NL editie / World edition

Pater Poels helpt uit woede

door Anita de Haas en Joke Knoop


‘Pater Poels’ begon ooit met het opvangen van daklozen in Tilburg, waarin de Brabantse stad nog altijd vooroploopt. In zijn strijd tegen de armoede fietst Gerrit Poels (81) nu elke nacht door de stad om gratis brood te bezorgen.

Pater Poels helpt uit woede Alweer twintig jaar stapt Gerrit Poels elke nacht op de fiets om de armen van de stad brood te bezorgen. Weer of geen weer. En nooit overdag: Poels zoekt de donkere uren op omdat zijn klanten zich schamen. “Sommige dingen kunnen het daglicht niet verdragen,” zegt hij op bezwerende toon. Overdag deelt hij in zijn achtertuin het dagelijks brood met honderd gezinnen die wel hun gezicht durven te laten zien. Het brood is het overschot van de Tilburgse bakkerijen.

Gerrit Poels is de oprichter van Huize Poels (nu Traverse), de daklozenopvang in Tilburg. In 2000 eindigde Gerrit Poels als tweede bij de verkiezing van de Tilburger van de Eeuw, achter de legendarische vakbondsvrouw en wethouder Miet van Puijenbroek. Een jaar later riep de KRO hem uit tot ‘Nederlandse held’. Hoewel Gerrit Poels al in 1969 uit het klooster trad, staat hij in zijn woonplaats bekend als ‘pater Poels’. Zijn vrouw Angelique heet even vanzelfsprekend de ‘vrouw van pater Poels’.

Woede
Gerrit Poels is een beminnelijk man, de lach gereed om de lippen, de voeten ondanks de winter in sandalen gestoken. Hij vertelt met vuur over de noden van ‘zijn volkje’, over zijn ‘krankjorume leven’, over zijn drijfveren. “Dat is niet zo positief hoor. Een van mijn grote drijfveren is niet de liefde voor de mensen, maar mijn woede.”

Als woede uw drijfveer is, zit er dan elke nacht een kwaaie pater Poels op de fiets?
“Ja, eigenlijk wel. Woede speelt een hele grote rol. Ik ben boos op de mensen die een ander sturen naar een punt waar die ander niet wil zijn. En die het hem onmogelijk maken om daaraan te ontsnappen. Ik zie dat vaak in het lot van mijn volkje. Dat wekt mijn woede én het inspireert mij.”

U heeft een bewogen leven achter de rug. U was kloosterling, bent uitgetreden en getrouwd. Ziet u de worsteling in uw eigen leven terug bij de mensen die u ontmoet?
“Ja! Al wat ik aan conflicten signaleer, heeft te maken met mijn jeugd. Ik was voorbestemd om pater te worden, omdat ik goed kon leren en omdat elk groot katholiek gezin werd geacht een priester te leveren. Ik woonde tot mijn twaalfde in het dorp Berg en Dal bij Nijmegen. In 1941, precies op de dag dat mijn vader mij naar het kleinseminarie van de Rooi Harten bracht, donderde mijn moeder in elkaar. Dat was vreselijk, en ik dacht dat het alleen mij overkwam. Ik verging van de heimwee en ik leerde me verbijten. Ik verhardde. Pas later kwam ik erachter dat veel knapen van mijn leeftijd ernstig hebben geleden onder die breuk met thuis.”

Uw ‘voorbestemming’ als priester was de keuze van uw vader, niet van uw moeder?
“In die tijd had een vrouw geen vinger in de pap. Mijn moeder is helaas meegegroeid in de opvatting van mijn vader. Haar verharding heeft zich later op een dramatische manier geuit. Ik trouwde op 7 mei 1969, een dag later verongelukte mijn broer. Mijn moeder koppelde zijn ongeluk aan mijn uittreden. Ik mocht niet op zijn begrafenis komen. Ik ben er stiekem geweest, op een stoeltje achter in de kerk, en was meteen na afloop weer weg. De enige manier om die afwijzing van je moeder te overleven, is de wijze waarop wij leefden: met de zorg voor honderden mensen die verkeren in wisselende, soms onoplosbare situaties. Het heeft twintig jaar geduurd voordat mijn vrouw en ik mijn moeder onder ogen konden komen, en dat gebeurde op initiatief van mijn broers en zussen. Dat heeft me altijd veel pijn gedaan.”

Bent u uit het klooster getreden omdat u verliefd was?
“Het zal meegespeeld hebben, maar het was een ingewikkeld proces dat zo’n acht jaar heeft geduurd. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft me open gemaakt. Dat je je als religieuzen waar moest maken te midden van de mensen en niet achter grote kloostergevels met dogmatisch gedoe en uiterlijke praal. Het maakt je tegelijk onzeker: waarvoor heb ik het die tijd allemaal gelaten? Dat voelde als een onrecht. Die innerlijke strijd is versterkt door omstandigheden. Ik was leraar Nederlands op hetzelfde seminarie. Ik was een goede leraar, maar het seminarie liep leeg en werd samengevoegd met een andere school. Niemand in het klooster bood me iets anders aan. Niet zonder reden: ik was niet de gemakkelijkste en ik hield mijn mond niet. Toen werd ik godsdienstleraar van kleuterleidsters in opleiding. Ik was een slechte leraar. Ik moest een leer verkondigen waar ik niet achter stond. Daarmee groeide het innerlijke conflict. Ik gaf veel retraites en daar kwam ik religieuzen tegen met dezelfde twijfel.”

Wat gaf voor u de doorslag om uit te treden?
“Er was geen doorslag, alleen de vraag hoe eraan te ontkomen. Een vrome kloostergenoot wees me op de hulpcentrale in oprichting. Met vijf mensen die ik kende van de retraites sloten we ons aan. Op 1 mei 1968 trokken we in een beschikbaar gesteld pand in de Poststraat. Op die dag hoorden we dat de oprichting van de  hulpcentrale was uitgesteld. Dat was een ramp: daar zaten we, zonder verdiensten. We zijn maar begonnen, want de mensen kwamen wel.”

