NL editie / World edition

Disclaimer

De initiatiefnemer van One11, auteurs, webbouwers en vormgevers werken belangeloos mee aan dit project. One11 is een onafhankelijk platform waaraan journalisten ook na 1 januari bijdragen kunnen leveren.

Het materiaal op deze site – audio, video, afbeeldingen, tekst – is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht berust bij de auteur(s). Bezoekers mogen geen auteursrechtelijk beschermde bijdragen overnemen zonder voorafgaande toestemming van de auteurs en van One11. Voor bijdragen die door mediatitels zijn geleverd, geldt dat het auteursrecht bij die leverancier en/of bij die auteur ligt.

Bij het plaatsen van reacties vragen wij om uw e-mailadres. Dit e-mailadres gebruikt One11 eveneens om u te attenderen op nieuwe verhalen die op de site verschijnen. De door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.