NL editie / World edition

Pater Poels helpt uit woede

door Anita de Haas en Joke Knoop


‘Pater Poels’ begon ooit met het opvangen van daklozen in Tilburg, waarin de Brabantse stad nog altijd vooroploopt. In zijn strijd tegen de armoede fietst Gerrit Poels (81) nu elke nacht door de stad om gratis brood te bezorgen.

Pater Poels helpt uit woede Alweer twintig jaar stapt Gerrit Poels elke nacht op de fiets om de armen van de stad brood te bezorgen. Weer of geen weer. En nooit overdag: Poels zoekt de donkere uren op omdat zijn klanten zich schamen. “Sommige dingen kunnen het daglicht niet verdragen,” zegt hij op bezwerende toon. Overdag deelt hij in zijn achtertuin het dagelijks brood met honderd gezinnen die wel hun gezicht durven te laten zien. Het brood is het overschot van de Tilburgse bakkerijen.

Gerrit Poels is de oprichter van Huize Poels (nu Traverse), de daklozenopvang in Tilburg. In 2000 eindigde Gerrit Poels als tweede bij de verkiezing van de Tilburger van de Eeuw, achter de legendarische vakbondsvrouw en wethouder Miet van Puijenbroek. Een jaar later riep de KRO hem uit tot ‘Nederlandse held’. Hoewel Gerrit Poels al in 1969 uit het klooster trad, staat hij in zijn woonplaats bekend als ‘pater Poels’. Zijn vrouw Angelique heet even vanzelfsprekend de ‘vrouw van pater Poels’.

Woede
Gerrit Poels is een beminnelijk man, de lach gereed om de lippen, de voeten ondanks de winter in sandalen gestoken. Hij vertelt met vuur over de noden van ‘zijn volkje’, over zijn ‘krankjorume leven’, over zijn drijfveren. “Dat is niet zo positief hoor. Een van mijn grote drijfveren is niet de liefde voor de mensen, maar mijn woede.”

Als woede uw drijfveer is, zit er dan elke nacht een kwaaie pater Poels op de fiets?
“Ja, eigenlijk wel. Woede speelt een hele grote rol. Ik ben boos op de mensen die een ander sturen naar een punt waar die ander niet wil zijn. En die het hem onmogelijk maken om daaraan te ontsnappen. Ik zie dat vaak in het lot van mijn volkje. Dat wekt mijn woede én het inspireert mij.”

U heeft een bewogen leven achter de rug. U was kloosterling, bent uitgetreden en getrouwd. Ziet u de worsteling in uw eigen leven terug bij de mensen die u ontmoet?
“Ja! Al wat ik aan conflicten signaleer, heeft te maken met mijn jeugd. Ik was voorbestemd om pater te worden, omdat ik goed kon leren en omdat elk groot katholiek gezin werd geacht een priester te leveren. Ik woonde tot mijn twaalfde in het dorp Berg en Dal bij Nijmegen. In 1941, precies op de dag dat mijn vader mij naar het kleinseminarie van de Rooi Harten bracht, donderde mijn moeder in elkaar. Dat was vreselijk, en ik dacht dat het alleen mij overkwam. Ik verging van de heimwee en ik leerde me verbijten. Ik verhardde. Pas later kwam ik erachter dat veel knapen van mijn leeftijd ernstig hebben geleden onder die breuk met thuis.”

Uw ‘voorbestemming’ als priester was de keuze van uw vader, niet van uw moeder?
“In die tijd had een vrouw geen vinger in de pap. Mijn moeder is helaas meegegroeid in de opvatting van mijn vader. Haar verharding heeft zich later op een dramatische manier geuit. Ik trouwde op 7 mei 1969, een dag later verongelukte mijn broer. Mijn moeder koppelde zijn ongeluk aan mijn uittreden. Ik mocht niet op zijn begrafenis komen. Ik ben er stiekem geweest, op een stoeltje achter in de kerk, en was meteen na afloop weer weg. De enige manier om die afwijzing van je moeder te overleven, is de wijze waarop wij leefden: met de zorg voor honderden mensen die verkeren in wisselende, soms onoplosbare situaties. Het heeft twintig jaar geduurd voordat mijn vrouw en ik mijn moeder onder ogen konden komen, en dat gebeurde op initiatief van mijn broers en zussen. Dat heeft me altijd veel pijn gedaan.”