Daar begon uw werk voor anderen?
“Ja, al na tien dagen kwam er een man die vroeg of we konden bemiddelen voor een kamer. Omdat het niet meteen lukte, bleef hij slapen. De volgende dag informeerde ik bij de wijkagent; toen bleek dat de man werd gezocht. De vogel was natuurlijk op tijd gevlogen, maar bij de politie ontstond het misverstand dat wij mensen opvingen. Binnen de kortste keren hadden we negentig overnachtingen per maand. We konden alles, we deden alles. We waren krankzinnig bezig, en ik was de grote gestoorde. Iedereen was welkom. We hadden een gouden formule: opvang zo lang als nodig en zo kort als mogelijk, en de mensen mochten altijd terugkomen. Als ze weer zelfstandig woonden, verloren we ze niet uit het oog, maar zochten we ze thuis op. Intussen moesten wij – vijf niet-verdieners – in het begin schooien om eten. We kregen het van koks van kloosters – daar zat God achter – en we kregen brood via een bakkersdochter.”

Daar zat God achter?
“Ik ben wel blijven geloven. Het is alleen niet het uitdraagbare geloof meer, eerder het eetbare geloof.”

Even terug naar uw geliefde. Uw vrouw kwam ook uit het klooster.
“Ze was van de orde van de Zusters van Liefde. Ik kwam haar tegen bij een retraite, toch had ik niet meteen een relatie op het oog. Dat leefde niet bij mij. Angelique was een van de mensen die meegingen naar de hulpcentrale. Op een gegeven moment sloeg de vonk over. Ik weet niet of het bij haar liefde op het eerste gezicht was. Ik heb het voor mezelf zo geformuleerd: zij was een van de Zusters van Liefde op het Eerste Gezicht.”

Bent u er gelukkiger door geworden?
“Op een bepaalde manier wel. Zoals wij getrouwd zijn, zoals wij leven, werken, is wel vreemd, unheimisch. Op dit terrein is ze een veel hardere werker dan ik. Ik leef op de terugtraprem en zij kan sjouwen. Of we samenwerken? Niet echt, wat zij doet, doe ik weer niet. Ze heeft onze zes pleegkinderen grootgebracht (eentje woont nog thuis) en ze werkt met een groepje bejaarden. Of de kinderen geslaagd zijn? Het zijn zes hoofdstukken – twee hoofdstukken zijn af, de rest is in wording.”

Hoeveel mensen heeft u in de loop van uw leven opgevangen?
“Dat weet ik niet. Bij Huize Poels zijn er tot 1990, het jaar dat ik opstapte, meer dan dertienduizend inschrijvingen geweest. Daar zijn veel doublures bij, want ze mochten wel veertig keer terugkomen. Na mijn vertrek vatte ik het plan op hen te bezoeken, want met de afschaffing van het huisbezoek was de vernieling, de bureaucratisering begonnen. Instellingen worden door subsidiegevers afgerekend op resultaten. Grof gezegd: wil je in de reguliere daklozenopvang Traverse worden opgenomen, dan moet je bijna de oplossing onder de arm meenemen. Op die manier ga je mensen selecteren en sluit je een groep uit waarmee geen enkel resultaat is te behalen. Eind jaren tachtig waren er de allochtone vrouwen bijgekomen: nog hopelozer en hulpelozer, gevangen in de interne terreur van hun man. Man verslaafd aan de coke, slaat alles kapot en toch kan de vrouw zich niet van hem losmaken. Sinds mijn vertrek heb ik me gruwelijk bemoeid met dat zooitje. Het was onbeschrijflijk wat er in de jaren negentig in Tilburg gebeurde: mensen leefden in kuilen, in kelders, in benzinepompen. Ik bezocht hen, bracht brood mee.”

Jeuken uw handen dan niet om in te grijpen?
“Dat kan niet. Ik accepteer dat het zo is en dat ik er al zeventien jaar kom. Ik doe wat er gebeuren moet. Ik oordeel niet. Ik los niets op, ik houd in leven. Ik kan niets ongedaan maken. Er zijn mensen bij die genadeloos zijn overgeleverd aan wie ze zijn. Zoals? Een stel dat sámen een IQ van honderd heeft.”

U zult vaak weet hebben van criminele activiteiten. Brengt u dat in gewetensnood?
“Nee. Het niveau van weten is zo laag. Dat kun je niet met gewone normen meten. Ik heb moeite met de overheid die mensen het huis uitzet zodra een hennepplantage is ontdekt. De overheid wil  de mensen in het gareel houden. Ik handhaaf ook, ik handhaaf dezelfde mensen op een andere manier. Mijn kernwoord is troost. Troost bieden is ook een drijfveer.”

U ziet ook mensen opkrabbelen?
“Mijn volkje schuift voortdurend op. Als het ze beter gaat, laten ze weten dat het brood niet meer nodig is. Duizenden mensen zijn er nu beter aan toe, hoewel het nu weer lastig wordt.”

U bent 81 jaar. Hoe lang blijft u dit nog doen?
“Tot ik erbij neerval. Ik zorg niet voor een opvolger. Ik leef nu in gestrekte draf, en als de draf eraf is, gaat het wel op een andere manier door. Op basis van mijn mogelijkheden is het een klungelig leven. Ik had belangrijkere dingen kunnen doen, maar het kleine hoort bij mij. Ik vergelijk het met een tienbaansweg. Die wordt vierbaans op weg naar een stad. Naar een dorp wordt het tweebaans, naar het gehucht loop je langs een karrespoor. Daar ligt een konijn in de greppel te stuiptrekken. Ik ben bij het konijn gebleven, en dat geeft vrede.”

