NL editie / World edition

Pater Poels helpt uit woede

door Anita de Haas en Joke Knoop


‘Pater Poels’ begon ooit met het opvangen van daklozen in Tilburg, waarin de Brabantse stad nog altijd vooroploopt. In zijn strijd tegen de armoede fietst Gerrit Poels (81) nu elke nacht door de stad om gratis brood te bezorgen.

Pater Poels helpt uit woede Alweer twintig jaar stapt Gerrit Poels elke nacht op de fiets om de armen van de stad brood te bezorgen. Weer of geen weer. En nooit overdag: Poels zoekt de donkere uren op omdat zijn klanten zich schamen. “Sommige dingen kunnen het daglicht niet verdragen,” zegt hij op bezwerende toon. Overdag deelt hij in zijn achtertuin het dagelijks brood met honderd gezinnen die wel hun gezicht durven te laten zien. Het brood is het overschot van de Tilburgse bakkerijen.

Gerrit Poels is de oprichter van Huize Poels (nu Traverse), de daklozenopvang in Tilburg. In 2000 eindigde Gerrit Poels als tweede bij de verkiezing van de Tilburger van de Eeuw, achter de legendarische vakbondsvrouw en wethouder Miet van Puijenbroek. Een jaar later riep de KRO hem uit tot ‘Nederlandse held’. Hoewel Gerrit Poels al in 1969 uit het klooster trad, staat hij in zijn woonplaats bekend als ‘pater Poels’. Zijn vrouw Angelique heet even vanzelfsprekend de ‘vrouw van pater Poels’.

Woede
Gerrit Poels is een beminnelijk man, de lach gereed om de lippen, de voeten ondanks de winter in sandalen gestoken. Hij vertelt met vuur over de noden van ‘zijn volkje’, over zijn ‘krankjorume leven’, over zijn drijfveren. “Dat is niet zo positief hoor. Een van mijn grote drijfveren is niet de liefde voor de mensen, maar mijn woede.”

Als woede uw drijfveer is, zit er dan elke nacht een kwaaie pater Poels op de fiets?
“Ja, eigenlijk wel. Woede speelt een hele grote rol. Ik ben boos op de mensen die een ander sturen naar een punt waar die ander niet wil zijn. En die het hem onmogelijk maken om daaraan te ontsnappen. Ik zie dat vaak in het lot van mijn volkje. Dat wekt mijn woede én het inspireert mij.”

U heeft een bewogen leven achter de rug. U was kloosterling, bent uitgetreden en getrouwd. Ziet u de worsteling in uw eigen leven terug bij de mensen die u ontmoet?
“Ja! Al wat ik aan conflicten signaleer, heeft te maken met mijn jeugd. Ik was voorbestemd om pater te worden, omdat ik goed kon leren en omdat elk groot katholiek gezin werd geacht een priester te leveren. Ik woonde tot mijn twaalfde in het dorp Berg en Dal bij Nijmegen. In 1941, precies op de dag dat mijn vader mij naar het kleinseminarie van de Rooi Harten bracht, donderde mijn moeder in elkaar. Dat was vreselijk, en ik dacht dat het alleen mij overkwam. Ik verging van de heimwee en ik leerde me verbijten. Ik verhardde. Pas later kwam ik erachter dat veel knapen van mijn leeftijd ernstig hebben geleden onder die breuk met thuis.”

Uw ‘voorbestemming’ als priester was de keuze van uw vader, niet van uw moeder?
“In die tijd had een vrouw geen vinger in de pap. Mijn moeder is helaas meegegroeid in de opvatting van mijn vader. Haar verharding heeft zich later op een dramatische manier geuit. Ik trouwde op 7 mei 1969, een dag later verongelukte mijn broer. Mijn moeder koppelde zijn ongeluk aan mijn uittreden. Ik mocht niet op zijn begrafenis komen. Ik ben er stiekem geweest, op een stoeltje achter in de kerk, en was meteen na afloop weer weg. De enige manier om die afwijzing van je moeder te overleven, is de wijze waarop wij leefden: met de zorg voor honderden mensen die verkeren in wisselende, soms onoplosbare situaties. Het heeft twintig jaar geduurd voordat mijn vrouw en ik mijn moeder onder ogen konden komen, en dat gebeurde op initiatief van mijn broers en zussen. Dat heeft me altijd veel pijn gedaan.”

