NL editie / World edition

Een Afrikaanse verteller

door Koert Lindijer


De nu 80-jarige Nigeriaanse auteur Chinua Achebe schreef in 1958 zijn standaardwerk Things Fall Apart, een roman over Afrika op het keerpunt van de blanke kolonisatie. Nu, terugkijkend, zijn de verwachtingen van de Nigeriaanse onafhankelijkheid en de emancipatie van Afrika en de Afrikanen niet uitgekomen. "Afrika heeft eerlijke elites nodig, we moeten zelf goede leiders kweken. We moeten onze eigen verhalenvertellers zijn."

Een Afrikaanse verteller “Ik ben teleurgesteld over het resultaat van de onafhankelijkheid een halve eeuw geleden.” Chinua Achebe spreekt zachtjes en zorgvuldig, poëtisch en profetisch. Hij zit in een rolstoel in zijn huis in zijn Amerikaanse ballingsoord Providence, bij de Brown University in Rhode Island. Een kleine man met een grote uitstraling. We scharen ons rond zijn eettafel met uitzicht op de weelderige tuin. Hij vangt me met zijn diepbruine ogen. Achebe is fragiel en scherpzinnig.
 
De gedachten van de Nigeriaanse auteur dwalen naar de laatste jaren van het kolonialisme, toen hij zijn klassieker Things Fall Apart (1958) schreef. De vreugde van de bevrijding verschijnt op zijn gelaat. “Ik was vol verwachtingen. Als een kind dat op Kerstmis wacht. We hadden nooit onafhankelijkheid geproefd sinds de Britten voor onze kust verschenen en verklaarden dat we geen Nigerianen waren, zoals we dachten, maar door Groot-Brittannië beschermde onderdanen.”
 
‘Onafgemaakte Europeanen’
De in 1930 geboren Achebe stamt uit een tijd dat Afrikanen op zijn best als ‘onafgemaakte Europeanen’ werden gezien. Door Afrikanen geschreven literatuur was onbekend; blanke schrijvers bepaalden de visie op Afrika. De Britse krant The Times riep het boek Mister Johnson van Joyce Cary uit tot “de beste roman ooit over Afrika”, een boek met Afrikanen als “jaloerse wilden die als muizen en ratten leven”. En op school las Achebe Prester John van John Buchan met de beruchte zinsnede: “Dat is het verschil tussen blank en zwart: de gave van verantwoordelijkheid.”
 
Things Fall Apartis een triomf van tegenstellingen: een gedenkteken voor een tribale cultuur van een auteur wiens vader een bekeerling tot het christendom was en een bestrijder van Afrikaanse religies. Een roman van historisch belang over een man, Okonkwo, die de geschiedenis niet kon bijhouden. Een document over een ongeletterd Igbovolk met prachtig taalgebruik en metamorfosen, geschreven in het Engels, de taal van de onderdrukker die de cultuur van de Igbo verachtte.
 
Ghana is the name we should proclaim.” Achebe zingt en zijn ogen glinsteren. Hij verontschuldigt zich ervoor dat het op de onafhankelijkheidsdag van Ghana in 1957 mooier klonk. “Ik herinner me de dag heel goed, het staat me nog helder bij. Ik woonde in Nigeria, in Lagos. Er was niets georganiseerd, spontaan bleven we allemaal op om rond middernacht het moment te vieren dat Ghana als eerste gekoloniseerde land in Afrika weer onafhankelijkheid werd. Ze speelden een prachtige highlifemelodie”.
 
Verdeeld Nigeria
Nigeria moest nog drie jaar wachten. “Ghana was ons voor, hoe graag wij ook de beweging voor vrijheid in Afrika hadden willen leiden. Er waren meningsverschillen tussen de verschillende delen van het land, en het Noorden zei nog niet klaar te zijn voor de onafhankelijkheid. Ik denk niet dat er veel landen zijn geweest die vrijheid werd geboden, maar weigerden. Dat waren voortekenen van Nigeria’s onzekere toekomst. Het was allemaal vaag, maar we waren vol vreugde.”
 
