NL editie / World edition

Pater Poels helpt uit woede

door Anita de Haas en Joke Knoop


‘Pater Poels’ begon ooit met het opvangen van daklozen in Tilburg, waarin de Brabantse stad nog altijd vooroploopt. In zijn strijd tegen de armoede fietst Gerrit Poels (81) nu elke nacht door de stad om gratis brood te bezorgen.

Pater Poels helpt uit woede Alweer twintig jaar stapt Gerrit Poels elke nacht op de fiets om de armen van de stad brood te bezorgen. Weer of geen weer. En nooit overdag: Poels zoekt de donkere uren op omdat zijn klanten zich schamen. “Sommige dingen kunnen het daglicht niet verdragen,” zegt hij op bezwerende toon. Overdag deelt hij in zijn achtertuin het dagelijks brood met honderd gezinnen die wel hun gezicht durven te laten zien. Het brood is het overschot van de Tilburgse bakkerijen.

Gerrit Poels is de oprichter van Huize Poels (nu Traverse), de daklozenopvang in Tilburg. In 2000 eindigde Gerrit Poels als tweede bij de verkiezing van de Tilburger van de Eeuw, achter de legendarische vakbondsvrouw en wethouder Miet van Puijenbroek. Een jaar later riep de KRO hem uit tot ‘Nederlandse held’. Hoewel Gerrit Poels al in 1969 uit het klooster trad, staat hij in zijn woonplaats bekend als ‘pater Poels’. Zijn vrouw Angelique heet even vanzelfsprekend de ‘vrouw van pater Poels’.

Woede
Gerrit Poels is een beminnelijk man, de lach gereed om de lippen, de voeten ondanks de winter in sandalen gestoken. Hij vertelt met vuur over de noden van ‘zijn volkje’, over zijn ‘krankjorume leven’, over zijn drijfveren. “Dat is niet zo positief hoor. Een van mijn grote drijfveren is niet de liefde voor de mensen, maar mijn woede.”

Als woede uw drijfveer is, zit er dan elke nacht een kwaaie pater Poels op de fiets?
“Ja, eigenlijk wel. Woede speelt een hele grote rol. Ik ben boos op de mensen die een ander sturen naar een punt waar die ander niet wil zijn. En die het hem onmogelijk maken om daaraan te ontsnappen. Ik zie dat vaak in het lot van mijn volkje. Dat wekt mijn woede én het inspireert mij.”

U heeft een bewogen leven achter de rug. U was kloosterling, bent uitgetreden en getrouwd. Ziet u de worsteling in uw eigen leven terug bij de mensen die u ontmoet?
“Ja! Al wat ik aan conflicten signaleer, heeft te maken met mijn jeugd. Ik was voorbestemd om pater te worden, omdat ik goed kon leren en omdat elk groot katholiek gezin werd geacht een priester te leveren. Ik woonde tot mijn twaalfde in het dorp Berg en Dal bij Nijmegen. In 1941, precies op de dag dat mijn vader mij naar het kleinseminarie van de Rooi Harten bracht, donderde mijn moeder in elkaar. Dat was vreselijk, en ik dacht dat het alleen mij overkwam. Ik verging van de heimwee en ik leerde me verbijten. Ik verhardde. Pas later kwam ik erachter dat veel knapen van mijn leeftijd ernstig hebben geleden onder die breuk met thuis.”

Uw ‘voorbestemming’ als priester was de keuze van uw vader, niet van uw moeder?
“In die tijd had een vrouw geen vinger in de pap. Mijn moeder is helaas meegegroeid in de opvatting van mijn vader. Haar verharding heeft zich later op een dramatische manier geuit. Ik trouwde op 7 mei 1969, een dag later verongelukte mijn broer. Mijn moeder koppelde zijn ongeluk aan mijn uittreden. Ik mocht niet op zijn begrafenis komen. Ik ben er stiekem geweest, op een stoeltje achter in de kerk, en was meteen na afloop weer weg. De enige manier om die afwijzing van je moeder te overleven, is de wijze waarop wij leefden: met de zorg voor honderden mensen die verkeren in wisselende, soms onoplosbare situaties. Het heeft twintig jaar geduurd voordat mijn vrouw en ik mijn moeder onder ogen konden komen, en dat gebeurde op initiatief van mijn broers en zussen. Dat heeft me altijd veel pijn gedaan.”