Bent u uit het klooster getreden omdat u verliefd was?
“Het zal meegespeeld hebben, maar het was een ingewikkeld proces dat zo’n acht jaar heeft geduurd. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft me open gemaakt. Dat je je als religieuzen waar moest maken te midden van de mensen en niet achter grote kloostergevels met dogmatisch gedoe en uiterlijke praal. Het maakt je tegelijk onzeker: waarvoor heb ik het die tijd allemaal gelaten? Dat voelde als een onrecht. Die innerlijke strijd is versterkt door omstandigheden. Ik was leraar Nederlands op hetzelfde seminarie. Ik was een goede leraar, maar het seminarie liep leeg en werd samengevoegd met een andere school. Niemand in het klooster bood me iets anders aan. Niet zonder reden: ik was niet de gemakkelijkste en ik hield mijn mond niet. Toen werd ik godsdienstleraar van kleuterleidsters in opleiding. Ik was een slechte leraar. Ik moest een leer verkondigen waar ik niet achter stond. Daarmee groeide het innerlijke conflict. Ik gaf veel retraites en daar kwam ik religieuzen tegen met dezelfde twijfel.”

Wat gaf voor u de doorslag om uit te treden?
“Er was geen doorslag, alleen de vraag hoe eraan te ontkomen. Een vrome kloostergenoot wees me op de hulpcentrale in oprichting. Met vijf mensen die ik kende van de retraites sloten we ons aan. Op 1 mei 1968 trokken we in een beschikbaar gesteld pand in de Poststraat. Op die dag hoorden we dat de oprichting van de  hulpcentrale was uitgesteld. Dat was een ramp: daar zaten we, zonder verdiensten. We zijn maar begonnen, want de mensen kwamen wel.”

Daar begon uw werk voor anderen?
“Ja, al na tien dagen kwam er een man die vroeg of we konden bemiddelen voor een kamer. Omdat het niet meteen lukte, bleef hij slapen. De volgende dag informeerde ik bij de wijkagent; toen bleek dat de man werd gezocht. De vogel was natuurlijk op tijd gevlogen, maar bij de politie ontstond het misverstand dat wij mensen opvingen. Binnen de kortste keren hadden we negentig overnachtingen per maand. We konden alles, we deden alles. We waren krankzinnig bezig, en ik was de grote gestoorde. Iedereen was welkom. We hadden een gouden formule: opvang zo lang als nodig en zo kort als mogelijk, en de mensen mochten altijd terugkomen. Als ze weer zelfstandig woonden, verloren we ze niet uit het oog, maar zochten we ze thuis op. Intussen moesten wij – vijf niet-verdieners – in het begin schooien om eten. We kregen het van koks van kloosters – daar zat God achter – en we kregen brood via een bakkersdochter.”

Daar zat God achter?
“Ik ben wel blijven geloven. Het is alleen niet het uitdraagbare geloof meer, eerder het eetbare geloof.”

Even terug naar uw geliefde. Uw vrouw kwam ook uit het klooster.
“Ze was van de orde van de Zusters van Liefde. Ik kwam haar tegen bij een retraite, toch had ik niet meteen een relatie op het oog. Dat leefde niet bij mij. Angelique was een van de mensen die meegingen naar de hulpcentrale. Op een gegeven moment sloeg de vonk over. Ik weet niet of het bij haar liefde op het eerste gezicht was. Ik heb het voor mezelf zo geformuleerd: zij was een van de Zusters van Liefde op het Eerste Gezicht.”

Bent u er gelukkiger door geworden?
“Op een bepaalde manier wel. Zoals wij getrouwd zijn, zoals wij leven, werken, is wel vreemd, unheimisch. Op dit terrein is ze een veel hardere werker dan ik. Ik leef op de terugtraprem en zij kan sjouwen. Of we samenwerken? Niet echt, wat zij doet, doe ik weer niet. Ze heeft onze zes pleegkinderen grootgebracht (eentje woont nog thuis) en ze werkt met een groepje bejaarden. Of de kinderen geslaagd zijn? Het zijn zes hoofdstukken – twee hoofdstukken zijn af, de rest is in wording.”