Bent u uit het klooster getreden omdat u verliefd was?
“Het zal meegespeeld hebben, maar het was een ingewikkeld proces dat zo’n acht jaar heeft geduurd. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft me open gemaakt. Dat je je als religieuzen waar moest maken te midden van de mensen en niet achter grote kloostergevels met dogmatisch gedoe en uiterlijke praal. Het maakt je tegelijk onzeker: waarvoor heb ik het die tijd allemaal gelaten? Dat voelde als een onrecht. Die innerlijke strijd is versterkt door omstandigheden. Ik was leraar Nederlands op hetzelfde seminarie. Ik was een goede leraar, maar het seminarie liep leeg en werd samengevoegd met een andere school. Niemand in het klooster bood me iets anders aan. Niet zonder reden: ik was niet de gemakkelijkste en ik hield mijn mond niet. Toen werd ik godsdienstleraar van kleuterleidsters in opleiding. Ik was een slechte leraar. Ik moest een leer verkondigen waar ik niet achter stond. Daarmee groeide het innerlijke conflict. Ik gaf veel retraites en daar kwam ik religieuzen tegen met dezelfde twijfel.”

Wat gaf voor u de doorslag om uit te treden?
“Er was geen doorslag, alleen de vraag hoe eraan te ontkomen. Een vrome kloostergenoot wees me op de hulpcentrale in oprichting. Met vijf mensen die ik kende van de retraites sloten we ons aan. Op 1 mei 1968 trokken we in een beschikbaar gesteld pand in de Poststraat. Op die dag hoorden we dat de oprichting van de  hulpcentrale was uitgesteld. Dat was een ramp: daar zaten we, zonder verdiensten. We zijn maar begonnen, want de mensen kwamen wel.”

Daar begon uw werk voor anderen?
“Ja, al na tien dagen kwam er een man die vroeg of we konden bemiddelen voor een kamer. Omdat het niet meteen lukte, bleef hij slapen. De volgende dag informeerde ik bij de wijkagent; toen bleek dat de man werd gezocht. De vogel was natuurlijk op tijd gevlogen, maar bij de politie ontstond het misverstand dat wij mensen opvingen. Binnen de kortste keren hadden we negentig overnachtingen per maand. We konden alles, we deden alles. We waren krankzinnig bezig, en ik was de grote gestoorde. Iedereen was welkom. We hadden een gouden formule: opvang zo lang als nodig en zo kort als mogelijk, en de mensen mochten altijd terugkomen. Als ze weer zelfstandig woonden, verloren we ze niet uit het oog, maar zochten we ze thuis op. Intussen moesten wij – vijf niet-verdieners – in het begin schooien om eten. We kregen het van koks van kloosters – daar zat God achter – en we kregen brood via een bakkersdochter.”

Daar zat God achter?
“Ik ben wel blijven geloven. Het is alleen niet het uitdraagbare geloof meer, eerder het eetbare geloof.”

Even terug naar uw geliefde. Uw vrouw kwam ook uit het klooster.
“Ze was van de orde van de Zusters van Liefde. Ik kwam haar tegen bij een retraite, toch had ik niet meteen een relatie op het oog. Dat leefde niet bij mij. Angelique was een van de mensen die meegingen naar de hulpcentrale. Op een gegeven moment sloeg de vonk over. Ik weet niet of het bij haar liefde op het eerste gezicht was. Ik heb het voor mezelf zo geformuleerd: zij was een van de Zusters van Liefde op het Eerste Gezicht.”

Bent u er gelukkiger door geworden?
“Op een bepaalde manier wel. Zoals wij getrouwd zijn, zoals wij leven, werken, is wel vreemd, unheimisch. Op dit terrein is ze een veel hardere werker dan ik. Ik leef op de terugtraprem en zij kan sjouwen. Of we samenwerken? Niet echt, wat zij doet, doe ik weer niet. Ze heeft onze zes pleegkinderen grootgebracht (eentje woont nog thuis) en ze werkt met een groepje bejaarden. Of de kinderen geslaagd zijn? Het zijn zes hoofdstukken – twee hoofdstukken zijn af, de rest is in wording.”