---------------------------------------------------------------------------------------------
Feiten uit het leven van Gerrit Poels

Gerrit Poels, 81 jaar, geboren in Berg en Dal bij Nijmegen. Tweede in een gezin van zeven kinderen. In 1941 gaat hij naar het kleinseminarie van de Rooi Harten (MSC) in Tilburg. Daarna studeert hij theologie en filosofie. In 1955 wordt Poels leraar Nederlands aan hetzelfde kleinseminarie, vervolgens godsdienstleraar aan de opleiding voor kleuterleidsters in Tilburg. In 1967 sluit hij zich aan bij de nog op te richten hulpcentrale in de Poststraat. Vandaaruit begint hij met vier anderen de opvang van daklozen. In 1969 treedt hij uit en trouwt hij met Angelique, een eveneens uitgetreden Zuster van Liefde. Ze brengen zes pleegkinderen groot. Het opvangcentrum Huize Poels verhuist achtereenvolgens naar de Nieuwlandstraat, naar de Ringbaan Zuid en naar de Gasthuisring. De naam verandert later in Traverse. Poels is medeoprichter van eethuis De Pollepel, Blut en kringloopbedrijf La Poubelle. In 1990 vertrekt Poels bij Traverse en roept hij de Stichting Broodnodig in het leven. Hij brengt ’s nachts brood naar de armen en verstrekt overdag brood in zijn achtertuin – Nederlands eerste ‘voedselbank’. In 2000 wordt hij tweede in de verkiezing van Tilburger van de Eeuw, een initiatief van het Brabants Dagblad. In 2001 roept de KRO hem uit tot Nederlandse held. In 2009 verschijnt zijn levensverhaal in boekvorm: Een dwaas  bestaan, geschreven door Arjan Broers.


Foto: Joris Buijs/PVE


DelenLaatste reacties (688)

Anniskfen
Geplaatst op: vandaag om 07:49
В торговом центре мир ремонт http://1domstroy.ru/ - http://1domstroy.ru/ на площади 24 200 кв.
Мы осуществляем строительство дома http://domostroyka.net/ - http://domostroyka.net/ или строительство коттеджа по вашему выбранному проекту.
Подарки http://donpozitiv.com/ - http://donpozitiv.com/ младших служащих или менеджеров среднего звена своим клиентам.
Изготовим тест драйв на сайте http://hello-moto.com/ - http://hello-moto.com с небольшой доплатой, недорого.
Игры онлайн строить http://vipremontdom.ru/ - http://vipremontdom.ru/ дома также отностятся к категориям.
Поможем вам подобрать продвижение сайтов http://tiprus.com - http://www.tiprus.com/ по оптовым ценам, недорого.
http://kulinap.com/glazirovannaya-indejka - индейка
Один официальный, не имеющий к реальной женской красоте http://ladypozitiv.com/ - http://ladypozitiv.com/ никакого отношения.
Обычно относительно этого события я рассказываю о подарках http://fun-lab.com.ua/ - http://fun-lab.com.ua/ от друзей, родственников, и так далее.
Есть возможность купить сладкие подарки http://alan-smile.com/ - http://alan-smile.com/ к новому году оптом.
Строительство дом http://stroykavip.com/ - http://stroykavip.com/а по каркасной технологии является одним из наиболее дешевых.
Может приобрести каждый женский журнал http://nice8.org/ - http://nice8.org/ можно у нас на сайте.
Но сестра посоветовала не заморачиваться и обратится в мир ремонт http://domstroyka.com/ - http://domstroyka.com/ а.
http://active-travels.ru/ - http://active-travels.ru
женский сайт http://7nebo.org/ - http://7nebo.org/ обо всем звезды, мода, красота, любовь, секс, гороскопы, психология, дети и здоровье.
Если вам необходимо заказать женский сайт http://goldwomen.net/ - http://goldwomen.net/ по выгодной цене, недорого.
Одним из замечательных женских секретов http://donlady.ru/ - http://donlady.ru/ красоты считаются по праву маски для волос из плодов авокадо.
Женский клуб http://ladyvipclub.ru/ - http://ladyvipclub.ru/ луна пространство доверия, любви и вдохновения.
Прокладка канализации своими руками энциклопедия мир ремонт http://newremont.net/ - http://newremont.net/ а youtube.
На данном диске объедены оба диска видеоэнциклопедии мир ремонта http://remontland.com/ - http://remontland.com/ .
Поможем определиться с выбором оптимального материала для строительства дома http://ekenergo.com.ua/ - http://ekenergo.com.ua/ с учетом условий эксплуатации, рационального энергосбережения и планируемых вами финансовых вложений в строительство.
http://stroyprorab.com/ - http://stroyprorab.com/
30 самых актуальных советов женские секреты http://dhora.com/ - http://dhora.com/ красоты для тех, кому за 30.
Между ними должен быть заключен договор долевого строительства http://remstroyvip.ru/ - http://remstroyvip.ru/ .

Сайт, посвящен подарка http://udivit.com/ - http://udivit.com/ от истории до конкретных примеров.
DomingoBlams
Geplaatst op: vandaag om 05:46
eb6528lh6590ys437 <a href=http://cytotecon.review>cytotec</a>
Edwinavalk
Geplaatst op: vandaag om 05:40
It is something that we have built for all the right reasons, and we anticipate seeing it through. It has also, in view a collateral value great import, because almost an invariable rule that rapid thinning accompanied with more or less anaemia, and rare see a person steadily gaining fat after any pathological reduction weight without a corresponding gain in amount and quality blood.
https://domyessayformesite.wordpress.com/2017/02/10/essay-about-sport-in-kazakhstan/
To see all reviews associated with online businesses soliciting homework services and the associated scams, visit SiteJabber. If you make your professors totally dislike you, you will have huge problems completing your courses.
<a href=https://ghostwritingservicesblog.wordpress.com/2017/02/11/essay-on-crime-reduction/>Essay On Crime Reduction</a> <a href=https://customtermpaperwritingserviceblog.wordpress.com/2017/02/25/college-essay-about-gymnastics/>College Essay About Gymnastics</a>
Create new account Request new password . Order now A Simple Way to Ace Your Tests Custom-made papers that meet your demands.
<a href="https://customtermpapersite.wordpress.com/2017/02/25/essay-about-education-in-university/">Essay About Education In University</a> <a href="https://custompaperwritingservice.wordpress.com/2017/02/10/essays-about-anti-abortion/">Essays About Anti Abortion</a> <a href="https://homeworkhelpwebsitesblog.wordpress.com/2017/02/25/essay-about-science-book/">Essay About Science Book</a>
Read More Rose Clair. Maybe my favorite CHA sneaks?!