“Okonkwo genoot grote faam in alle negen dorpen en tot in de wijde omtrek”, begint Things Fall Apart. De wereld was nog klein. De komst van de missionarissen rond 1857 in Iboland in Zuidoost-Nigeria bleek een even tumultueus tijdsgewricht als de onafhankelijkheid vijftig jaar geleden. De hoofdfiguur Okonkwo belichaamt de deugden en beperkingen van een aflopende cultuur. Hij is een man zo oud als de traditie van de verhalenvertellers zelf in Afrika. Heldendaden maakten Okonkwo groot, hij blinkt uit in strijd en confrontatie. Maar hij is hulpeloos tegen de moderne tijd en de overtuigingskracht van de missionarissen.
 
‘Elites zijn een noodzaak’
Het optimisme na de onafhankelijkheid kreeg in 1963 een deuk door de eerste staatsgreep, de militaire coup in het kleine West-Afrikaanse staatje Togo waarbij president Sylvanus Olympio werd afgezet en vermoord. “Wat de geschiedenis heel duidelijk aantoont, is dat als je één keer een coup tolereert, er een nieuwe zal volgen.” Als medicijn tegen instabiliteit pleit Achebe voor een hoogopgeleide elite. “Hoewel elite tegenwoordig een vies woord is. Olympio was niet zomaar een leider, hij sprak Engels, Frans en Duits.” Elites zijn een noodzaak, om leger, staat en bedrijven te leiden. Hij schreef zelfs een boos boekje over Nigeria’s hopeloze leiders. “De vraag is niet of elites nodig zijn, maar of ze eerlijk of onecht zijn. Het heeft Afrika de afgelopen vijftig jaar aan goed leiderschap ontbroken. We kweken geen goede leiders en laten slechte leiders ons hun wil opleggen.”
 
In Things Fall Apart vertelt een stamgenoot Okonkwo: “De blanke is heel slim. Hij arriveerde heimelijk en vreedzaam met zijn religie. We vermaakten ons met zijn domheid en stonden hem toe te blijven. Nu heeft hij onze broeders aan zijn kant gekregen en onze clan kan niet meer als eenheid optreden. Hij heeft een mes gezet in de dingen die ons samenhielden. We vallen uiteen.”
 
Genocide
Nigeria viel uiteen in 1967 met de oorlog in Biafra. Het was de eerste grote oorlog op het continent na de onafhankelijkheid. De Igbo, met twintig miljoen zielen een van de drie grootste bevolkingsgroepen van Nigeria, probeerden zich af te scheiden. Het regeringsleger vocht terug en maakte geen onderscheid tussen burgers en strijders. Er vielen één tot twee miljoen doden. Achebe sloot zich aan bij de opstandelingen en hielp in 1969 met het opstellen van de grondbeginselen van de Republiek Biafra. Hij schrijft nu een autobiografisch boek over de oorlog, die hij “genocide tegen de Igbo” noemt.
 
“Laat je eenmaal geweld toe, zeker in een jonge staat, dan raak je de controle erover kwijt.” De oorlog in Biafra was een gevolg van Nigeria’s eerste, uiterst bloedige coup in 1966 die werd geleid door jonge Igbo-officieren. Hierop volgde een al even bloedige tegencoup en wraaknemingen op grote schaal tegen Igbo. “Deze jonge officieren dachten ten onrechte dat ze Nigeria’s problemen met het geweer konden oplossen”, hekelt Achebe de Igbocoup. “De meeste officieren waren goed opgeleid en teleurgesteld over hoe Nigeria de kansen van de onafhankelijkheid verkwanselde. Ze zagen de incompetentie en de corruptie aan de top. Maar een verandering in de samenleving moet worden gemaakt met een sterk gevoel voor menselijke waardigheid en de werkelijkheid, niet met fantasie.”
 
Chaos
De koloniale erfenis was niet bestand tegen de chaos die volgde. In de jaren zeventig en tachtig volgde coup na coup, en de eenpartijstaat deed zijn intrede. De Afrikaanse staten hadden de bestuursvormen van de blanke heersers overgenomen, inclusief symbolen als Franse cavalerietenues en Britse pruiken en toga’s. Wat ontbrak, was een sterke overheid, een geschoolde bevolking, een middenklasse, een vrije pers, een onafhankelijke rechterlijke macht en democratische partijen. “Brits kolonialisme was geen democratie, maar een onopgesmukte dictatuur. De Britten beweren dat ze ons het Westminstermodel van parlementaire democratie hadden geleerd en dat wij het hebben verprutst. Hoe absurd! Je kunt ook zeggen dat je iemand leert zwemmen door hem in het woestijnzand te laten rollen.”
 