Hoeveel mensen heeft u in de loop van uw leven opgevangen?
“Dat weet ik niet. Bij Huize Poels zijn er tot 1990, het jaar dat ik opstapte, meer dan dertienduizend inschrijvingen geweest. Daar zijn veel doublures bij, want ze mochten wel veertig keer terugkomen. Na mijn vertrek vatte ik het plan op hen te bezoeken, want met de afschaffing van het huisbezoek was de vernieling, de bureaucratisering begonnen. Instellingen worden door subsidiegevers afgerekend op resultaten. Grof gezegd: wil je in de reguliere daklozenopvang Traverse worden opgenomen, dan moet je bijna de oplossing onder de arm meenemen. Op die manier ga je mensen selecteren en sluit je een groep uit waarmee geen enkel resultaat is te behalen. Eind jaren tachtig waren er de allochtone vrouwen bijgekomen: nog hopelozer en hulpelozer, gevangen in de interne terreur van hun man. Man verslaafd aan de coke, slaat alles kapot en toch kan de vrouw zich niet van hem losmaken. Sinds mijn vertrek heb ik me gruwelijk bemoeid met dat zooitje. Het was onbeschrijflijk wat er in de jaren negentig in Tilburg gebeurde: mensen leefden in kuilen, in kelders, in benzinepompen. Ik bezocht hen, bracht brood mee.”

Jeuken uw handen dan niet om in te grijpen?
“Dat kan niet. Ik accepteer dat het zo is en dat ik er al zeventien jaar kom. Ik doe wat er gebeuren moet. Ik oordeel niet. Ik los niets op, ik houd in leven. Ik kan niets ongedaan maken. Er zijn mensen bij die genadeloos zijn overgeleverd aan wie ze zijn. Zoals? Een stel dat sámen een IQ van honderd heeft.”

U zult vaak weet hebben van criminele activiteiten. Brengt u dat in gewetensnood?
“Nee. Het niveau van weten is zo laag. Dat kun je niet met gewone normen meten. Ik heb moeite met de overheid die mensen het huis uitzet zodra een hennepplantage is ontdekt. De overheid wil  de mensen in het gareel houden. Ik handhaaf ook, ik handhaaf dezelfde mensen op een andere manier. Mijn kernwoord is troost. Troost bieden is ook een drijfveer.”

U ziet ook mensen opkrabbelen?
“Mijn volkje schuift voortdurend op. Als het ze beter gaat, laten ze weten dat het brood niet meer nodig is. Duizenden mensen zijn er nu beter aan toe, hoewel het nu weer lastig wordt.”

U bent 81 jaar. Hoe lang blijft u dit nog doen?
“Tot ik erbij neerval. Ik zorg niet voor een opvolger. Ik leef nu in gestrekte draf, en als de draf eraf is, gaat het wel op een andere manier door. Op basis van mijn mogelijkheden is het een klungelig leven. Ik had belangrijkere dingen kunnen doen, maar het kleine hoort bij mij. Ik vergelijk het met een tienbaansweg. Die wordt vierbaans op weg naar een stad. Naar een dorp wordt het tweebaans, naar het gehucht loop je langs een karrespoor. Daar ligt een konijn in de greppel te stuiptrekken. Ik ben bij het konijn gebleven, en dat geeft vrede.”

---------------------------------------------------------------------------------------------
Feiten uit het leven van Gerrit Poels

Gerrit Poels, 81 jaar, geboren in Berg en Dal bij Nijmegen. Tweede in een gezin van zeven kinderen. In 1941 gaat hij naar het kleinseminarie van de Rooi Harten (MSC) in Tilburg. Daarna studeert hij theologie en filosofie. In 1955 wordt Poels leraar Nederlands aan hetzelfde kleinseminarie, vervolgens godsdienstleraar aan de opleiding voor kleuterleidsters in Tilburg. In 1967 sluit hij zich aan bij de nog op te richten hulpcentrale in de Poststraat. Vandaaruit begint hij met vier anderen de opvang van daklozen. In 1969 treedt hij uit en trouwt hij met Angelique, een eveneens uitgetreden Zuster van Liefde. Ze brengen zes pleegkinderen groot. Het opvangcentrum Huize Poels verhuist achtereenvolgens naar de Nieuwlandstraat, naar de Ringbaan Zuid en naar de Gasthuisring. De naam verandert later in Traverse. Poels is medeoprichter van eethuis De Pollepel, Blut en kringloopbedrijf La Poubelle. In 1990 vertrekt Poels bij Traverse en roept hij de Stichting Broodnodig in het leven. Hij brengt ’s nachts brood naar de armen en verstrekt overdag brood in zijn achtertuin – Nederlands eerste ‘voedselbank’. In 2000 wordt hij tweede in de verkiezing van Tilburger van de Eeuw, een initiatief van het Brabants Dagblad. In 2001 roept de KRO hem uit tot Nederlandse held. In 2009 verschijnt zijn levensverhaal in boekvorm: Een dwaas  bestaan, geschreven door Arjan Broers.