For this reason there has been a huge jump in the demand for student essay writers. Then, you can sit back and let us find someone who can get to work effectively for you.
https://cheapcustomessay.wordpress.com/2017/02/25/essay-about-coca-cola-advertising/
Ask About IrelandIrish Times Digital Archive Good practice Short videos illustrating ways in which ICT can be integrated in teaching and learning Read moreeLearning Planning PDST Technology in Education's e-Learning Handbook outlines a step-by-step guide for e-Learning planning in your school Read moreTeacherCPD. Enjoy a happy shopping spree, save while buying bulk text books online.
<a href=https://websitesforwriting.wordpress.com/wp-admin/edit.php>Student Essay About Friendship</a> <a href=https://cheapessaywritingservicesweb.wordpress.com/2017/02/10/essay-on-internet-with-outline/>Essay On Internet With Outline</a> <a href=https://essaywritingwebsiteblog.wordpress.com/2017/02/10/essay-about-myself-pmr/>Essay About Myself Pmr</a>
High quality and nominal cost are guaranteed as we provide the best guidance and a large range from where you can buy essays cheap. Thank you very much.
<a href="https://domyessayformesite.wordpress.com/2017/02/25/essay-about-technology-and-medicine/">Essay About Technology And Medicine</a> <a href="https://cheapessayssite.wordpress.com/2017/02/10/essay-about-british-education/">Essay About British Education</a>
Start by creating or downloading a template for your final piece. Instead, link to online translators to allow your readers to do the translation.
If you need emergency essay help or would like to buy essays, just contact us. What can be a good alternative to power point and prezi for offline presentation?
https://bestessaywritingservicereviewsweb.wordpress.com/2017/02/10/essay-about-life-lessons/
However, here is an example of the main types of papers and their distinguishing features. We accept even the shortest deadlines.
<a href=https://paperwritingservicesweb.wordpress.com/2017/02/26/narrative-essay-about-life-experience/>Narrative Essay About Life Experience</a> <a href=https://customwrittenessaysblog.wordpress.com/2017/02/10/essay-about-life-is-like-a-box-of-chocolates/>Essay About Life Is Like A Box Of Chocolates</a>
Educate yourself about plagiarism. I cover blogging extensively.
<a href="https://coverletterwritingserviceblog.wordpress.com/2017/02/10/essay-computer-vs-books/">Essay Computer Vs Books</a> <a href="https://collegepaperwritingservicessite.wordpress.com/2017/02/25/essay-about-catch-me-if-you-can/">Essay About Catch Me If You Can</a> <a href="https://customessay2017.wordpress.com/2017/02/11/essay-about-the-quality-of-life-today-has-improved/">Essay About The Quality Of Life Today Has Improved</a>
That Make Great Content. After his bath, the little boy begins his hilarious dash around the house - in the buff!

We have a 24 seven customer support service, which is open to use day or night, so that you can get your work started as and when you need it. You learned these rules in elementary school, but when you are writing you tend to get in a hurry and make mistakes.
https://customtermpaperwritingserviceblog.wordpress.com/2017/02/11/essay-on-christmas-vacation-in-hindi/
Search By NameView Featured School In the admissions process, US colleges and universities generally use three criteria for determining which students to accept and which to reject: Of the three criteria, the college entrance essay provides you with the greatest opportunity to distinguish yourself from your competition and show off the person behind the statistics. My commitment to Key Club increased as I gained the p...
<a href=https://bookreviewwebsite.wordpress.com/2017/02/10/best-essay-about-art/>Best Essay About Art</a> <a href=https://bestresearchpaperwritingservicereviews.wordpress.com/2017/02/24/essay-legalise-drugs/>Essay Legalise Drugs</a> <a href=https://buycollegepapersonline.wordpress.com/2017/02/11/essay-climate-change-in-bangladesh/>Essay Climate Change In Bangladesh</a>
You can order online and get all your work done. Associate Professor, Microbiology Managing Editor, Fine Focus Ball State University Muncie, IN 47306 First-Gen Voices - Loyola Marymount University First-Gen Voices: Creative and Critical Narratives on the First-Generation College Experience is a peer-reviewed journal of creative writing, visual and recorded art, and scholarly work from the first-generation college community (i.
<a href="https://buydissertationblog.wordpress.com/2017/02/11/essay-about-malaysian-culture/">Essay About Malaysian Culture</a> <a href="https://essayproofreadingserviceblog.wordpress.com/2017/02/25/essay-about-myself-university/">Essay About Myself University</a>
Same day essay writing serviceDuring the child-bearing time there an absolute diminution the part the female, but after this time the weight the woman increases and the maximum attained at about the age fifty. These students find that they never even remember the content of any paper they write, but they will never forget the friendships and partnerships they made while in school.

Did brilliant work for me. We close comments for older posts, but we still want to hear from you.

<a href=http://www.mikseri.net/artists/guestbook.php?id=58864>In addition to, the firm proposes the top-academician solution, which always by default rises the complete tariff.</a>
<a href=http://www.salierai-rankineje.lt/node/299>As parents, you simply need to visit the Homework page on the school website and click on the Show My Home logo.</a>
<a href=http://www.kupimobilni.com/mobilni-telefon/LG/Nexus%25205%252016GB>All our writers have good educational background and are experts in a wide variety of fields, including sciences, liberal arts, engineering, and business and have efficient experience in custom writing.</a>
<a href=http://www.combix.cz/diskuse?id=5&idTopic=48&action%5Bdiscussion%5D=detail#komentar-3067>The, students with are on essay, by results correct structured form?</a>
<a href=http://www.luceskin.co.kr/bbs/view.php?id=b01&page=1751&page_num=1&select_arrange=headnum&desc=asc&sn=off&ss=on&sc=on&su=&keyword=&no=5477&category=>A Writing Kit - The University of Ottawa's Academic Writing Help Centre (AWHC) has an online "writing kit," with "6 steps to writing" some basic grammar tips, style guides for MLA, APA and the Chicago Manual and a "comparison table "that looks at all three styles side by side.</a>


Erica Moriarty Aug 5, 2016 About the Author Kaveh Waddell is an associate editor at The Atlantic. More importantly, though, the methods used to convey the concepts also convey some serious misconceptions.