Na de vele militaire interventies in de eerste dertig jaar is de Afrikaanse politiek nu stabieler. Het meerpartijensysteem is terug en er vinden verkiezingen plaats, meestal niet altijd even eerlijk, maar politici moeten er meer moeite voor doen om aan de macht te komen en te blijven dan vroeger. “Ik denk niet dat veel Nigerianen nu nog de premier of president willen doodschieten”, zegt Achebe.
 
Geen cynisme
De Afrikaanse jongeren raken niettemin teleurgesteld in de politiek. Verkiezingen in Nigeria blinken doorgaans uit in schaamteloze fraude, uitslagen worden bekendgemaakt nog voor kiezers hun stem uitbrachten. Resultaat: Nigeriaanse jongeren halen cynisch hun schouders op over democratie en komen niet in opstand. “De dag waarop de bevolking de kandidaat uitjouwt die zich ten onrechte tot winnaar heeft uitgeroepen, is nog ver weg. We zijn er nog niet en misschien zijn we soms op de foute weg. Cynisme is te begrijpen, maar niet te gedogen. Het verlies van hoop kan nooit het antwoord zijn.”
 
Okonkwo ergert zich aan het geringe verzet van zijn stamleden. Hij moedigt dorpelingen aan de kerk van de missionarissen in brand te steken. Hij vermoordt een soldaat. Om arrestatie door de koloniale autoriteiten te voorkomen, pleegt hij zelfmoord. Het verhaal van Okonkwo en de dorpelingen van heinde en verre die hem kenden, van de Igbo en van de Afrikanen, wordt vanaf nu niet meer door henzelf verteld. De nieuwe verhalenverteller in Things Fall Apart is de koloniale bestuurder. Die overweegt een alinea aan de ondergang van Okonkwo te wijden in zijn boek De pacificatie van de primitieve stammen van beneden Niger.
 
“Jullie goden leven niet, ze zijn stukken hout en steen”, had de witte missionaris in Things Fall Apart gezegd. Kan Afrika worden begrepen zonder erkenning van de spirituele wereld? Afrikanen leven in de zichtbare en de onzichtbare wereld. Ook nu gaan politici en voetbalmanagers te rade bij maraboets en spirituele dokters, in Benin geldt voodoo als staatsreligie en in menig Afrikaanse roman lopen realiteit en spiritualiteit feilloos door elkaar. Achebe ergert zich aan de vraag.
 
Magie en logica
“Wat heeft Afrika met magie te maken?” valt de schrijver uit. Schaart hij zich aan de zijde van de missionaris? “Lang heeft de wereld geloofd dat Afrikanen niet opereren zoals andere volken, maar op basis van magie. Ik geloof niet in dergelijke veralgemenende oordelen. De indruk dat Afrika niet is gebaseerd op logica maar op magie, is onjuist.”
 
Achebe is gespleten. Zijn vader hielp de Afrikaanse heiligdommen verbranden, probeerde familieleden voor het christendom te winnen en stuurde zijn zoon naar een koloniale eliteschool. Achebe rehabiliteert in zijn romans de tradities die zijn vader hielp vernietigen. Enige tijd later in het gesprek komt hij op zijn uitval terug. “Als we ons volmaakt willen voelen, moeten we in ons leven ruimte vinden voor de geestenwereld. In Afrika zijn we meer dan in Europa bezig met het spirituele.”
 
Heart of Darkness
Afrikanen moeten hun eigen verhalenvertellers zijn. “De essentie van al de problemen die Europa heeft gehad met zijn visie op Afrika, is de simpele vraag van Afrikaanse humaniteit: zijn ze wel of niet zoals wij?” Hij hekelt Joseph Conrad en diens Heart of Darkness omdat het de Afrikaan te weinig menselijkheid toedicht, en hij kritiseert de filosoof, theoloog en missionaris Albert Schweitzer die zei: “De Afrikaan is inderdaad mijn broer, maar wel mijn kleine broertje.” Het valt Achebe moeilijk Afrika te herkennen in de beschrijving van het continent in de westerse media: “Het aanzien van Afrika is geschaad. De verzinsels in de media, ze zijn grof en oneerlijk voor Afrikanen en onnodig. Het zal nog heel lang duren voor daarin verandering komt.”
 