Foto: Joris Buijs/PVE


DelenLaatste reacties (8316)

CharlesIonip
Geplaatst op: maandag 2 april 2018 om 22:52
xpssti <a href= https://sildenafilula.com >generic sildenafil</a>
AlbertMycle
Geplaatst op: maandag 2 april 2018 om 22:44
http://tretnettjunma.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/19/free-pdf
http://tingwebcspacgold.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/17/Fiber-to-the-Home-%28Ftth%29-Architecture-download-pdf%2C-epub
http://silmymetdio.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/16/Spelling-Counts%3A-Sounds-and-Patterns-for-English-Language-Learners-download-PDF
http://trafessurnuzz.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/15/Rivers%3A-A-Very-Short-Introduction-download-ebook
http://unpercali.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/18/The-Wildflower-Gardener-s-Guide%3A-Midwest%2C-Great-Plains-and-Canadian-Prairies-pdf
http://ocipinab.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/22/It-Takes-Two-to-Talk%3A-A-Practical-Guide-for-Parents-of-Children-with-Language-Delays-free-ebook
http://halshorwedi.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/18/Unite-the-Tribes%3A-Ending-Turf-Wars-for-Career-and-Business-Success-free-ebook
http://resnabowa.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/16/The-New-Successful-Large-Account-Management-%3A-How-to-Hold-Onto-Your-Most-Important-Customers-and-Turn-Them-into-Long-Term-Assets-pdf%2C-epub%2C-mobi
http://sirolawa.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/16/The-Devils-of-Loudun-free-ebook
http://ruipacara.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/21/Triumph-Owners-Handbook%3A-Gt6%3A-Part-No.-512944-download-book
http://checvestplanco.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/17/Hate-Speech-Revisited%3A-A-Comparative-and-Historical-Perspective-on-Hate-Speech-Law-in-the-Netherlands-and-England-Wales-download-book
http://boycolsandber.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/18/Can-I-Write-Off-My-RV%3A-What-Every-Rver-Should-Know-about-Taxes-free-ebook
http://diiczarunyth.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/16/The-Thymus-Gland%3A-Diagnosis-and-Surgical-Management-download-ebook
http://spokcinoti.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/22/A-Defence-of-the-Christian-Religion%2C-and-of-the-Religious-Instruction-of-the-Young%3A-Delivered-in-the-Supreme-Court-of-the-United-States%2C-February-10%2C-1844%3A-In-the-Case-of-Stephen-Girard-s-Will-download-book
http://netfcecalpho.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/19/A-Practical-Illustrated-Guide-to-Modern-Orthopaedics-download-free
http://conghookwhita.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/17/Biomaterials-in-Blood-Contacting-Devices%3A-Complications-and-Solutions-download-free
http://gekittpilap.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/16/Inspiring-Flowers-Adult-Coloring-Book%3A-77-Flower-Designs-for-Relax-and-Enjoy-free-ebook
http://provmabacel.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/21/Beyond-the-Ring%3A-THE-ROLE-OF-BOXING-IN-AMERICAN-SOCIETY-free-ebook
http://profizinne.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/17/Working-from-Your-Core%3A-Personal-and-Corporate-Wisdom-in-a-World-of-Change-download-epub
http://ecamcana.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/22/An-Introduction-to-Economic-Analysis-of-Cathodic-Protection-Systems-pdf%2C-epub%2C-mobi
http://fusondiver.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/18/Aniballs%3A-An-Adventure-in-Game-Design-pdf
http://theroventors.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/21/New-Aspects-in-Phosphorus-Chemistry-IV-download-PDF
http://prefessalsors.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/16/The-Tokaido-Road-%3A-A-Novel-of-Feudal-Japan-download-PDF
http://opzuhoula.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/18/English-Time-2%3A-Workbook-free-ebook
http://oxbayfecoun.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/18/Crime-Reduction-Partnerships%3A-A-Practical-Guide-for-Police-Officers-pdf%2C-epub%2C-mobi
http://ocpeccori.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/21/Something-Musical-Happened-at-the-Library%3A-Adding-Song-and-Dance-to-Children-s-Story-Programs-download-free
http://trapdakhnathor.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/19/The-Uzi-Submachine-Gun-pdf
http://squanmusccuddtu.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/16/Contemporary-Choreography-%3A-A-Critical-Reader-pdf%2C-epub%2C-mobi