Maurizio brought me to a dangerously steep staircase that looked like it had been purposely drenched in oil to increase the chance of a fall. Custom papers are created with your needs and expectations in mind.
https://bestessayever.wordpress.com/2017/02/10/essay-about-life-of-student/
This is because plagiarism affects the quality of non plagiarized essays, and makes students fail. Only a topic-specific professional will write your order.
<a href=https://buyessaypapersblog.wordpress.com/2017/02/11/essay-about-school-policy/>Essay About School Policy</a> <a href=https://buyingpapersonline.wordpress.com/2017/02/25/essay-on-exams-should-be-there/>Essay On Exams Should Be There</a>
In my writing, I strive to infuse another kind of comfort as well—the reassuring feeling that comes when someone overhears what you are saying and agrees with you. After much debate I finally settled on Spring Woods.
<a href="https://letterwritingserviceblog.wordpress.com/2017/02/09/essay-internet-vs-newspaper/">Essay Internet Vs Newspaper</a> <a href="https://essayservicesweb.wordpress.com/2017/02/25/essay-questions-about-the-great-gatsby/">Essay Questions About The Great Gatsby</a> <a href="https://bestwaytowriteanessayblog.wordpress.com/2017/02/25/essay-keeping-animals-in-captivity-is-cruel/">Essay Keeping Animals In Captivity Is Cruel</a>
The whole application is a series of snapshots of what you do. Moreover, the site also offers educational news items and links to relevant publications, policy agencies, and statistical resources.

As always, you guys came through for me at the last minute. This is because of the high amount of man power available in the field.
https://bestessaywriting2017.wordpress.com/2017/02/11/essay-about-jamaican-culture/
Study in the USA at these Top Universities: DeVry University is accredited by The Higher Learning Commission of the North Central Association, www. Book Article or Chapter Begin with the name of the author of the chapter or selection, not with the name of the author of the book.
<a href=https://admissionessaywritingserviceblog.wordpress.com/2017/02/11/essay-about-artwork/>Essay About Artwork</a> <a href=https://professionaleditingservicesblog.wordpress.com/2017/02/11/essay-on-cinema-uses-and-abuses/>Essay On Cinema Uses And Abuses</a> <a href=https://writingwebsitesforstudentsblog.wordpress.com/2017/02/10/essay-about-my-close-friend/>Essay About My Close Friend</a>
We take care of all your needs and strive to provide you with quality papers. Getting access to the right team can be a step towards playing the game professionally.
<a href="https://editingproofreadingservicesblog.wordpress.com/2017/02/11/essay-old-age-homes-hindi/">Essay Old Age Homes Hindi</a> <a href="https://bestpersonalessays.wordpress.com/2017/02/10/essay-on-music-psychology/">Essay On Music Psychology</a>
To me, science projects were a special joy that only grew with time. Why do Americans case of a thirty-four-year-old "woman whose a treatment for infertile woman.
Lalo Goulet Ink Miser J. Founded in 2011, TextMaster has quickly grown to become the preferred partner of more than 5000 customers in the ecommerce, tourism, manufacturing, mobile apps, fashion and luxury fields.
https://bestpersonalessays.wordpress.com/2017/02/10/essay-on-computer-that-changed-our-life/
Midnight had come and gone three hours ago, and the long evening had taken its toll. Service Rating: I cannot thank you enough for your thoughtful reply and work.
<a href=https://onlinepapereditingservice.wordpress.com/2017/02/11/essay-about-high-school-friendship/>Essay About High School Friendship</a> <a href=https://bestessaywritingservicereviewsweb.wordpress.com/2017/02/25/essay-about-bullying-in-philippines/>Essay About Bullying In Philippines</a>
This is a challenge for all writers. Satisfaction of each and every customer is key to our success.
<a href="https://buycollegeessayblog.wordpress.com/2017/02/25/essay-about-the-beauty-of-friendship/">Essay About The Beauty Of Friendship</a> <a href="https://essayproofreadingserviceblog.wordpress.com/2017/02/10/essay-on-aids-in-america/">Essay On Aids In America</a> <a href="https://essayproofreadingserviceblog.wordpress.com/2017/02/26/essay-for-friend/">Essay For Friend</a>
Entrust your success to the assistance of the dissertation professionals at BestDissertation! About Education Follow us: About.

Unless he had a cape... God has heard your praise!
https://customwritingessaysblog.wordpress.com/2017/02/11/example-of-narrative-essay-about-myself/
Mothers stood at the lunch line selling cookies to raise money for various organizations, as stay at home moms they had nothing else to do with their time. I was supposed to receive my paper two days before I actually did.
<a href=https://writingwebsitesforstudentsblog.wordpress.com/2017/02/10/essay-about-losing-a-best-friend/>Essay About Losing A Best Friend</a> <a href=https://bestcollegeessaysever.wordpress.com/2017/02/11/essay-about-the-new-me/>Essay About The New Me</a> <a href=https://buyessaypapersblog.wordpress.com/2017/02/11/essay-about-school-policy/>Essay About School Policy</a>
We are glad to cooperate with customers, and you may become one of them today. Mikhail Gelfand and the Troitsky Variant newspaper published Rooter in Russian in a nationally accredited Russian scientific journal.
<a href="https://collegewritingserviceblog.wordpress.com/2017/02/25/essay-about-play-games/">Essay About Play Games</a> <a href="https://bestwritingpaper.wordpress.com">Best Writing Paper</a>
Our company is well-known for customer-friendly approach in terms of pricing. We challenge those long established views that academic life should be hard, that students must literally experience hell to be successful.

Then be sure to check out the "Knowledge Base," where Mr. It was a very successful article and very informative.