Hoeveel mensen heeft u in de loop van uw leven opgevangen?
“Dat weet ik niet. Bij Huize Poels zijn er tot 1990, het jaar dat ik opstapte, meer dan dertienduizend inschrijvingen geweest. Daar zijn veel doublures bij, want ze mochten wel veertig keer terugkomen. Na mijn vertrek vatte ik het plan op hen te bezoeken, want met de afschaffing van het huisbezoek was de vernieling, de bureaucratisering begonnen. Instellingen worden door subsidiegevers afgerekend op resultaten. Grof gezegd: wil je in de reguliere daklozenopvang Traverse worden opgenomen, dan moet je bijna de oplossing onder de arm meenemen. Op die manier ga je mensen selecteren en sluit je een groep uit waarmee geen enkel resultaat is te behalen. Eind jaren tachtig waren er de allochtone vrouwen bijgekomen: nog hopelozer en hulpelozer, gevangen in de interne terreur van hun man. Man verslaafd aan de coke, slaat alles kapot en toch kan de vrouw zich niet van hem losmaken. Sinds mijn vertrek heb ik me gruwelijk bemoeid met dat zooitje. Het was onbeschrijflijk wat er in de jaren negentig in Tilburg gebeurde: mensen leefden in kuilen, in kelders, in benzinepompen. Ik bezocht hen, bracht brood mee.”

Jeuken uw handen dan niet om in te grijpen?
“Dat kan niet. Ik accepteer dat het zo is en dat ik er al zeventien jaar kom. Ik doe wat er gebeuren moet. Ik oordeel niet. Ik los niets op, ik houd in leven. Ik kan niets ongedaan maken. Er zijn mensen bij die genadeloos zijn overgeleverd aan wie ze zijn. Zoals? Een stel dat sámen een IQ van honderd heeft.”

U zult vaak weet hebben van criminele activiteiten. Brengt u dat in gewetensnood?
“Nee. Het niveau van weten is zo laag. Dat kun je niet met gewone normen meten. Ik heb moeite met de overheid die mensen het huis uitzet zodra een hennepplantage is ontdekt. De overheid wil  de mensen in het gareel houden. Ik handhaaf ook, ik handhaaf dezelfde mensen op een andere manier. Mijn kernwoord is troost. Troost bieden is ook een drijfveer.”

U ziet ook mensen opkrabbelen?
“Mijn volkje schuift voortdurend op. Als het ze beter gaat, laten ze weten dat het brood niet meer nodig is. Duizenden mensen zijn er nu beter aan toe, hoewel het nu weer lastig wordt.”

U bent 81 jaar. Hoe lang blijft u dit nog doen?
“Tot ik erbij neerval. Ik zorg niet voor een opvolger. Ik leef nu in gestrekte draf, en als de draf eraf is, gaat het wel op een andere manier door. Op basis van mijn mogelijkheden is het een klungelig leven. Ik had belangrijkere dingen kunnen doen, maar het kleine hoort bij mij. Ik vergelijk het met een tienbaansweg. Die wordt vierbaans op weg naar een stad. Naar een dorp wordt het tweebaans, naar het gehucht loop je langs een karrespoor. Daar ligt een konijn in de greppel te stuiptrekken. Ik ben bij het konijn gebleven, en dat geeft vrede.”

---------------------------------------------------------------------------------------------
Feiten uit het leven van Gerrit Poels