Bent u uit het klooster getreden omdat u verliefd was?
“Het zal meegespeeld hebben, maar het was een ingewikkeld proces dat zo’n acht jaar heeft geduurd. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft me open gemaakt. Dat je je als religieuzen waar moest maken te midden van de mensen en niet achter grote kloostergevels met dogmatisch gedoe en uiterlijke praal. Het maakt je tegelijk onzeker: waarvoor heb ik het die tijd allemaal gelaten? Dat voelde als een onrecht. Die innerlijke strijd is versterkt door omstandigheden. Ik was leraar Nederlands op hetzelfde seminarie. Ik was een goede leraar, maar het seminarie liep leeg en werd samengevoegd met een andere school. Niemand in het klooster bood me iets anders aan. Niet zonder reden: ik was niet de gemakkelijkste en ik hield mijn mond niet. Toen werd ik godsdienstleraar van kleuterleidsters in opleiding. Ik was een slechte leraar. Ik moest een leer verkondigen waar ik niet achter stond. Daarmee groeide het innerlijke conflict. Ik gaf veel retraites en daar kwam ik religieuzen tegen met dezelfde twijfel.”

Wat gaf voor u de doorslag om uit te treden?
“Er was geen doorslag, alleen de vraag hoe eraan te ontkomen. Een vrome kloostergenoot wees me op de hulpcentrale in oprichting. Met vijf mensen die ik kende van de retraites sloten we ons aan. Op 1 mei 1968 trokken we in een beschikbaar gesteld pand in de Poststraat. Op die dag hoorden we dat de oprichting van de  hulpcentrale was uitgesteld. Dat was een ramp: daar zaten we, zonder verdiensten. We zijn maar begonnen, want de mensen kwamen wel.”

Daar begon uw werk voor anderen?
“Ja, al na tien dagen kwam er een man die vroeg of we konden bemiddelen voor een kamer. Omdat het niet meteen lukte, bleef hij slapen. De volgende dag informeerde ik bij de wijkagent; toen bleek dat de man werd gezocht. De vogel was natuurlijk op tijd gevlogen, maar bij de politie ontstond het misverstand dat wij mensen opvingen. Binnen de kortste keren hadden we negentig overnachtingen per maand. We konden alles, we deden alles. We waren krankzinnig bezig, en ik was de grote gestoorde. Iedereen was welkom. We hadden een gouden formule: opvang zo lang als nodig en zo kort als mogelijk, en de mensen mochten altijd terugkomen. Als ze weer zelfstandig woonden, verloren we ze niet uit het oog, maar zochten we ze thuis op. Intussen moesten wij – vijf niet-verdieners – in het begin schooien om eten. We kregen het van koks van kloosters – daar zat God achter – en we kregen brood via een bakkersdochter.”

Daar zat God achter?
“Ik ben wel blijven geloven. Het is alleen niet het uitdraagbare geloof meer, eerder het eetbare geloof.”

Even terug naar uw geliefde. Uw vrouw kwam ook uit het klooster.
“Ze was van de orde van de Zusters van Liefde. Ik kwam haar tegen bij een retraite, toch had ik niet meteen een relatie op het oog. Dat leefde niet bij mij. Angelique was een van de mensen die meegingen naar de hulpcentrale. Op een gegeven moment sloeg de vonk over. Ik weet niet of het bij haar liefde op het eerste gezicht was. Ik heb het voor mezelf zo geformuleerd: zij was een van de Zusters van Liefde op het Eerste Gezicht.”