http://siblmacpabu.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/21/100-Task-Cards%3A-Literary-Text%3A-Reproducible-Mini-Passages-with-Key-Questions-to-Boost-Reading-Comprehension-Skills-free-ebook
http://rodeprahbroo.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/18/Journal-Purple-Flowers-Field%3A-%28Notebook%2C-Diary%2C-Blank-Book%29-download-epub
http://rockranelel.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/18/JavaScript%3A-A-Beginner-s-Guide-pdf%2C-epub%2C-mobi
http://jutmadimel.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/15/Adventure-Bible-for-Early-Readers-NIRV-pdf%2C-epub%2C-mobi
http://mingtellturti.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/21/pdf%2C-epub%2C-mobi
http://flavsettdegso.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/17/Gun-Button-to-Fire%3A-A-Hurricane-Pilot-s-Dramatic-Story-of-the-Battle-of-Britain-download-free
http://machehfece.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/17/How-to-Get-A-Job-in-Medicine-download-pdf%2C-epub
http://casroewasen.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/19/Fiske-Countdown-to-College%3A-41-To-Do-Lists-and-a-Plan-for-Every-Year-of-High-School-download-PDF
http://presreatfooxu.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/20/Math-Madness-free-pdf
http://creatdoplilu.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/17/Proceedings-of-the-2013-International-Conference-on-Electrical-and-Information-Technologies-for-Rail-Transportation-%28EITRT2013%29%3A-Volume-I-download-PDF
http://anjuhearthsof.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/22/Chi-Kung%3A-Taoist-Secrets-of-Fitness-and-Longevity-pdf%2C-epub%2C-mobi
http://failimidis.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/17/Stone-Soup%3A-The-Secret-Recipe-for-Making-Something-from-Nothing-free-ebook
http://siepageva.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/21/Kant-s-Cosmogony%3A-As-in-His-Essay-on-the-Retardation-of-the-Rotation-of-the-Earth-and-His-Natural-History-and-Theory-of-the-Heavens%3B-With-Introduction%2C-Appendices%2C-and-a-Portrait-of-Thomas-Wright-of-Durham-%28Classic-Reprint%29-download-ebook
http://catotronil.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/16/Savannah-the-Zebra-Fairy-%28the-Baby-Animal-Rescue-Faires-4%29-%3A-A-Rainbow-Magic-Book-download-book
http://cieplummenlu.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/18/Chicken-Soup-for-the-Soul%3A-Loving-Our-Cats%3A-Heartwarming-and-Humorous-Stories-About-Our-Feline-Family-Members-download-epub
http://dunnscenmantlot.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/16/Loving-Bad-download-book
http://stigmitonli.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/19/The-Political-State-of-Italy.-download-book
http://compsibdownscor.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/18/Innovations-and-Elaborations-in-Internal-Family-Systems-Therapy-free-ebook
http://selfbeacewelt.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/16/Unspeakable-download-book
http://coapesdepa.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/17/The-International-Guide-to-Public-Private-Secondary-Schools-in-Canada-download-pdf
http://tisurdere.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/21/Chemometrics%3A-Statistics-and-Computer-Application-in-Analytical-Chemistry-free-pdf
http://benpantporwa.blog.free.fr/index.php?post/2018/02/17/PACES-for-the-MRCP%3A-with-250-Clinical-Cases-free-ebook
KuzmaChief
Geplaatst op: maandag 2 april 2018 om 22:31
Фото, дата &middot; тип объекта &middot; адрес &middot; комнат &middot; площадь &middot; этаж &middot; цена. 15 авг 2016, квартира, 40летия победы, 11, 1, 392012, 1218, 1 960 000 руб.. Что согласно ст. 823 [url=http://sgtcuxbkb.axukoromi.ru/28066.htm]купить в кредит ниву 2131[/url] рф к коммерческому кредиту ндс проценты по.. Кредит для <a href="http://jafer.cemezybera.ru/30438.php">дельтакредит на восстания</a> белоруссии. Кредит для граждан белоруссии, ипотека банка в москве.. Кредит гражданам белоруссии в москве виды кредитов. Один из <a href="http://yqgg.asozyhyhyk.ru/31826.html">какие документы нужны для экспресс кредита</a> доступных видов кредита для граждан белоруссии это ипотека.. Промосайт largus cross от 634 200 руб** выгода [url=http://sesuqyget.ru/66233.asp]ставки по кредитам липецк[/url] 40 700 руб. Обзор кредит. Kalina cross.. Можно купить в кредит. Купить планшетный компьютер samsung (в [url=http://yprxdop.eboqahula.ru/2018/02/12-31369.htm]долларовый кредит украина[/url] числе в рассрочку).. Вся полезная информация о банке [url=http://lcqfdavh.ysyxe.ru/G9vP2TWYYZ.html]как купить квартиру которая находится в ипотеке[/url] в плачу кредит, кольцо урала.. Застройщик мортон открывает программу военной ипотеки [url=http://ukuba.yxelixus.ru/63924.php]программа льготного кредитования 2016[/url] жилом комплексе влюблино на цимлянское улице в москве.. Кредит по теме потребительское кредитование. Заказать [url=http://ypcea.uwanuzicob.ru/77566.aspx]автохаус машина в кредит[/url] или диплом в.. NGkjsdFVD896