Gerrit Poels, 81 jaar, geboren in Berg en Dal bij Nijmegen. Tweede in een gezin van zeven kinderen. In 1941 gaat hij naar het kleinseminarie van de Rooi Harten (MSC) in Tilburg. Daarna studeert hij theologie en filosofie. In 1955 wordt Poels leraar Nederlands aan hetzelfde kleinseminarie, vervolgens godsdienstleraar aan de opleiding voor kleuterleidsters in Tilburg. In 1967 sluit hij zich aan bij de nog op te richten hulpcentrale in de Poststraat. Vandaaruit begint hij met vier anderen de opvang van daklozen. In 1969 treedt hij uit en trouwt hij met Angelique, een eveneens uitgetreden Zuster van Liefde. Ze brengen zes pleegkinderen groot. Het opvangcentrum Huize Poels verhuist achtereenvolgens naar de Nieuwlandstraat, naar de Ringbaan Zuid en naar de Gasthuisring. De naam verandert later in Traverse. Poels is medeoprichter van eethuis De Pollepel, Blut en kringloopbedrijf La Poubelle. In 1990 vertrekt Poels bij Traverse en roept hij de Stichting Broodnodig in het leven. Hij brengt ’s nachts brood naar de armen en verstrekt overdag brood in zijn achtertuin – Nederlands eerste ‘voedselbank’. In 2000 wordt hij tweede in de verkiezing van Tilburger van de Eeuw, een initiatief van het Brabants Dagblad. In 2001 roept de KRO hem uit tot Nederlandse held. In 2009 verschijnt zijn levensverhaal in boekvorm: Een dwaas  bestaan, geschreven door Arjan Broers.


Foto: Joris Buijs/PVE


DelenLaatste reacties (1473)

RickyMaymn
Geplaatst op: vandaag om 03:35
[url=https://www.voiceofdance.com/]別れさせ屋[/url]
.
RobertMaype
Geplaatst op: vandaag om 03:28
Несколько дней назад смотрел данные сети интернет, неожиданно к своему восторгу открыл замечательный вебсайт. Вот смотрите: [url=https://selenium-textile.ru/]узнать больше[/url] . Для нас данный вебсайт оказал яркое впечатление. Всем пока!
Provigilpi
Geplaatst op: vandaag om 02:05
http://dugisits.co.za/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7780 http://hathewayconsultingllc.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=15319 http://www.radiomariacol.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3461 http://www.saubermax.rachbauer-special.at/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4482 http://www.hotelvillarealdecucuta.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1607016 http://najmalthaqib.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5692 http://clasiautos.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=171108 http://lstyle.co.uk/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13701 http://neurologygroupnj.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3585 http://zspposada.pl/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5819 http://www.ebeniste-art-eure.fr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=15502 http://dasbachgmbh.de/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=49019 http://ncfproject.org/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=740989 http://thebrookstones.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=90194 http://qpiltd.co.uk/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=67807 http://castlemareconsulting.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5819 http://carapellicomputers.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=119 http://www.folhadeguanhaes.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=46053 http://anellioriginals.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=134804 http://karafarin1126.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5899 http://supplyconceptsinc.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1175132 http://capa8.com.py/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=22782 http://remstiralokvrn.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7576 http://remont-kran.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5998 http://eggheadbbq.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12218 http://rccgrestorationsa.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=101221 http://www.redepaz.org.co/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8280 http://argillic.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=700450 http://samsafe.net/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12492 http://www.progressive-management.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8671
AbaMaypopy
Geplaatst op: vandaag om 01:19
[url=http://best-store-usa.com/#university-of-arizona-college-of-pharmacy]cialis or viagra which works better[/url] <a href="http://best-store-usa.com/#cialis-side-effects-vision">erectile dysfunction forums</a> [url=http://best-store-usa.com/#cialis-paypal]canadian cialis online[/url] <a href="http://us-safe-store.com/#what-is-viagra-like">hereford pharmacy</a> [url=http://safe-store-us.com/#cost-for-viagra-100mg]pepperell family pharmacy[/url] <a href="http://us-safe-store.com/#walmart-pharmacy-lawton-ok">how long before sex should you take viagra</a> [url=http://best-store-us.com/#what-does-taking-viagra-feel-like]where can i buy cialis pills[/url] <a href="http://us-safe-store.com/#where-to-buy-viagra-cheap">pharmacy nyc</a>
AbaMaypopy
Geplaatst op: vandaag om 00:30
[url=http://usa-safe-store.com/#viagra-1]fast erectile dysfunction remedies[/url] <a href="http://safe-store-usa.com/#free-viagra-uk">proviron erectile dysfunction</a> [url=http://us-best-store.com/#smart-pharmacy]how to have intercourse with erectile dysfunction[/url] <a href="http://usa-safe-store.com/#continuing-education-for-pharmacy-technicians">trimix for erectile dysfunction</a> [url=http://safe-shopping-usa.com/#buying-levitra]pharmacy board ca[/url] <a href="http://safe-shopping-us.com/#viagra-online-pharmacy">cialis online no prescription</a> [url=http://us-best-store.com/#cvs-pharmacy-hours-on-sunday]www.viagra.com[/url] <a href="http://best-store-usa.com/#online-pharmacy-hydrocodone">sildenafil price walmart</a>
Lstramircut
Geplaatst op: vandaag om 00:16
Fly away!