In een sfeer van tintelende jeugd en eindeloos optimisme nam in 1962 Achebe in Oeganda deel aan de eerste conferentie van Afrikaanse schrijvers, met James Baldwin, Wole Soyinka, Christopher Okigbo, Léopold Senghor en vele anderen. Afrikaanse talen kunnen zingen. Spreekwoorden zijn de palmolie waarmee woorden worden gegeten. Het zelfvertrouwen straalde van de eerste lichting Afrikaanse schrijvers af. Voldeed de taal van de voormalige koloniale heersers om hun gedachten en gevoelens weer te geven? De schrijver Obi Wali had in zijn essay De dood van de Afrikaanse literatuur? betoogd dat de Afrikaanse ervaring niet in Europese talen was vast te leggen. De Keniaanse schrijver Ngugi wa Thiong’o noemde het gebruik van Engels “geestelijke onderwerping”. Hij zou later louter in zijn eigen Gikuyu-taal gaan schrijven.
 
Taal
“Taal moet je vriend zijn”, vindt Achebe. Igbolegenden en proza van Dickens ontmoeten elkaar in zijn werk, er razen twee ritmes in zijn hoofd. Achebe bleef in het Engels schrijven, en is nu bezig met de vertaling van Things Fall Apart in het Igbo.
 
Velen van de nieuwe lichting Afrikaanse schrijvers leven in het Westen. Een wrange voetnoot bij de bijeenkomst in 1962 in Oeganda. “We wonen in het buitenland en preken over thuis”, betreurt Achebe. “Ik ken Nigeriaanse kinderen die hun taal niet kunnen spreken. Iedereen uit de klas van mijn zoon destijds in Nigeria woont nu in Amerika of Engeland. Er is duidelijk iets erg fout met de situatie in Afrika.”

_______________________
 
 
Albert Chinụalụmọgụ Achebe
De in 1930 in Ogidi, Nigeria, geboren Chinua Achebe behoort tot een beweging van idealisten en moralisten met grote invloed in de eerste jaren na de Nigeriaanse onafhankelijkheid. Hij staat bekend als de nestor van de Afrikaanse literatuur. Politieke tijdsgenoten als Benjamin Nnamdi Azikiwi (Nigeria), Julius Nyerere (Tanzania) en Kenneth Kaunda (Zambia) waren socialisten en humanisten. Nelson Mandela zei over Achebe: “Wij beiden, ieder in verschillende omstandigheden van blanke overheersing op ons continent, werden vrijheidsstrijders.” Mandela las de boeken van Achebe in gevangenschap en “in aanwezigheid van de schrijver vielen de gevangenismuren om”.
 
Achebe is een culturele krijger en Afrikaanse verhalenverteller. Uit medische noodzaak woont hij in Amerika sinds een auto-ongeluk in 1990 in Nigeria, waarbij hij beneden zijn middel verlamd raakte. Hij werd bovenal bekend door Things Fall Apartuit 1958, een roman die leest als een biografie van Afrika op het keerpunt van de blanke kolonisatie. De roman werd in meer dan vijftig talen vertaald en verkocht twaalf miljoen exemplaren in de Engelstalige wereld. Vrijwel iedere opgeleide Afrikaan heeft het gelezen en het boek staat op de literatuurlijst van nagenoeg iedere Afrikaanse scholier.
 
Achebe schreef in totaal twintig boeken, vijf romans, korte verhalen, poëzie en essays. Wole Soyinka, landgenoot en winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur in 1986, noemde Achebes klassieker Things Fall Apart “de eerste roman in het Engels die over het innerlijke van de Afrikaan spreekt, in plaats van hem neer te zetten als exotisch, zoals de blanke hem zou zien”.
 
