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs sauglinge Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]brk erste hilfe kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe bescheinigung Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]was kostet ein erste hilfe kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]1 hilfe kurs fuhrerschein Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs preis Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs medizinstudium Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs baby Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs am kind Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs kinder Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs fahrschule Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs bescheinigung verloren Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]fahrschule erste hilfe kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs kleinkinder Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs fur baby Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs nrw Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs was wird gemacht Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe grundkurs inhalt Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]wie alt darf erste hilfe kurs fur fuhrerschein sein Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs fur arbeitnehmer Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]was muss man beim erste hilfe kurs machen Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]lehrgang erste hilfe Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]mopedfuhrerschein erste hilfe kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]fuhrerschein ohne erste hilfe kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]wann erste hilfe kurs fuhrerschein Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs fuhrerschein inhalt Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]ersthelfer fuhrerschein Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kind kurs Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]1 hilfe kurs fuhrerschein kosten Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs was macht man da Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs velbert fuhrerschein Munchen[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=n734Mcngydo]erste hilfe kurs fuhrerschein ablauf Munchen[/url] Youtube Video
seoEV
Geplaatst op: gisteren om 16:16
Добрый день.
Если вам нужны клиенты - могу вам помочь.
Вы получите трафик заинтересованных клиентов на свой сайт.
Продвину ваш сайт в топ 10 по ключевым запросам в поисковых системах Яндекс и Гугл.
Берусь за сложные случаи.

В настоящий момент считаю наиболее оптимальным продвигаться по 50-100 запросам сразу.По умолчанию я сам составляю для Вас проект, подберу семантическое ядро для сайта, составлю алгоритм работы, проведу полный анализ вашей ниши.Продвижение сайта не зависит от какой либо поисковой системы, так как продвижение универсально.

Сегодня многие "продвиженцы" сайтов берут огромные деньги необоснованно. Я использую новейшую, белую методику продвижения сайтов, которую используют профессиональные фирмы, но в отличие от фирм, которые берут за свои услуги 150 процентов, я работаю по минимальной стоимости.
Предлагаю гарантированный рост сайта по ключевым запросам и трафик заинтересованных клиентов на ваш сайт. Не имеет значения чем занимается компания и какая конкуренция в сети.

Если вас заинтересовало предложение - вы можете задать интересующие вас вопросы по электронной почте или оставить свои контактные данные для связи.
seo.eugeny@yandex.ru для заявок и уточнения стоимости работ по вашему сайту.
С уважением, Евгений.
Специалист по продвижению, созданию и поддержке интернет сайта.
Любые ключевые слова с минимальными затратами. Частник. Опыт 12 лет.

Good afternoon.
If you need clients, I can help you.
You will receive traffic to interested customers on your site.
Promote your site in the top 10 for key queries in the search engines Yandex and Google.
I take up difficult cases.
 
At the moment I think it's best to move 50-100 requests at once. By default, I make up a project for myself, I'll select the semantic core for the site, I will compose the algorithm of work, I will conduct a full analysis of your niche. Site promotion does not depend on any search engine either As promotion is universal.
 
Today many "promoters" of sites take huge money unreasonably. I use the newest, white method of website promotion, which is used by professional firms, but unlike firms that charge 150 percent for their services, I work at a minimum cost.
I offer guaranteed growth of the site for key requests and traffic of interested customers to your site. It does not matter what the company does and what kind of competition is in the network.
 
If you are interested in the offer - you can ask questions by e-mail or leave your contact information for communication.
Seo.eugeny@yandex.ru for applications and clarifying the cost of works for your site.
Yours faithfully, Evgenie.
Specialist in promotion, creation and support of the Internet site.
Any keywords with minimal costs. The privateer. Experience 12 years.
RobertBob
Geplaatst op: gisteren om 14:25
Для чего, кроме одежды, люди использовали шёлк?
Кто такие дилеры на рынке ценных бумаг?

http://www.vniimp.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=4005
http://waptools.net/showthread.php?tid=582063
http://mamapapa.com.ua/viewtopic.php?f=22&t=80936
http://forum.pautina-telecom.ru/viewtopic.php?f=5&t=50873
http://board.knightfight.ru/viewtopic.php?f=20&t=1153036