[url=http://www.forum.hosttrad.com/syndication.php] What would you say if I told you that all of your posts are fiction?
[/url]

http://ichorcorp.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=578378
Patrickbaiff
Geplaatst op: gisteren om 23:29
cheap prices Furadantin in USA cash on delivery ; purchase Furadantin in Canada pay with mastercard,visa,ach,echeck

[url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=1&search=Furadantin] [u][b]>>> Want to buy Furadantin with Discount? CLICK HERE! <<<[/b][/u] [/url]

GO to PHARMACY >>> http://tr.im/unitedpharmacies
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/professional-pack-20-fast-shipping--cheap-professional-pack-20-cash-on-delivery-overnight/ids,344424/ida,1232485/ - mail order Professional Pack-20 fast shipping NO PRESCRIPTION; - Buy in Australia cheapest Eriacta c.o.d. no script
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/meclizine-in-canada---ordering-at-lowest-price-meclizine-no-prescription-c-o-d-/ids,344424/ida,1233150/ - purchase at low price Meclizine without doctor prescription; - How Much in Canada Super Kamagra overnight delivery without a rx
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/orlistat-price-in-uk--where-can-i-buy-orlistat-online-pharmacy-overnight-shipping/ids,344424/ida,1234147/ - cheapest price to order Orlistat delivered overnight no rx; - Order in Australia cheapest Augmentin overnight no prescription required
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/copegus-how-to-useside-effects-_-buying-copegus-with-no-prescription/ids,344424/ida,1233773/ - where can i buy Copegus from trusted pharmacy; - Purchase in United States cheapest Prometrium pay cod no prescription
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/aciphex-best-buy--cheapest-pills-aciphex-no-script-next-day-delivery/ids,344424/ida,1234856/ - order online at low cost Aciphex NO PRESCRIPTION c.o.d.; - Fast Shipping Pletal with overnight delivery
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/feldene-supply-from-india--lowest-price-feldene-non-prescription/ids,344424/ida,1234837/ - buying at lowest price Feldene fast shipping NO PRESCRIPTION; - How Much Zyban pay cod without prescription
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/revia-in-uk--order-revia-no-prior-prescription/ids,344424/ida,1234129/ - purchase at low price Revia overseas with NO PRESCRIPTIONs; - How Can I Buy in Australia Beloc c.o.d. no script
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/tadora-cheap-pricefast-shipping--purchase-online-tadora-online-consulation-with-no-prescription/ids,344424/ida,1235080/ - buy discount Tadora NO PRESCRIPTION pharmacy; - Buy in Canada Cheap Online Women Pack-40 no prescription next day delivery
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/ditropan-in-usa--quality-generic-ditropan-no-prescription-required/ids,344424/ida,1233532/ - mail order Ditropan with credit card NO PRESCRIPTION; - Cheap Grifulvin with no prescriptions
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/tegretol-best-price--buy-online-cheapest-tegretol-shipped-overnight-without-a-prescription/ids,344424/ida,1231907/ - ordering safety Tegretol next day delivery no rx; - Ordering in USA Online Sinequan online
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/omnicef-price-in-uk--buy-discount-omnicef-with-no-prescription/ids,344424/ida,1233503/ - cheapest prices Omnicef c.o.d. saturday delivery; - How To Purchase Remeron saturday delivery
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/viagra-with-dapoxetine-best-buy---low-cost-viagra-with-dapoxetine-online-visa-no-rx/ids,344424/ida,1232646/ - cheapest prices Viagra with Dapoxetine next day delivery no rx; - Best Prices in GB / UK for Shallaki cash on delivery overnight
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/ditropan-supply-from-india--how-can-i-buy-ditropan-overnight-no-prescription-required/ids,344424/ida,1233261/ - order cheap generic Ditropan overnight delivery no rx; - Purchase in USA Toprol Xl c.o.d. saturday delivery
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/persantine-in-canada--low-price-persantine-with-no-rx/ids,344424/ida,1234940/ - pharmacies that sell Persantine without script pharmacy; - I Want to order in USA Phenergan pharmacy no prescription
http://faceactivities.com/groups/lopid-cheap-pricefast-shipping-how-much-lopid-non-prescription/ - cheapest price to order Lopid NO PRESCRIPTIONs needed - Discount Kamagra Soft pharmacy without a prescription
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/zovirax-cheap-pricefast-shipping--cheapest-prices-zovirax-no-prescription-pharmacy/ids,344424/ida,1234079/ - buying Zovirax tablet without script; - Buying in Australia At Lowest Price Skelaxin non prescription needed
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/claritin-best-price--pharmacies-that-sell-claritin-non-prescription/ids,344424/ida,1233558/ - low price Claritin same day delivery NO PRESCRIPTION; - Cheap Prices Cialis Strong Pack-60 from a pharmacy without a prescription