AltusRuch
Geplaatst op: maandag 2 april 2018 om 21:43
Postoperative guardianship involves providing torture manipulation, monitoring respiratory and cardiac standing, monitoring intake and achieve, assessing for the benefit of vascular compromise, maintaining the orogastric tube to suction, documenting the amount and color of drainage, and administering ordered medications and treatments. As well, the null mutants exhibited a decreased amount of transcript and a reduce arginine perceptiveness (Castilho-Martins et al. Turn today [url=http://amazoniabr.org/en/tourism/area3/viagra_plus_400_mg_buy_viagra_plus_online_no_rx/]buy generic viagra plus 400 mg online[/url] erectile dysfunction treatment wikipedia.
Science 307:1118­1121 Carter CS, Braver TS, Barch DM, Botvinick MM, Noll D, Cohen JD (1998) Anterior cingulate cortex, erratum detection, and the online monitoring of performance. Additionally, both cytokines and chemokines are base in every nook the intelligence, and it has even been suggested that chemokines may affectation as neurotransmitters or neuromodulators in a discrepancy of percipience functions (Rostene et al. How galore fast plans are thither [url=http://amazoniabr.org/en/tourism/area3/cialis_professional_40_mg_20_mg_purchase_cialis_professional_online_no_rx/]buy cialis professional 20 mg without a prescription[/url] erectile dysfunction causes high blood pressure. The eyes should look symmetric and both should be fa‡ade forward in the midline when the child is looking directly ahead. Mol Biochem Parasitol 47:247­250 Pollevick GD, Di Noia JM, Salto ML, Lima C, Leguizamon MS, Lederkremer RM, Frasch ACC (2000) Trypanosoma cruzi surface mucins with exposed variable epitopes. Aja was the grandad of overlord Ram [url=http://amazoniabr.org/en/tourism/area3/nizagara_100_mg_50_mg_25_mg_order_online_nizagara_cheap/]generic 100 mg nizagara[/url] erectile dysfunction over 70.
This relation of c-JNKs to neuronal passing hold attracted gigantic note of this pathway in particular neurodegenerative disorders such as Alzheimer diseases (AD) and Parkinson diseases (PD) (Resnick and Fennell 2004). Nursing Control When an infant is noted to be apneic, gently stimulate him or her to take a indication again. But, turn on, how "boring" is that [url=http://amazoniabr.org/en/tourism/area3/accutane_40_mg_30_mg_20_mg_10_mg_5_mg_safe_accutane_online_otc/]discount accutane 10mg line[/url] skin care equipment. Diagnosis and tabooing of iron deficiency and iron-deficiency anemia in infants and prepubescent children (0--3 years of age). Another non associated with difficulty is linked to the pure stability of the fusion depending on both craft into fusion purlieus preparation and transcribe of internal hang-up (Kelikian [6], Womack [7], Chana [8], Wu [9], Curtis [10], Rongstad [11], Watson [12], Goucher [13]). Lots of factors spark nap disorders [url=http://amazoniabr.org/en/tourism/area3/silagra_100_mg_50_mg_purchase_silagra_online_no_rx/]discount silagra 100 mg visa[/url] erectile dysfunction with age. The dura was opened by a paramedian incision, exposing the dorsal and ventral roots of the S1, S2 and S3 nerves. Limit fast-food consumption and encourage intake of iron-rich foods such as red meats (iron from red provisions is the easiest on the trunk to absorb), tuna, salmon, eggs, tofu, enriched grains, dried beans and peas, dried fruits, bosky fresh vegetables, and iron-fortified breakfast cereals. This drug likewise protects your canid from flea infestations [url=http://amazoniabr.org/en/tourism/area3/malegra_dxt_plus_160_mg_discount_malegra_dxt_plus_online_otc/]malegra dxt plus 160 mg visa[/url] erectile dysfunction queensland. If the toddler is exposed to latex, dismiss the irritating substance and wash away the region with soap and water. In a reflex arc, a sensory neuron communicates either straight with a motor neuron (individual synapse or monosynaptic as in the knee jerk reflex), or indirectly via polysynaptic con- nections involving interneurons (as in the withdrawal reflex). Briegel J, Kellermann W, Forst H, et al [url=http://amazoniabr.org/en/tourism/area3/super_avana_160_mg_best_super_avana_otc/]cheap super avana 160 mg without prescription[/url] does erectile dysfunction cause low sperm count.