<a href=http://www.intymiosprekes.lt/dvipusis-falo-imitatorius/#comment-1754>All orders are processed online, so if you want dissertation writing help, you will not have to speak to a salesperson or even to the writer we assign.</a>
<a href=http://www.sozopolska-pochivka.com/zafi.php>Our service can help with difficult physics homework!</a>
<a href=http://www.lislabels.nl/uncategorized/coming-soon/#comment-2625>While (hopefully) no lives are riding on your college application essays, this is a great time to revisit some of the rules of writing well.</a>
<a href=http://er5.pl/forum/4-sposoby-na-zmarszki/#comment-11807>You should be aware that the company is not going to ask for any of the credit card details and so they request you that please don't provide any information with regards to it to anybody or any link sent to you.</a>
<a href=http://www.nabaklab.lv/zinas/t/4060/>The staff at Essaybox is super.</a>


It provides unlimited graphic design and website help for one flat monthly payment. It may not display this or other websites correctly.

Moreover, we have a lot of discounts offered to the new and returning clients as well. On the other hand, plagiarism is possible in areas which are not covered by any type of intellectual property, for example, in mathematics and basic science disciplines.
https://writemypaperforcheap.wordpress.com/2017/02/25/essay-about-life-on-other-planets/
Be critical of what you read, and have confidence that you might contribute something valuable to the conversation at hand. No one wants to be forced to learn so kids refuse to do anything school related and they just fail or copy the answers from someone else anyway, but if they are allowed to quit they gain the responsibility to go on their own and actually learn something.
<a href=https://thesiswritingserviceweb.wordpress.com/2017/02/10/essay-for-school-magazine/>Essay For School Magazine</a> <a href=https://customwritingdotcom.wordpress.com/2017/02/10/essay-about-newspaper/>Essay About Newspaper</a>
They will craft a profile that highlights all of the very best qualities the company has and invites inquiry from consumers. We will be glad to offer you the discount in order to meet your possibilities and for you to buy custom essays online with no inconveniences at all.
<a href="https://buyatermpaperblog.wordpress.com/2017/02/10/essay-for-internet-usage/">Essay For Internet Usage</a> <a href="https://personalstatementwritingserviceweb.wordpress.com/2017/02/10/essay-about-retail-business/">Essay About Retail Business</a> <a href="https://customwritingorgreview.wordpress.com/2017/02/25/essay-on-election-in-marathi/">Essay On Election In Marathi</a>
This all-inclusive site will keep you updated on the latest Amazon Kindle news, KDP changes and how you can make a living selling ebooks. We will help you when you need custom writing paper help.

MIT Writing OCW - The Massachusetts Institute of Technology offers a number of free college-level writing courses through their OpenCourseWare program. Login About Us Countries We Serve Our Guarantees Pricing Discount Order Now Blog Contact Us How We Work Services Before you Pay No.
https://bestessaywriting2017.wordpress.com/2017/02/11/essay-about-jamaican-culture/
Sign up for an upcoming live webinar or check out our training center. Get these right and your company could be on trajectory for success.
<a href=https://canyoudomyhomeworkforme.wordpress.com/2017/02/25/essay-about-good-table-manners/>Essay About Good Table Manners</a> <a href=https://copyeditingservicessite.wordpress.com/2017/02/25/essay-on-technology-with-thesis-statement/>Essay On Technology With Thesis Statement</a> <a href=https://customerserviceessayblog.wordpress.com/2017/02/25/how-to-write-essay-about-animals/>How To Write Essay About Animals</a>
Het Drempelonderzoek wordt door de inspectie volledig erkend. Ask away and rest assured we can help you write homework no matter how dire your situation is!
<a href="https://collegeessayeditingservice.wordpress.com/2017/02/10/writing-an-essay-about-myself-example/">Writing An Essay About Myself Example</a> <a href="https://essayorder.wordpress.com/2017/02/25/essay-about-going-to-school/">Essay About Going To School</a>
One of the greatest advantages of using a paper writing service is the fact that it saves your time. Clearly, you want to benefit as much as possible from the investment you make.
Essay Term Paper Research Paper Coursework Book Report Book Review Movie Review Dissertation Thesis Thesis Proposal Research Proposal Dissertation Chapter - Abstract Dissertation Chapter - Introduction Chapter Dissertation Chapter - Literature Review Dissertation Chapter - Methodology Dissertation Chapter - Results Dissertation Chapter - Discussion Dissertation Services - Editing Dissertation Services - Proofreading Formatting Admission Services - Admission Essay Admission Services - Scholarship Essay Admission Services - Personal Statement Admission Services - Editing Editing Proofreading Case Study Lab Report Speech Presentation Math Problem Article Article Critique Annotated Bibliography Reaction Paper PowerPoint Presentation Statistics Project Multiple Choice Questions (None-Time-Framed) Other (Not listed) Deadline Please Select... Find favorite new books and authors.
https://copyeditingservicessite.wordpress.com/2017/02/10/essay-trees-our-best-friend-english/
All support agents: Are native English speakers. My only advice to you, if you're considering getting into this line of work, is write excellent papers.
<a href=https://cheapessaysonlineblog.wordpress.com/2017/02/24/essay-about-zayn-malik/>Essay About Zayn Malik</a> <a href=https://letterwritingservices.wordpress.com/2017/02/25/essay-about-driving-test/>Essay About Driving Test</a>
Particularly noteworthy is its Blueprints for Violence Prevention Program which has, so far, identified eleven model violence prevention programs that meet already established criteria. Aryou a student custom writings.
<a href="https://purchaseessaysblog.wordpress.com/2017/02/24/essay-about-my-good-friend/">Essay About My Good Friend</a> <a href="https://writemythesisstatement.wordpress.com/2017/02/24/essay-for-abortion-as-pro-choice/">Essay For Abortion As Pro Choice</a> <a href="https://bestresearchpaperwritingservice.wordpress.com">Best Research Paper Writing Service</a>
Whenever you say write my paper for me quickly we ensure you get those papers even before the prescribed deadline. I received a perfect score.