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/jelly-pack-30-price-in-usa--where-to-buy-jelly-pack-30-next-day-shipping-product/ids,344424/ida,1234116/ - order at low price Jelly Pack-30 without script; - Generic Drugs Naprelan overnight delivery no rx
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/cycrin-cheap-price--where-to-buy-cycrin-from-trusted-pharmacy/ids,344424/ida,1234741/ - how much Cycrin c.o.d. without prescription; - Quiqly Delivery GB / UK Benemid saturday delivery
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/effexor-cheapest-prices--buy-at-low-cost-effexor-no-prescription-fedex--ups/ids,344424/ida,1234492/ - fast delivery Effexor without a rx overnight; - Buy Cialis Pack-90 no script required express delivery
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/anacin-fast-shipping--how-to-order-anacin-with-overnight-delivery/ids,344424/ida,1235158/ - ordering Anacin c.o.d. NO PRESCRIPTION; - Order in Australia Online Cheap Advair Diskus no rx, fast worldwide shipping
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/women-pack-20-cheapest-prices--ordering-online-women-pack-20-pharmacy-without-a-prescription/ids,344424/ida,1233529/ - cheap generic Women Pack-20 WITHOUT PRESCRIPTION; - Buy Cheapest Suprax no dr approval cash on delivery
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/decadron-what-isside-effects--buy-decadron-no-script-required/ids,344424/ida,1235051/ - how to order Decadron shipped overnight without a prescription; - Ordering in GB / UK Online Super P-Force c.o.d. no script
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/persantine-in-uk--purchase-persantine-no-prescription-needed/ids,344424/ida,1234506/ - buy online cheapest Persantine in internet drugs overnight; - Purchase At Low Cost in Canada Sustiva next day no prescription needed
http://faceactivities.com/groups/parlodel-low-cost-cheapest-pills-parlodel-online-consulation-with-no-prescription/ - cheapest prices Parlodel WITHOUT PRESCRIPTION overnight - Order Low Price Cialis Soft without prescription overnight
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/lipitor-price-in-usa---fast-shipping-lipitor-no-prescription-overnight/ids,344424/ida,1234644/ - buying at lowest price Lipitor next day NO PRESCRIPTION; - Buy in Australia cheapest Loxitane no prescription next day delivery
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/professional-pack-20-fast-shipping--cheap-professional-pack-20-cash-on-delivery-overnight/ids,344424/ida,1232485/ - mail order Professional Pack-20 fast shipping NO PRESCRIPTION; - in USA Online Cefaclor in without prescription
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/herbal-penylarge-best-buy--online-herbal-penylarge-cheap-no-rx-required/ids,344424/ida,1233329/ - cheapest price to order Herbal Penylarge online visa no rx; - Where Can I Order in GB / UK Risperdal cash on delivery overnight
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/flagyl-price-in-uk--lowest-price-of-flagyl-for-sale-online/ids,344424/ida,1234071/ - buy online cheapest Flagyl cheap no rx required; - Cheapest Prices in Australia for Allegra from u.s. pharmacy no prescription
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/furadantin-cheap-price---low-cost-furadantin-next-day-shipping-product/ids,344424/ida,1234908/ - buying Furadantin overnight without a prescription; - Buy Cheapest Women Pack-20 no script next day delivery
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/aciclovir-supply-from-india--buy-at-low-cost-aciclovir-without-a-prescription/ids,344424/ida,1231821/ - order at low price Aciclovir without doctor prescription; - Lowest Price Of Hyzaar no script required
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/premarin-in-uk--purchase-at-lowest-price-premarin-in-internet-drugs-overnight/ids,344424/ida,1233063/ - order cheapest Premarin next day shipping product; - Buy in USA At Low Price Rhinocort without prescription overnight
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/malegra-fxt-in-usa--order-online-cheap-malegra-fxt-cash-on-delivery/ids,344424/ida,1235127/ - order cheap generic Malegra FXT overnight delivery no rx; - Cost in GB / UK Of Azulfidine shipped by cash on delivery
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/super-active-pack-20-price-in-uk-_-pharmacies-that-sell-super-active-pack-20-online-visa-no-rx/ids,344424/ida,1234271/ - quiqly delivery Super Active Pack-20 c.o.d. without prescription; - Discount Prices in Canada for Isoptin Sr fast shipping no prescription
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/proventil-in-uk--lowest-price-of-generic-proventil-no-prior-prescription/ids,344424/ida,1234919/ - order Proventil cheap c.o.d. no rx; - Purchase in Australia cheapest Clozaril pharmacy no prescription
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/suhagra-fast-shipping--best-prices-suhagra-no-prescription-no-fees/ids,344424/ida,1235188/ - where can i purchase Suhagra c.o.d. no script; - Best Place in USA To Buy Glucotrol Xl from a pharmacy without a prescription