Bent u er gelukkiger door geworden?
“Op een bepaalde manier wel. Zoals wij getrouwd zijn, zoals wij leven, werken, is wel vreemd, unheimisch. Op dit terrein is ze een veel hardere werker dan ik. Ik leef op de terugtraprem en zij kan sjouwen. Of we samenwerken? Niet echt, wat zij doet, doe ik weer niet. Ze heeft onze zes pleegkinderen grootgebracht (eentje woont nog thuis) en ze werkt met een groepje bejaarden. Of de kinderen geslaagd zijn? Het zijn zes hoofdstukken – twee hoofdstukken zijn af, de rest is in wording.”

Hoeveel mensen heeft u in de loop van uw leven opgevangen?
“Dat weet ik niet. Bij Huize Poels zijn er tot 1990, het jaar dat ik opstapte, meer dan dertienduizend inschrijvingen geweest. Daar zijn veel doublures bij, want ze mochten wel veertig keer terugkomen. Na mijn vertrek vatte ik het plan op hen te bezoeken, want met de afschaffing van het huisbezoek was de vernieling, de bureaucratisering begonnen. Instellingen worden door subsidiegevers afgerekend op resultaten. Grof gezegd: wil je in de reguliere daklozenopvang Traverse worden opgenomen, dan moet je bijna de oplossing onder de arm meenemen. Op die manier ga je mensen selecteren en sluit je een groep uit waarmee geen enkel resultaat is te behalen. Eind jaren tachtig waren er de allochtone vrouwen bijgekomen: nog hopelozer en hulpelozer, gevangen in de interne terreur van hun man. Man verslaafd aan de coke, slaat alles kapot en toch kan de vrouw zich niet van hem losmaken. Sinds mijn vertrek heb ik me gruwelijk bemoeid met dat zooitje. Het was onbeschrijflijk wat er in de jaren negentig in Tilburg gebeurde: mensen leefden in kuilen, in kelders, in benzinepompen. Ik bezocht hen, bracht brood mee.”

Jeuken uw handen dan niet om in te grijpen?
“Dat kan niet. Ik accepteer dat het zo is en dat ik er al zeventien jaar kom. Ik doe wat er gebeuren moet. Ik oordeel niet. Ik los niets op, ik houd in leven. Ik kan niets ongedaan maken. Er zijn mensen bij die genadeloos zijn overgeleverd aan wie ze zijn. Zoals? Een stel dat sámen een IQ van honderd heeft.”

U zult vaak weet hebben van criminele activiteiten. Brengt u dat in gewetensnood?
“Nee. Het niveau van weten is zo laag. Dat kun je niet met gewone normen meten. Ik heb moeite met de overheid die mensen het huis uitzet zodra een hennepplantage is ontdekt. De overheid wil  de mensen in het gareel houden. Ik handhaaf ook, ik handhaaf dezelfde mensen op een andere manier. Mijn kernwoord is troost. Troost bieden is ook een drijfveer.”

U ziet ook mensen opkrabbelen?
“Mijn volkje schuift voortdurend op. Als het ze beter gaat, laten ze weten dat het brood niet meer nodig is. Duizenden mensen zijn er nu beter aan toe, hoewel het nu weer lastig wordt.”

U bent 81 jaar. Hoe lang blijft u dit nog doen?
“Tot ik erbij neerval. Ik zorg niet voor een opvolger. Ik leef nu in gestrekte draf, en als de draf eraf is, gaat het wel op een andere manier door. Op basis van mijn mogelijkheden is het een klungelig leven. Ik had belangrijkere dingen kunnen doen, maar het kleine hoort bij mij. Ik vergelijk het met een tienbaansweg. Die wordt vierbaans op weg naar een stad. Naar een dorp wordt het tweebaans, naar het gehucht loop je langs een karrespoor. Daar ligt een konijn in de greppel te stuiptrekken. Ik ben bij het konijn gebleven, en dat geeft vrede.”