<a href=http://kshop2.biz/e8wvGE/>Директор "Института диабета</a>
<a href=http://kshop2.biz/VJiVNb/>Директор "Института диабета</a>
<a href=http://freegood.ru/601cC3/>Я отбелила зубы за 10 минут в день</a>
<a href=http://kshop2.biz/Tg7Qez/>Я отбелила зубы за 10 минут в день</a>
<a href=http://freegood.ru/rRVdS1/>Одноклассники</a>
<a href=http://freegood.ru/tSVopR/>Мед энциклопедия</a>
<a href=http://kshop2.biz/LPFXY7/>Елена Малышева: "Чудеса случаются!"</a>
<a href=http://freegood.ru/coaKgT/>Елена Летучая</a>
<a href=http://freegood.ru/ZozxZ5/>Долина гипертония</a>
<a href=http://kshop2.biz/OnUabx/>Минздрав</a>
<a href=http://kshop2.biz/RcMomL/>Ответы Mail</a>
<a href=http://freegood.ru/GBQJgn/>Елена Малышева: "Чудеса случаются!"</a>
<a href=http://kshop2.biz/E4oPNv/>Как я отбелила зубы</a>
<a href=http://freegood.ru/i2GBxJ/>Как я отбелила зубы</a>
<a href=http://kshop2.biz/Zda3t1/>Елена Летучая</a>
http://freegood.ru/BdJUwG/
<a href=http://kshop2.biz/phGoZq/>Ответы Mail</a>
<a href=http://kshop2.biz/loYRXa/>Минздрав</a>
<a href=http://freegood.ru/4nIBHB/>Долина гипертония</a>
<a href=http://kshop2.biz/N4hr4A/>Я отбелила зубы за 10 минут в день</a>
<a href=http://freegood.ru/twslQJ/>Жить Здорово</a>
<a href=http://freegood.ru/0Zq9l4/>Irecomend</a>
<a href=http://kshop2.biz/haF91K/>Мед энциклопедия</a>
<a href=http://freegood.ru/uAQwhv/>Одноклассники</a>
<a href=http://kshop2.biz/kSfylY/>Россия 1</a>
<a href=http://kshop2.biz/4raKXm/>Долина гипертония</a>
<a href=http://kshop2.biz/DGwXPW/>Зубной камень</a>
<a href=http://kshop2.biz/gjwVCn/>Минздрав</a>
http://kshop2.biz/GtUBU4/
<a href=http://kshop2.biz/Us0kLW/>Одноклассники</a>
<a href=http://freegood.ru/6kvUXo/>Жить Здорово 2</a>
<a href=http://freegood.ru/P6C358/>Отшельница Агафья</a>
<a href=http://freegood.ru/tsPhow/>Елена Малышева: "Чудеса случаются!"</a>
<a href=http://kshop2.biz/jYrhEp/>Минздрав</a>
<a href=http://freegood.ru/AawXNx/>Я отбелила зубы за 10 минут в день</a>
<a href=http://freegood.ru/78gBA0/>Россия 1</a>
<a href=http://freegood.ru/BMmSbN/>Министерство Здравоохранения Российской Федерации</a>
<a href=http://freegood.ru/0uIxAA/>Жить здорово</a>
<a href=http://freegood.ru/GKp7t0/>Жить Здорово 3</a>
<a href=http://freegood.ru/5pZ1pb/>Малышева гипертония</a>
<a href=http://kshop2.biz/wSM7Nt/>Минздрав</a>
<a href=http://freegood.ru/wxTst2/>Малышева гипертония</a>
<a href=http://kshop2.biz/EZUeAw/>Ответы Mail</a>
<a href=http://freegood.ru/MvELsf/>Паразиты, найденные в рыбе и фруктах</a>
<a href=http://kshop2.biz/n3AUmX/>Жить здорово</a>
<a href=http://freegood.ru/moGGm5/>Жить здорово</a>
<a href=http://kshop2.biz/Dhy67L/>Михаил Боярский</a>
<a href=http://freegood.ru/A7X1qZ/>Ответы Mail</a>
<a href=http://kshop2.biz/pKIL6Q/>Как я отбелила зубы</a>
<a href=http://kshop2.biz/Fv8k7v/>Мед энциклопедия</a>
<a href=http://freegood.ru/SYoW1d/>Жить Здорово (цензура)</a>
<a href=http://kshop2.biz/DeCWha/>Елена Малышева: "Чудеса случаются!"</a>
<a href=http://freegood.ru/aS7ESk/>Жить Здорово</a>
<a href=http://kshop2.biz/zkBSUq/>Малышева гипертония</a>
<a href=http://kshop2.biz/bujD42/>Как я отбелила зубы</a>
<a href=http://freegood.ru/rImPJS/>Долина гипертония</a>
<a href=http://kshop2.biz/b58S3N/>Михаил Боярский</a>
<a href=http://freegood.ru/SNOrYh/>Елена Летучая</a>
<a href=http://freegood.ru/yVGrnU/>Запах изо рта</a>
<a href=http://freegood.ru/tmzUhJ/>Малышева гипертония</a>
<a href=http://freegood.ru/oSFlzz/>Жить Здорово 2</a>
<a href=http://kshop2.biz/hDnxIs/>Михаил Боярский</a>
<a href=http://freegood.ru/j5xLeM/>Министерство Здравоохранения РФ</a>
<a href=http://kshop2.biz/4V1WqB/>Как я отбелила зубы</a>
<a href=http://freegood.ru/OH96lS/>Одноклассники</a>
<a href=http://freegood.ru/T4LIrY/>Елена Малышева: "Чудеса случаются!"</a>
<a href=http://kshop2.biz/6f5EMW/>Зубной камень</a>
<a href=http://freegood.ru/kDRgRB/>Революционный прорыв в стоматологии</a>
<a href=http://kshop2.biz/MZwyMR/>Как я отбелила зубы</a>
<a href=http://freegood.ru/aduw9N/>Елена Малышева: "Чудеса случаются!"</a>
<a href=http://freegood.ru/1lw3Bv/>Революционный прорыв в стоматологии</a>
<a href=http://freegood.ru/WHGJW6/>Минздрав</a>
<a href=http://freegood.ru/tUlF1T/>Как я отбелила зубы</a>
<a href=http://kshop2.biz/ss2aiQ/>Жить Здорово</a>
<a href=http://kshop2.biz/dCx2Rq/>Запах изо рта</a>
<a href=http://freegood.ru/fhVQhD/>Революционный прорыв в стоматологии</a>
<a href=http://freegood.ru/nHxz56/>Irecomend</a>
<a href=http://freegood.ru/y40c2a/>Революционный прорыв в стоматологии</a>
<a href=http://kshop2.biz/yrQbt6/>Запах изо рта</a>
<a href=http://freegood.ru/g8Fe7u/>1ТВ Познер</a>
ManiloAP
Geplaatst op: gisteren om 13:33
Недавно заказала себе смарт-карту City Life и не нарадуюсь!
Сразу после оплаты ей уже можно пользоваться!
Стоит она 1250 рублей, но за такую сумму получаешь гораздо больше!
Скидки и кешбэк в онлайн-магазинах, ресторанах, такси в Москве и СПб,
а скоро и во всех города России, на авиабилеты, отели, скидка 20% на мобильную связь,
и это далеко не полный перечень!
Компания развивается и предлагает стать её партнёром!
Порекомендовав её друзьям можно не только вернуть стоимость карты, но и заработать на этом))
Стоимость не реферальной карты 2000 рублей, но если пройти по реферальной ссылке, карта будет стоит всего каких то 1250 рублей!!
Которые оправдаются при первых же покупках. https://goo.gl/CivLeH
Если Вы ищите работу на дому или просто подработку в интернете
в компании реализована партнёрская программа которая позволяет прилично зарабатывать!
Для партнёров бонусом идут курсы обучения Английского языка (Яна Граусова) и
курсы Grant Cardone - стоимость этих курсов больше, чем стоит партнёрский пакет Бизнес! И это далеко не всё!! ))
City Life - это лучшие скидки и кешбэк по всей России и странам СНГ - в одной карте.
А также отличный способ начать свой бизнес с нуля.
Присоединяйтесь!! ))
DavidNople
Geplaatst op: gisteren om 11:44
http://9790099.ru/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8 - смотреть порно униформа негритянки
http://jahtijakt-rus.ru/erotika/erotika-mariko - эротика марико
http://5056349.ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2-720 - порнофильмы с сюжетом в 720
http://8x86.ru/zrelye-s-molodymi/porno-vzroslye-muzh-i-zhena - порно взрослые муж и жена
http://jahtijakt-rus.ru/bolshie-siski/namazala-pisyu-tortikom-i-zastavila-vylizat - намазала писю тортиком и заставила вылизать