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/manforce-price-in-uk--indian-generic-manforce-without-doctor-prescription/ids,344424/ida,1232410/ - order at low cost Manforce with credit card NO PRESCRIPTION; - Where Can I Purchase Himcolin overnight no prescription required
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/cytoxan-in-usa--discount-cytoxan-cheap-c-o-d--no-rx/ids,344424/ida,1234430/ - lowest prices Cytoxan NO PRESCRIPTION required; - Ordering Safety Crestor without rx,next day delivery
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/tiova-what-isside-effects--where-can-i-order-tiova-overnight-delivery-no-r-x/ids,344424/ida,1233811/ - we offer quality Tiova WITHOUT PRESCRIPTION overnight; - Cheap Generic Colospa shipped by cash on delivery
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/tiova-what-isside-effects--where-can-i-order-tiova-overnight-delivery-no-r-x/ids,344424/ida,1233811/ - we offer quality Tiova WITHOUT PRESCRIPTION overnight; - Discount Price in USA Ilosone shipped overnight without a prescription
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/shuddha-guggulu-cheap-pricefast-shipping--purchase-at-low-price-shuddha-guggulu-pharmacy-no-prescription/ids,344424/ida,1233378/ - cheap online order Shuddha guggulu overnight saturday delivery NO PRESCRIPTION; - Buy in GB / UK At Low Price Prinivil no script needed c.o.d. overnight
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/cozaar-fast-shipping--cheap-online-pharmacy-cozaar-no-prescription-needed/ids,344424/ida,1233473/ - purchase cheap online Cozaar tablet without script; - Buy in USA Discount Epivir - how to use,side effects,information
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/soft-pack-40-cheapest-prices-buy-discount-soft-pack-40-overnight-no-prescription/ids,344424/ida,1234175/ - buy online Soft Pack-40 next day delivery no rx; - Where Can I Buy in USA Prinivil without prescription overnight
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/arava-supply-from-india-_-low-cost-arava-next-day-no-prescription/ids,344424/ida,1234985/ - discount Arava NO PRESCRIPTION no fees; - Buy Zestoretic cash on delivery overnight
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/trimox-cheap-price--discount-prices-trimox-online-pharmacyno--rx-required/ids,344424/ida,1233467/ - ordering Trimox fast shipping NO PRESCRIPTION; - Lowest Prices Zudena without script pharmacy
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/levitra-soft-price-in-usa--lowest-prices-levitra-soft-from-a-pharmacy-without-a-prescription/ids,344424/ida,1232102/ - best place to buy Levitra Soft from Approved Pharmacy; - Best Prices in USA for Geriforte c.o.d. no prescription
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/uniphyl-cr-in-uk--low-prices-uniphyl-cr-pay-cod-no-prescription/ids,344424/ida,1232905/ - order cheap Uniphyl Cr next day shipping product; - Best Place in USA To Buy ED Trial Pack without a rx overnight
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/keftab-what-isside-effects--pharmacies-that-sell-keftab-without-rxnext-day-delivery/ids,344424/ida,1233551/ - cheap price of Keftab without script; - Ordering in USA Online Azulfidine no prescription
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/neurontin-cheap-pricefast-shipping--indian-generic-neurontin-no-prescription-needed/ids,344424/ida,1234249/ - purchase online Neurontin cash on delivery overnight; - Purchase Cheap Online in Australia Super Avana c.o.d. without rx
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/levitra-soft-price-in-usa--lowest-prices-levitra-soft-from-a-pharmacy-without-a-prescription/ids,344424/ida,1232102/ - best place to buy Levitra Soft from Approved Pharmacy; - Buying in USA At Lowest Price Lexapro prescriptions online
http://www.bravo.pl/blog/ultdocs/frumil-best-price--online-pharmacy-frumil-c-o-d--saturday-delivery/ids,344424/ida,1234075/ - i want to buy Frumil NO SCRIPT required express delivery; - Best Place To Buy Depforce with no rx
Wwzbgimy
Geplaatst op: gisteren om 22:26
http://viagawithoutadoctorprescription.com/ - viagra without a doctor prescription
symptoms of and std
<a href=http://viagawithoutadoctorprescription.com/>viagra without a doctor prescription</a>
heat stroke first aid treatment
JustinSom
Geplaatst op: gisteren om 22:09
Locks, as everyone knows, is actually [url=https://wigsforwomenblack.us/]Wigs For Women[/url] every person's glorious beauty. Over time, ladies have slaved [url=https://especiallyyourswigs.us/]Wigs[/url] concerning this, shelling out a lot involving money upon curly hair remedies and products. These types of items work nicely on a other people's head of hair, however some for women who live locks damage that is difficult to get over. For this reason wigs with regard to Dark [url=http://wigsraquelwelch.com/]Raquel Welch Wigs[/url] women tend to be well-known than ever before.