---------------------------------------------------------------------------------------------
Feiten uit het leven van Gerrit Poels

Gerrit Poels, 81 jaar, geboren in Berg en Dal bij Nijmegen. Tweede in een gezin van zeven kinderen. In 1941 gaat hij naar het kleinseminarie van de Rooi Harten (MSC) in Tilburg. Daarna studeert hij theologie en filosofie. In 1955 wordt Poels leraar Nederlands aan hetzelfde kleinseminarie, vervolgens godsdienstleraar aan de opleiding voor kleuterleidsters in Tilburg. In 1967 sluit hij zich aan bij de nog op te richten hulpcentrale in de Poststraat. Vandaaruit begint hij met vier anderen de opvang van daklozen. In 1969 treedt hij uit en trouwt hij met Angelique, een eveneens uitgetreden Zuster van Liefde. Ze brengen zes pleegkinderen groot. Het opvangcentrum Huize Poels verhuist achtereenvolgens naar de Nieuwlandstraat, naar de Ringbaan Zuid en naar de Gasthuisring. De naam verandert later in Traverse. Poels is medeoprichter van eethuis De Pollepel, Blut en kringloopbedrijf La Poubelle. In 1990 vertrekt Poels bij Traverse en roept hij de Stichting Broodnodig in het leven. Hij brengt ’s nachts brood naar de armen en verstrekt overdag brood in zijn achtertuin – Nederlands eerste ‘voedselbank’. In 2000 wordt hij tweede in de verkiezing van Tilburger van de Eeuw, een initiatief van het Brabants Dagblad. In 2001 roept de KRO hem uit tot Nederlandse held. In 2009 verschijnt zijn levensverhaal in boekvorm: Een dwaas  bestaan, geschreven door Arjan Broers.


Foto: Joris Buijs/PVE


DelenLaatste reacties (2180)

VladTiP
Geplaatst op: vandaag om 16:39
[url=https://volvopremium.ru/] volvo сервис [/url]

  
Lstramircut
Geplaatst op: vandaag om 15:52
Get plenty of units used

<a href=http://www.forumposter.us/demo/phpbb2/viewtopic.php?p=83094#83094> Good garbage toil, let will be more serious!
</a>

http://codbwforums.icyboards.net/showthread.php?tid=1331&pid=176174#pid176174
KennethBloff
Geplaatst op: vandaag om 12:10
завидный сайт http://xdoza.com/
Sh3wnclutt
Geplaatst op: vandaag om 11:57
Reverse Phone Lookup