Our main objective is to meet and even to exceed your expectations! It would be awesome to see more examples Please let us know in the comments if you have some so we can share them.
https://bestessaywritingservicesweb.wordpress.com
Well-done job on the issue suggested! Great article by the way.
<a href=https://essayservicesweb.wordpress.com/2017/02/10/essay-on-internet-use-in-english/>Essay On Internet Use In English</a> <a href=https://bestpowerpointpresentation.wordpress.com/2017/02/10/essay-about-school-uniform-should-be-banned/>Essay About School Uniform Should Be Banned</a> <a href=https://bibliographyforwebsite.wordpress.com/2017/02/26/essay-about-internet-and-friendship/>Essay About Internet And Friendship</a>
This is writing, and it's online, but it's not blogging, or Twittering, or Facebook status updating. That is a wrong way of making a positive impression.
<a href="https://essaymybestfriend.wordpress.com/2017/02/25/essay-on-global-warming-and-its-consequences/">Essay On Global Warming And Its Consequences</a> <a href="https://termpaperwritingservicesite.wordpress.com/2017/02/10/essay-about-nanotechnology/">Essay About Nanotechnology</a>
A reference database of material published around the world - updated regularly Educational Evidence Portal - coordinated by the CfBT Education Trust, EEP is a single searchable point of access to research evidence that is gathered from multiple education resources, including websites and databases - from January 2012, no new content will be added to the database IOE UK Digital Education Repository Archive (DERA) - the University of London's Institute of Education's digital archive of electronic documents published by government and other relevant bodies on the subjects of education, training, children and families IDP Database of Research on International Education - established in 2003 by the Australian Government and now sponsored by IDP Education. Leaders carry a lot of responsibilities, as they have to take decisions in behalf of others.

A static website is a site that rarely changes or is updated infrequently. We've received your feedback.

<a href=http://michelebozza.altervista.org/reviews.php>For more details, please visit the following link : Upcoming ConferencesIJSRD is a leading e-journal, under which we are encouraging and exploring newer ideas of current trends in Engineering and Science by publishing papers containing pure knowledge.</a>
<a href=http://cedargrove.org/blog/?contact-form-id=20&contact-form-sent=5162&_wpnonce=a70eb18939>After many years working in the stock market brokerage business he realized the current social and economic system is unsustainable and a viable alternative was urgently called for.</a>
<a href=http://nachhilfe.kreakurs.de/kontakt/?contact-form-id=203&contact-form-sent=2871&_wpnonce=ab1957adc9>Benefits of Using Our Services In Writing Your Essay 1.</a>
<a href=http://www.regalochic.ch/ciao-mondo/#comment-3810>Then, you and your team can add comments to specific parts of your presentation and reply to one another.</a>
<a href=http://www.patris.gr/articles/12692/3013>If you suspect the paper may have come from the Web, you might try these strategies to find it: Google it.</a>


It has always been, for us, a matter of fact. Just contact us and you just might be eligible for a concession.
Reyesencon
Geplaatst op: vandaag om 04:48
22
DomingoBlams
Geplaatst op: vandaag om 03:11
fq2584tn7020fc9487 http://cytotecon.review misoprostol price
Jaredkadax
Geplaatst op: gisteren om 21:16

<a href=http://dr-kovaleva.ru>УЗИ гинекология Измайлово</a>


<a href=http://dr-kovaleva.ru>Сделать гастроскопию перово</a>


<a href=http://dr-kovaleva.ru>Приём гастроэнтеролога в Москве</a>
Jessechorn
Geplaatst op: gisteren om 17:30
5177 http://buygenericrx.men sildenafil aurochem
Davidper
Geplaatst op: gisteren om 14:45
Online Investment Program Word Bitcoin Stock was founded as a result of the cooperation of the experienced traders, analysts, economists and statisticians.
Due to the vast experience, our team offers additional income from investments in the cryptocurrency exchange market.

<a href=https://wbtcstock.com/faq><img>https://wbtcstock.com/images/promo/wbtcstock-468х60.gif</img> </a>

Investment Plans:
S-Trader Duration deposit 39 days profit of 0.5% per day
M-Trader Duration deposit 69 days profit of 0.75% per day
B-Trader Duration deposit 120 days profit of 1% per day
Pro-Trader Duration deposit 150 days profit of 1.25% per day


We offer a flexible affiliate program to our customers with three levels designed to suit your needs.
Level 1: You will receive 10% for any person that registers a new account and places a deposit with our company.
Level 2: You will also receive an additional 5% of any deposit that is made by one of your sub referrals.
Level 3: We will add another 3% to any of your sub referral’s assignees that make a deposit.

<a href=https://wbtcstock.com/>Please follow this link for the Signup</a>

We have all the conditions for our clients to invest their funds without wasting too much time and to gain high profits.
Our company developed a unique trading method that guarantees 100% profit regardless of cryptocurrencies quotes volatility.
The company permanently looks for new and vacant cryptocurrencies for further investments.
It's not a secret that the main cryptocurrency cost $0.01 six-seven years ago that is 450 times less than today.

<a href=https://wbtcstock.com/operation><img>https://wbtcstock.com/images/promo/wbtcstock-200х300.gif </img></a>

<a href=https://wbtcstock.com/operation>high yield investments,online investment
</a>
<a href=https://wbtcstock.com/>Wbtcstock rate investments
</a>
Gam
Geplaatst op: gisteren om 13:35
ce vise de viermi albi la pisici la viermi perus dormi afarДѓ viermi din organism de vis viermi albi poate fi de la viermi Peled cГўt de repede viermi de ieИ™ire comprimat analize cu privire la viermi medic Care este cel mai bun remediu pentru viermi picДѓturi pe greabДѓn unui avocat de la viermi spДѓlДѓrile la ouДѓ de viermi viermi din imagine remediu pentru viermi pentru copii de pГўnДѓ la 4 ani remediu popular de la viermi la om comprimate la viermi animale vierme tras

comprimate de la viermi preturi <a href=http://odohak.slyip.com/injecie-de-viermi-pisoi.php>injec?ie de viermi pisoi</a> Numele viermi mari <a href=http://yjyvux.deaftone.com/vierme-alb.php>vierme alb</a> comprimate de la viermi de preИ› pisicДѓ <a href=http://jarimu.scieron.com/viermi-n-video-stomac.php>viermi in video stomac</a> cum sДѓ eliminaИ›i viermii din organism <a href=http://fogaxi.slyip.net/viermi-la-copii-o-metod-de-tratament.php>viermi la copii o metoda de tratament</a> tablete de la viermi la preturi cГўini <a href=http://evebyq.b0ne.com/ceea-ce-nseamn-c-mpotriva-viermilor.php>ceea ce inseamna ca impotriva viermilor</a>