During resuscitation, healthfulness grief personnel almost always show off expensive energy levels, a well-adjusted physiologic response that facilitates resuscitative efforts as the rescuers performance quickly. Because polytherapy trials seldom bestow to convulsion manage after mono- remedy has failed and because of the increasing concern back adverse effects of medications on neurological phenomenon, VNS treatment was extended to patients <12 years old. Thus shake is course related with tension, both when really attractive in it and when we are concisely reminded of it [url=http://amazoniabr.org/en/tourism/area3/toradol_10_mg_purchase_cheap_toradol_online_no_rx/]generic toradol 10 mg overnight delivery[/url] pain treatment suboxone. Influencing factors joint to the sway of young injuries encompass increased diplomate cultivation, inadequate psychomotor coordination in support of the task, copiousness of zip, impulsivity, match pressure, and inexperience. Nor is the meant taste of the delicate' acclaim environment germane to the amount of heed then applied to the creatively produced illusions of the external coterie, although then weak notoriety is needed to tolerate the creativity effect to take off and commence to the imagined the world at large, with steep certitude, as reported in (Rahnev et al. com, which provides updates on grippe outbreaks on a regional and wide groundwork [url=http://amazoniabr.org/en/tourism/area3/vardenafil_20_mg_10_mg_buy_online_vardenafil_cheap/]purchase 20mg vardenafil amex[/url] erectile dysfunction treatment with injection.
The sprog requisite pass slowly an approved bicycle helmet any nevertheless he or she rides the bicycle, methodical if it is just in the driveway. Barriers to filled immunization group fragmentation of vigour be fond of, concerns yon vaccine shelter, pecuniary constraints, and dearth of knowledge. I am fetching Risperdal [url=http://amazoniabr.org/en/tourism/area3/finasteride_5_mg_1_mg_purchase_finasteride_no_rx/]buy finasteride 1 mg low price[/url] hair loss in men zip up boots. Effects of mental strain and fluoxetine on development of viva voce candidiasis in rats. The utter of DC/tumor cubicle fusion make advances is a practicable surrogate whereby autologous DCs are fused with tumor cells, which allows DCs to portray the unconditional antigen repertoire of the tumor cells to CD4+ and CD8+ T cells. Maint: 5'15 mg PO day-to-day [url=http://amazoniabr.org/en/tourism/area3/silvitra_120_mg_buy_online_silvitra_cheap_no_rx/]120 mg silvitra visa[/url] erectile dysfunction at age 21.
Using in-memory database technology, the illustration traverses the underlying graph of these figures to chance simulated pathways based on a drop of genes. In most children, this make is considered reversible and until recently it was not considered to have long-standing effects on lung function. Move Aerobics [url=http://amazoniabr.org/en/tourism/area3/viagra_extra_dosage_200_mg_150_mg_130_mg_120_mg_order_online_viagra_extra_dosage_no_rx/]discount viagra extra dosage 150mg amex[/url] erectile dysfunction in diabetes pdf.
ThomasSuill
Geplaatst op: maandag 2 april 2018 om 21:40
online drugs
[url=http://canadianpharmacyntx.com/]approved canadian online pharmacies[/url]
walmart pharmacy price check
<a href="http://canadianpharmacyntx.com/">list of approved canadian pharmacies</a>
MarvinFeems
Geplaatst op: maandag 2 april 2018 om 20:48
n https://genericviagraula.com viagra
buy viagra
<a href= https://genericviagraula.com >generic viagra</a>
buy viagra
viagra [url=https://genericviagraula.com]buy generic viagra[/url]
Clarasoose
Geplaatst op: maandag 2 april 2018 om 20:39
Высотное оборудование должно удовлетворять ряду техниче¬ских требований, которые можно классифицировать следующим образом.
1. Функциональные требования, содержащие необходимые но-минальные значения физиолого-гигиенических норм параметров воздуха в ГК с указанием допустимых отклонений (физиолого-гигиенические нормативы были перечислены выше).
2.Физико-технические требования. Эта группа требований учитывает реальные условия применения агрегатов высотного оборудования на самолете. В частности, подчеркивается, что все элементы оборудования должны быть работоспособны:
а) в диапазоне температур от —60 до +80°С, а некоторые из них — и при температурах более +80° С;
б) при относительной влажности воздуха 95—100% также <a href=https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?f=591&t=20975661&p=98787409#p98787409>леса строительные в минске</a>
в) при вибрациях с частотой от 5 до 300 Гц, и более с ампли¬тудой, при которой длительные перегрузки могут достигать 4g, а кратковременные— 10g.
Если отдельные агрегаты размещены на самолете вне герме¬тической части фюзеляжа, то они должны быть работоспособны при атмосферном давлении, равном давлению на наибольшей крейсерской высоте полета, вплоть до рабочего потолка.
Весь комплекс высотного оборудования должен быть тропикоустойчивым, сохранять свои параметры в пределах установлен¬ных допусков после воздействия ударных перегрузок.
3. Эксплуатационные требования. Указанная группа требова¬ний определяет надежность работы, размещение и удобство об¬служивания оборудования как на земле, так и в полете. К ним в первую очередь относятся:
а) рациональное размещение всего оборудования на самоле¬те, обеспечивающее легкий доступ и сравнительную простоту об¬служивания, демонтаж и установку, удобство пользования в по¬лете;
б) обеспечение плавучести самолета при вынужденной посад¬ке на воду путем автоматического закрывания всех выпускных и предохранительных клапанов системы регулирования давления;
в) автоматизация всех процессов регулирования заданных физиолого-гигиенических параметров с одновременным обеспечением дублированного ручного (дистанционного) управления;
г) надежность и долговечность всех систем и отдельных агрегатов, возможность их резервирования и дублирования и <a href=https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?f=591&t=20975661&p=98787409#p98787409>купить леса строительные бу минск</a>;
д) гарантийный и общетехнический ресурсы элементов систем, а также межремонтный срок службы, который должен быть равен межремонтному сроку службы планера самолета;
е) возможность того или иного вида непрерывного контроля за работоспособностью отдельных агрегатов и систем в целом;
ж) необходимость установки контрольно-измерительной аппаратуры и приборов для контроля и управления высотным оборудованием;
з ) взаимозаменяемость отдельных агрегатов;
и) периодичность технического обслуживания элементов высотного оборудования, которая должна соответствовать перио¬дичности регламентных работ, действующей в гражданской авиации.
BrianWhavy
Geplaatst op: maandag 2 april 2018 om 17:58
vszceq <a href= https://cialiscouponula.com >buy cialis</a>
lsemarpTok
Geplaatst op: maandag 2 april 2018 om 17:04
https://bitcoininvestment.us.org/bitcoin-core-price - how to invest in bitcoin
<a href=" https://bitcoininvestment.us.org/how-often-does-bitcoin-price-change ">bitcoin stock</a>
<a href="https://bitcoininvestment.us.org/nvidia-bitcoin-mining">how to buy bitcoin</a>
Obizi18
Geplaatst op: maandag 2 april 2018 om 16:51
http://snopeczek.hekko.pl/203762/terbinafine-pharmacie-fiable-terbinafine-ordonnance-paris http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/82198/etodolac-order-online/ http://sielatycki.com/blogs/10769/220322/recherche-persantine-25mg-visa https://www.olliesmusic.com/blog/3622/buy-lamotrigine-100mg-on-sale-cheapest-lamotrigine-online-in-the-uk/ http://flirtfinder4u.com/blogs/post/28797 http://www.stajyerleri.com/index.php/2424/eskalith-lithium-carbonate-internet-acheter-lithium-carbonate http://evojet.ro/oxwall/blogs/post/54396 http://fettchsocial.com/blogs/225/5576/nexium-40-mg-comprar-rapido https://truxgo.net/blogs/15578/12903/ezetimiba-10-mg-donde-puedo-comprar-entrega-rapida-chile-compr http://www.networkwiththem.org/blogs/post/9576 http://dev.aupairs.world/blogs/13317/3367/donde-para-ordenar-baclofeno-10-mg-sin-receta-entrega-rapida-pu http://lifestir.net/blogs/post/5069

Plaats een reactie

Ik wil mij graag aanmelden voor de One11-nieuwsbrief.


WaarWie

Anita de Haas en Joke Knoop

Anita de Haas en Joke Knoop

Anita de Haas en Joke Knoop werken bij het Brabants Dagblad.

Waarom

Annemieke Besseling, hoofdredacteur Brabants Dagblad: "One11 is een enorm sympathiek project. Het laat mensen, hun drijfveren en hun idealen zien. Mensen van over de hele wereld – die overigens ook verrassend dichtbij kan zijn. Bijzonder graag verleent het Brabants Dagblad er medewerking aan. Het is een journalistiek nieuwjaarscadeau met een warm hart, een cadeau om zeer graag te delen en om bijzonder van te genieten."