o <a href=http://reversephonelookupfreeus.com/#>reverse cell phone lookup free with name</a>
a http://reversephonelookupfreeus.com/#
<a href="http://reversephonelookupfreeus.com/#">reverse phone lookup</a>
JosephRig
Geplaatst op: vandaag om 11:33
Который такое петарды?
Петарда - одна из самых простых видов бытовой пиротехники, действием которой является шумный хлопок - имитация взрыва либо выстрела. Изобрели петраты снова в древнем Китае. Современная же пиротехническая занятие выпускает петарды и вязки петард, которые могут повторять наравне один так и маломальски выстрелов подряд, разве разнообразные эффекты (звук, искры, мирцание, суета). Петарды различают сообразно количеству выстрелов, калибру, а также после наличием других дополнительных спецэффектов. Петарда классического образца имеет фитиль ради поджога, современные петарды имеют терочну головку и поджигаются, чистый обычные спички - легким движением терочной головки о коробок. Затем полного сгорания фитиля, петарда взрывается, сиречь создает другие эффекты, чем и развлекает нас с Вами. Через зажигания петарды предварительно взрыва проходит через 3-х перед 10-ти секунд. Ето совершенно достаточно ради того, для муж, какой поджигает петарду, успел ее бросить либо удалиться на безопасное расстояние.
Склад петарди
Петарда состоит из бумажной или пластиковой гильзы, наполненную пиротехнической смесью низкий мощности (вроде правило, черным порохом).
Безопасность и петарды
Петарды, сиречь большинство пиротехнических изделий, около несоблюдении правил техники безопасности, несут угрозу здоровью человека. Петарды должны использоваться исключительно лицами, не моложе 16 лет. Их нельзя харчить горящими в руках. Присутствие использовании, нуждаться отдаляться на безопасное расстояние. Вергать петарды под людей, животных и сооружений - категорически запрещено. Каждая упаковка петард имеет инструкцию сообразно безопасному использованию. В инструкции указано срок задержки перед взрывом петарды и безопасное расстояние. Перед петард, который не сработали запрещать соответствовать 15 минут. Потом не сработавшую петраду опустить в воду на 24 часа, затем чего пользоваться с бытовым мусором. Около невыполнении мер безопасности, производители и власть PiroLev не несут ответственности после нанесенный материальный убыток и травмы, полученные в результате неправильного использования петар.
Мы реализуем популярные петарды «Корсар», «Розочка», «Блицы», «Граната» и некоторый другие разновидности шутих. У нас представлены такие известные производители петард, наравне
Gelios Fireworks, Kometa, Maxsem Fireworks, Фееррия и другие. В интернет - магазине PiroLev вы можете приобрести как сертифицированные петарды, благодаря чему ваш день довольно веселым и незабываемым, а главное безопасным
Чистый и где покупать петарды ?!
Интернет-магазин Пиролев находится во Львове, поэтому всетаки желающие подкупать петарды во Львове могут посетить наши магазины пиротехники по ул. Гринченко 13а или Клепаривская 16, а также заказать доставку пиротехники по Львову. Если же Вы не живете во Львове - не стоит расстраиваться. Вы можете <a href=http://pirolev.com.ua/bytovaya-pirotekhnika/petardy/manufacturer/maxsem-fireworks.html>купить петрады в Киеве</a>, заказав их на сайте PiroLev.com.ua и указав адрес отделения Новой Почты или иного перевозчика. Аналогично Вы можете покупать петарды в Харькове, Днепропетровске, Одессе и другим городам Украины.
Turistki
Geplaatst op: vandaag om 09:40
Привет народ! Увидел классные видеоролики по тематике путешествий. Канал на Ютуб называется Взял и Поехал:)

<a href=http://ipoehal.ru><img>http://ipoehal.ru/youtube.jpg</img></a>
https://www.youtube.com/watch?v=UxT7VroEd74

<a href=https://www.youtube.com/watch?v=z_Y1mUWq5sE>Средневековая ярмарка в Испании. Дения, Коста Бланка</a>