<a href="http://1-tops.ru/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5/%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE"&gt;трахаеться при связоном муже видео</a>
<a href="http://antidrugcenter.ru/%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8/%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8"&gt;эротическое видео без трусиков под юбками</a>
<a href="http://3dtourkurgan.ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8"&gt;порно девушек с красивыми жолами и сиськами</a>
<a href="http://9266111.ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0"&gt;порно износиловали соситка в дома</a>
<a href="http://alltheholiday.ru/tolstye/porno-video-onlajn-v-kontakte-hd"&gt;порно видео онлайн в контакте hd</a>
byronqt11
Geplaatst op: gisteren om 11:02
Started unusual spider's web stand out
http://elite.dating.blogporn.in/?post.jena
dating thailand free dating the singles nights melbourne date women com post free ads india

Plaats een reactie

Ik wil mij graag aanmelden voor de One11-nieuwsbrief.


WaarWie

Anita de Haas en Joke Knoop

Anita de Haas en Joke Knoop

Anita de Haas en Joke Knoop werken bij het Brabants Dagblad.

Waarom

Annemieke Besseling, hoofdredacteur Brabants Dagblad: "One11 is een enorm sympathiek project. Het laat mensen, hun drijfveren en hun idealen zien. Mensen van over de hele wereld – die overigens ook verrassend dichtbij kan zijn. Bijzonder graag verleent het Brabants Dagblad er medewerking aan. Het is een journalistiek nieuwjaarscadeau met een warm hart, een cadeau om zeer graag te delen en om bijzonder van te genieten."