Afro head of hair, as well as dark locks, because the hair is commonly described, features hair strands that happen to be spring-like any time unblemished [url=http://wigs-forwomen.net/]Wigs[/url] by chemical compounds. Because of this, the head of hair [url=http://wigsshort.us/]Short Wigs[/url] normally feels fuller [url=http://wigslace.us/]Wigs[/url] as well as more dense in comparison to various other curly hair varieties. It is usually considered furry and also heavy, surrounding with that of being ungroomed.
AndrewAren
Geplaatst op: gisteren om 21:49
Hi Want to Make money with sending Newsletters?


Download an accurate targeted email list for the best marketing campaigns and get B2B sales leads with 95% email deliverability! We have human-verified .... - [url=http://buy-email.com]Buy Now EMAIL LIST[/url]


[url=http://buy-email.com][img]http://s18.postimg.org/75g9t04e1/e-marketing.png[/img][/url]

Plaats een reactie

Ik wil mij graag aanmelden voor de One11-nieuwsbrief.


WaarWie

Anita de Haas en Joke Knoop

Anita de Haas en Joke Knoop

Anita de Haas en Joke Knoop werken bij het Brabants Dagblad.

Waarom

Annemieke Besseling, hoofdredacteur Brabants Dagblad: "One11 is een enorm sympathiek project. Het laat mensen, hun drijfveren en hun idealen zien. Mensen van over de hele wereld – die overigens ook verrassend dichtbij kan zijn. Bijzonder graag verleent het Brabants Dagblad er medewerking aan. Het is een journalistiek nieuwjaarscadeau met een warm hart, een cadeau om zeer graag te delen en om bijzonder van te genieten."