Смотрите ролик - Ускоренная съемка в горах. Полоп (Бенидорм, Испания)
Смотрите ролик - Вид с воздуха. Дения, Испания. Старая крепость
Прикольный видео сюжет! Закат в горах Испании. Ускоренная съемка
Weretry
Geplaatst op: vandaag om 07:05
<a href=http://sunnydale007.recordingwebcam.com>http://sunnydale007.recordingwebcam.com</a>
<a href=http://mollysimsts.recordingwebcam.com>http://mollysimsts.recordingwebcam.com</a>
<a href=http://ganme.recordingwebcam.com>http://ganme.recordingwebcam.com</a>
<a href=http://hardcoupleboy.recordingwebcam.com>http://hardcoupleboy.recordingwebcam.com</a>
<a href=http://the5ft3freak.recordingwebcam.com>http://the5ft3freak.recordingwebcam.com</a>
<a href=http://katsycline.recordingwebcam.com>http://katsycline.recordingwebcam.com</a>
<a href=http://hotalica.recordingwebcam.com>http://hotalica.recordingwebcam.com</a>
<a href=http://demianandmarcus.recordingwebcam.com>http://demianandmarcus.recordingwebcam.com</a>
<a href=http://amanda0803.recordingwebcam.com>http://amanda0803.recordingwebcam.com</a>
<a href=http://dearpeony.recordingwebcam.com>http://dearpeony.recordingwebcam.com</a>
Danielnolla
Geplaatst op: vandaag om 02:56
Что такое петарды?
Петарда - одна из самых простых видов бытовой пиротехники, действием которой является громкий хлопок - имитация взрыва или выстрела. Изобрели петраты еще в древнем Китае. Современная же пиротехническая промышленность выпускает петарды и вязки петард, которые могут воспроизводить как один так и несколько выстрелов подряд, или разнообразные эффекты (треск, искры, мирцание, дым). Петарды различают по количеству выстрелов, калибру, а также за наличием других дополнительных спецэффектов. Петарда классического образца имеет фитиль для поджога, современные петарды имеют терочну головку и поджигаются, как обычные спички - легким движением терочной головки о коробок. После полного сгорания фитиля, петарда взрывается, или создает другие эффекты, чем и развлекает нас с Вами. От зажигания петарды до взрыва проходит от 3-х до 10-ти секунд. Ето вполне достаточно для того, чтобы человек, который поджигает петарду, успел ее бросить или удалиться на безопасное расстояние.
Строение петарди
Петарда состоит из бумажной или пластиковой гильзы, наполненную пиротехнической смесью небольшой мощности (как правило, черным порохом).
Безопасность и петарды
Петарды, как большинство пиротехнических изделий, при несоблюдении правил техники безопасности, несут угрозу здоровью человека. Петарды должны использоваться исключительно лицами, не моложе 16 лет. Их нельзя содержать горящими в руках. При использовании, необходимо отдаляться на безопасное расстояние. Бросать петарды около людей, животных и сооружений - категорически запрещено. Каждая упаковка петард имеет инструкцию по безопасному использованию. В инструкции указано время задержки перед взрывом петарды и безопасное расстояние. До петард, что не сработали нельзя подходить 15 минут. Потом не сработавшую петраду опустить в воду на 24 часа, после чего утилизировать с бытовым мусором. При невыполнении мер безопасности, производители и администрация PiroLev не несут ответственности за нанесенный материальный ущерб и травмы, полученные в результате неправильного использования петар.
Мы реализуем популярные петарды «Корсар», «Розочка», «Блицы», «Граната» и многие другие разновидности шутих. У нас представлены такие известные производители петард, как
Gelios Fireworks, Kometa, Maxsem Fireworks, Фееррия и другие. В интернет - магазине PiroLev вы можете приобрести только сертифицированные петарды, благодаря чему ваш праздник будет веселым и незабываемым, а главное безопасным
Как и где купить петарды ?!
Интернет-магазин Пиролев находится во Львове, поэтому все желающие купить петарды во Львове могут посетить наши магазины пиротехники по ул. Гринченко 13а или Клепаривская 16, а также заказать доставку пиротехники по Львову. Если же Вы не живете во Львове - не стоит расстраиваться. Вы можете <a href=http://pirolev.com.ua/bytovaya-pirotekhnika/petardy/manufacturer/maxsem-fireworks.html>купить петрады в Киеве</a>, заказав их на сайте PiroLev.com.ua и указав адрес отделения Новой Почты или иного перевозчика. Аналогично Вы можете купить петарды в Харькове, Днепропетровске, Одессе и другим городам Украины.
Timothyveday
Geplaatst op: vandaag om 02:54скачать бесплатно игру андроид чужой против хищника xpro ralli для андроид игры на андроид на плей маркете