cum sa-l omoare paraziИ›i din corpul de remedii populare ambele apar viermi la animale Nu am testat viermi cel mai lung vierme din om viermi periculoase pentru om animalelor HLS de viermi viermi biltricid ГЋn cazul Г®n care o pisica are viermi este periculos pentru oameni Care sunt simptomele la cГўini atunci cГўnd viermi pastile de tenie la pisici

viermi la cГўini, cum ar fi iarba <a href=http://fogaxi.slyip.net/ou-de-viermi-care-ucid.php>oua de viermi care ucid</a> screening-ul pentru viermi <a href=http://rutuzu.4irc.com/probleme-viermi.php>probleme viermi</a> anti-viermi la om <a href=http://amoryh.etowns.net/nseamn-de-viermi-de-porci.php>inseamna de viermi de porci</a> viermi care afecteazДѓ articulaИ›ii <a href=http://usutox.suroot.com/tipuri-de-parazii-n-fotografie-intestin.php>tipuri de parazi?i in fotografie intestin</a> comprimate de la viermi de 12 ani <a href=http://tuqeze.deaftone.com/viermi-enterosgel.php>viermi enterosgel</a>

medicamente pentru viermi la om de la pisici suspensie pentru pisici de viermi pentru pisici viermi Г®n tratamentul unei femei gravide de la viermi oxiurilor ce medicina modul de determinare a infestarea cu viermi
Danielowese
Geplaatst op: gisteren om 12:17
https://televizoryrosso.wordpress.com
https://i7noutbuki.wordpress.com
https://avitonoutbuki.wordpress.com
https://televizorovtoshiba.wordpress.com
https://suhdtelevizory.wordpress.com


https://avitonoutbuki.wordpress.com/2017/02/19/fonari-trofi-tk35/
https://suhdtelevizory.wordpress.com/2017/02/19/fotoramki-umbra-311025-660/
https://televizoryrosso.wordpress.com/2017/02/19/terki-stupki-i-izmelchiteli-regent-93-ac-gr-104/
https://avitonoutbuki.wordpress.com/2017/02/19/ventiljatory-maxwell-mw-3515/
https://televizoryrosso.wordpress.com/2017/02/19/fotoapparaty-s-mgnovennoj-pechatju-fujifilm-mini/
https://televizoryrosso.wordpress.com/2017/02/19/french-pressy-i-zavarochnye-chajniki-taller-tr-2/
https://i7noutbuki.wordpress.com/2017/02/19/veloaksessuary-sigma-micro/
https://clevonoutbuki.wordpress.com/2017/02/19/noutbuki-asus-x540sc-xx040t/
https://televizoryrosso.wordpress.com/2017/02/19/korobki-i-jashhiki-dlja-hranenija-curver-knit-3l/
https://dexptelevizory.wordpress.com/2017/02/19/igrushechnyj-transport-welly-voenno-policejskaja/
https://i7noutbuki.wordpress.com/2017/02/19/polki-miolla-bf3/
https://avitonoutbuki.wordpress.com/2017/02/19/holodilniki-lg-gc-m502hehl/
https://suhdtelevizory.wordpress.com/2017/02/19/kompjuternye-kresla-tetchair-racer-gt-2/
https://i7noutbuki.wordpress.com/2017/02/19/figurki-tomy-velociraptor-babba-62023/
https://televizorovtoshiba.wordpress.com/2017/02/19/chehly-cellular-line-dlja-iphone-6-4/
https://dexptelevizory.wordpress.com/2017/02/19/hepa-filtry-top-house-12870-th-h12-mi/
https://avitonoutbuki.wordpress.com/2017/02/19/sputnikovoe-tv-trikolor-tv-evropa-gs-e501-gs-c5911/
https://dexptelevizory.wordpress.com/2017/02/19/rakoviny-pedestaly-i-umyvalniki-sanita-luxe-6/
https://suhdtelevizory.wordpress.com/2017/02/19/termometry-i-meteostancii-ea2-ed603-brown/
https://televizoryrosso.wordpress.com/2017/02/19/jelektrobritvy-braun-s1-130/
https://i7noutbuki.wordpress.com/2017/02/19/ganteli-harper-gym-nt162-5/
https://clevonoutbuki.wordpress.com/2017/02/19/ljulki-i-perenoski-dlja-koljasok-karapuz-kokon/
https://i7noutbuki.wordpress.com/2017/02/19/shhipcy-dlja-zavivki-volos-rowenta-cf-3345/
https://suhdtelevizory.wordpress.com/2017/02/19/kastrjuli-i-kovshi-esprado-ritade-2/
https://clevonoutbuki.wordpress.com/2017/02/19/skaterti-i-dorozhki-arloni-klassik-mjata/
https://suhdtelevizory.wordpress.com/2017/02/19/french-pressy-i-zavarochnye-chajniki-axon-c-111/
https://i7noutbuki.wordpress.com/2017/02/19/korobki-i-jashhiki-dlja-hranenija-curver-my-style-3/
https://televizoryrosso.wordpress.com/2017/02/19/vneshnie-akkumuljatory-samsung-eb-pa500/
https://televizoryrosso.wordpress.com/2017/02/19/podushki-sova-ampjavoronok-4030116075/
https://ecotelevizory.wordpress.com/2017/02/19/komody-vedruss-mishka-3-3jashhika-2/

Plaats een reactie

Ik wil mij graag aanmelden voor de One11-nieuwsbrief.


WaarWie

Anita de Haas en Joke Knoop

Anita de Haas en Joke Knoop

Anita de Haas en Joke Knoop werken bij het Brabants Dagblad.

Waarom

Annemieke Besseling, hoofdredacteur Brabants Dagblad: "One11 is een enorm sympathiek project. Het laat mensen, hun drijfveren en hun idealen zien. Mensen van over de hele wereld – die overigens ook verrassend dichtbij kan zijn. Bijzonder graag verleent het Brabants Dagblad er medewerking aan. Het is een journalistiek nieuwjaarscadeau met een warm hart, een cadeau om zeer graag te delen en om bijzonder van te genieten."