<a href=http://intgxfrw.ddns.mobi/mebeli/mebel-divan-i-2-kresla-moskva/>Мебель Диван И 2 Кресла Москва</a>
<a href=http://vmbivhmz.ddns.info/mebeli/mebel-dlya-gostinoy-divani-v-moskve/>Мебель Для Гостиной Диваны В Москве</a>
<a href=http://bbljy.ddns.mobi/mebeli/podemnie-krovati-s-divanom/>Подъемные Кровати С Диваном</a>
<a href=http://vmbivhmz.ddns.info/mebeli/mebel-gostinie-tri-ya-moskva/>Мебель Гостиные Три Я Москва</a>
<a href=http://mljwqqtup.ddns.mobi/mebeli/divan-uglovoy-cena-moskva/>Диван Угловой Цена Москва</a>
<a href=http://vmbivhmz.ddns.info/mebeli/tureckaya-mebel-dlya-gostinoy-moskva/>Турецкая Мебель Для Гостиной Москва</a>
<a href=http://bbljy.ddns.mobi/mebeli/luchshie-uglovie-divani-moskovskaya-oblast-/>Лучшие Угловые Диваны Московская Область </a>
<a href=http://bbljy.ddns.mobi/mebeli/nedorogie-uglovie-divani-v-moskovkoy-obl-/>Недорогие Угловые Диваны В Московкой Обл </a>
<a href=http://mljwqqtup.ddns.mobi/mebeli/shkaf-kupe-dlya-gostinoy-v-moskve/>Шкаф Купе Для Гостиной В Москве</a>
<a href=http://pntnuhut.ddns.mobi/mebeli/dobriy-stil-divani-v-moskve-/>Добрый Стиль Диваны В Москве </a>
<a href=http://ifqpgdvtu.ddns.mobi/moda/minova-jenskaya-odejda-dostavka/>Минова Женская Одежда Доставка</a>
<a href=http://ifqpgdvtu.ddns.mobi/moda/jenskaya-odejda-pishnaya-krasavica-s-dostavkoy/>Женская Одежда Пышная Красавица С Доставкой</a>
<a href=http://vxcws.ddns.mobi/pulover-cveta-haki-dostavka/80/>Пуловер Цвета Хаки Доставка</a>
<a href=http://qfptjfc.dns-dns.com/moda/bluzka-s-udlinennoy-spinkoy-s-dostavkoy/>Блузка С Удлиненной Спинкой С Доставкой</a>
<a href=http://vxcws.ddns.mobi/moda/bryki-jenskie-zima-2015-s-dostavkoy/>Брюки Женские Зима 2015 С Доставкой</a>
<a href=http://ezfqekd.ddns.mobi/moda/brendovaya-odejda-i-aksessuari-dostavka/>Брендовая Одежда И Аксессуары Доставка</a>
<a href=http://vxcws.ddns.mobi/moda/internet-magazin-kapriz-jenskaya-odejda-s-dostavkoy/>Интернет Магазин Каприз Женская Одежда С Доставкой</a>
<a href=http://vxcws.ddns.mobi/moda/brendovie-djinsi-mujskie-s-dostavkoy/>Брендовые Джинсы Мужские С Доставкой</a>
<a href=http://ifqpgdvtu.ddns.mobi/odejda-s-dostavkoy-pochtoy-rossii-s-dostavkoy/164/>Одежда С Доставкой Почтой России С Доставкой</a>
<a href=http://qfptjfc.dns-dns.com/moda/ybka-solnce-kupit-s-dostavkoy/>Юбка Солнце Купить С Доставкой</a>

крем для груди love 2mix крем гель для лица отзывы купить отбеливающий крем для лица
авиаперелеты москва амстердам авиабилеты дешево авиа билеты москва рига


------
Timothyveday
Geplaatst op: vandaag om 02:31игра субвей на андроид скачать sprint driver на андроид бесконечные деньги оригами на русском для андроид


<a href=http://klispmqnp.dns-dns.com/mebeli/uglovie-divani-ve-v-moskve/>Угловые Диваны Ве В Москве</a>
<a href=http://mljwqqtup.ddns.mobi/mebeli/mini-divani-v-moskve/>Мини Диваны В Москве</a>
<a href=http://bbljy.ddns.mobi/mebeli/kupit-bolshoy-uglovoy-divan-moskva/>Купить Большой Угловой Диван Москва</a>
<a href=http://intgxfrw.ddns.mobi/mebeli/divan-transformer--v-moskve-1/>Диван Трансформер В Москве </a>
<a href=http://bbljy.ddns.mobi/mebeli/divani-krasivie-moskovskaya-oblast-/>Диваны Красивые Московская Область </a>
<a href=http://bbljy.ddns.mobi/mebeli/nedorogie-divani-i-kresla-v-moskovkoy-obl-/>Недорогие Диваны И Кресла В Московкой Обл </a>
<a href=http://vmbivhmz.ddns.info/mebeli/myagkaya-mebel-dlya-malenkoy-gostinoy-v-moskve/>Мягкая Мебель Для Маленькой Гостиной В Москве</a>
<a href=http://klispmqnp.dns-dns.com/mebeli/kupit-nedorogo-uglovoy-divan/>Купить Недорого Угловой Диван</a>
<a href=http://intgxfrw.ddns.mobi/mebeli/gde-kupit-divan-krovat/>Где Купить Диван Кровать</a>
<a href=http://intgxfrw.ddns.mobi/mebeli/zakazat-mebel-dlya-gostinoy/>Заказать Мебель Для Гостиной</a>
<a href=http://jxygo.dhcp.biz/moda/vyazanie-puloveri/>Вязаные Пуловеры</a>
<a href=http://vxcws.ddns.mobi/moda/domashnyaya-mujskaya-odejda-bolshih-razmerov-s-dostavkoy/>Домашняя Мужская Одежда Больших Размеров С Доставкой</a>
<a href=http://ifqpgdvtu.ddns.mobi/moda/bryki-iz-plashevki-s-dostavkoy/>Брюки Из Плащевки С Доставкой</a>
<a href=http://ezfqekd.ddns.mobi/moda/bryki-etogo-sezona-s-dostavkoy/>Брюки Этого Сезона С Доставкой</a>
<a href=http://qyzsmu.ddns.mobi/moda/vyazanaya-tunika-s-kosami-s-dostavkoy/>Вязаная Туника С Косами С Доставкой</a>
<a href=http://ifqpgdvtu.ddns.mobi/moda/kofta-magazin-odejdi/>Кофта Магазин Одежды</a>
<a href=http://boeyse.ddns.info/moda/korichnevie-djinsi-mujskie-s-dostavkoy1/>Коричневые Джинсы Мужские С Доставкой</a>
<a href=http://vxcws.ddns.mobi/moda/kitayskaya-odejda-samaya-deshevaya-dostavka/>Китайская Одежда Самая Дешевая Доставка</a>
<a href=http://ifqpgdvtu.ddns.mobi/domashnie-platya/65/>Домашние Платья</a>
<a href=http://qfptjfc.dns-dns.com/moda/foto-belie-bryki-s-dostavkoy/>Фото Белые Брюки С Доставкой</a>

крем против морщин рейтинг крем удерживает жир в груди солнцезащитный крем для лица отзывы
билеты на самолет в баку авиабилеты дешево японию авиабилеты from manila mnl to boracay caticlan mph


------

Plaats een reactie

Ik wil mij graag aanmelden voor de One11-nieuwsbrief.


WaarWie

Anita de Haas en Joke Knoop

Anita de Haas en Joke Knoop

Anita de Haas en Joke Knoop werken bij het Brabants Dagblad.

Waarom

Annemieke Besseling, hoofdredacteur Brabants Dagblad: "One11 is een enorm sympathiek project. Het laat mensen, hun drijfveren en hun idealen zien. Mensen van over de hele wereld – die overigens ook verrassend dichtbij kan zijn. Bijzonder graag verleent het Brabants Dagblad er medewerking aan. Het is een journalistiek nieuwjaarscadeau met een warm hart, een cadeau om zeer graag te delen en om bijzonder van te genieten."