Zeventig procent van de Afrikanen is jonger dan dertig jaar, velen groeien op in stedelijke gebieden waar Afrikaanse tradities geschiedenis zijn. Is het culturele nationalisme bepleit door de generatie van Achebe nog relevant in het moderniserende Afrika? De roep voor een liberale democratie is soms sterker dan het verlangen naar oude culturele waarden. Succesvolle jonge Afrikaanse schrijvers als Binyavanga Wainaina, Chris Abani, Uzodinma Iweala en Chimamanda Ngozi Adichie prijzen Achebe voor de grote invloed die hij op hen uitoefende. Abani noemt Things Fall Apart “onontkoombaar”. En de Keniaanse schrijver Parselelo Kuntai zegt: “Achebe blijft relevant, want hij is voor ons een schatkamer van het verleden. Zijn voortdurende aantrekkingskracht ligt daarin dat we vroeg of laat allemaal nieuwsgierig raken en een vurig verlangen ontwikkelen naar wat ons Afrikanen werd ontzegd.”


- Een sterk ingekorte versie van dit artikel verscheen eerder in NRC Handelsblad.DelenLaatste reacties (9)

Erik
Geplaatst op: zondag 6 oktober 2013 om 23:49
Duidelijke bevestiging dat het een achterlijk zooitje is.

Géén cent naar Afrika. Ontwikkelingshulp stoppen en grenzen sluiten. Ze zoeken het zelf maar uit!
Herman Degenhart
Geplaatst op: zondag 19 juni 2011 om 20:12
De essentie van Afrika. Wat zou het verschil zijn met de essentie van Texel of de essentie van Maastricht? Ik wantrouw mensen die culturen waar ze niets van begrijpen mystificeren alleen om de indruk te wekken dat ze er wel iets van begrijpen. Net zoals Arabische Lente. Mensen die dit zeggen, weten niet wat er in de Arabische wereld aan de hand is. Lente, wordt daar het opheffen van de al tientallen jaren durende noodtoestand in Syrië en Egypte mee bedoeld? In Egypte komt straks de Moslim Broederschap in de regering wat tot het tegendeel van een lente zal leiden. In Syrië hief de regering ook de al tientallen jaren durende noodtoestand op, maar vermoord sindsdien de eigen bevolking op grote schaal. Gewoon door de mitrailleur erop te zetten. Hetzelfde in Bahrein, waar Saoedische troepen ook iets dergelijks deden en doen, en nu dan in Jemen dito. En laten we Iran niet vergeten, waar de regering er ook geen been in ziet om zomaar grote groepen mensen neer te maaien, dan wel in de gevangenis te vermoorden. Lente, wie dat zegt heeft geen hersens.
En wat betreft Afrika, daar gaat dit artikel tenslotte over, de beloften van Afrika zullen zich niet eerder manifesteren dan na herkolonisatie door Europa, bij voorkeur via de EU. Want aan de corruptie en kortzichtigheid van de eigen elites overgelaten zal Afrika achterlijk en armoedig blijven, bovendien gevangen in de angsten die de geesten uit het Afrikaanse heidendom over hun belijders uitoefenen. Daarnaast worden nog steeds de sterkste mannen en vrouwen door de Islamitische Noord-Afrikanen weggeroofd om elders en de Arabische wereld als slaven te worden verkocht. Ook deze handel houdt Afrika arm en achterlijk. Bovendien schijnt het te mogen, want ik lees hier nooit wat over in onze Pers. Maar ach, die hebben het natuurlijk te druk met schrijven over de Arabische Lente. Dat is natuurlijk veel belangrijker. Hoe kan ik dat nou vergeten?
Tet Roberts
Geplaatst op: zaterdag 18 juni 2011 om 19:20
Boeiend artikel, voor degenen in onderstaande discussie kan ik van harte The State of Africa: a history of 50 years of independence, door Martin Meredith. Het geeft de geschiedenis aan van de gevolgen van de kolonisatie (het afkappen van culturen door kaarsrechte grenzen) maar geeft ook feitelijk (en pijnlijk) aan waar de Afrikanen het zelf hebben laten liggen.

Ik reis met enige regelmaat naar West Afrika en het is spijtig te moeten zien dat corruptie de rechtvaardigheid zo sterk aantast en dat korte termijn visie (eigen gewin) ervoor zorgen dat alleen de elite de bodemschatten ter eigen verrijking aanwend en de eigen kinderen (en vaak ook zelf) in het luxe buitenland woont.

Misschien dat het na de Arabische lente tijd wordt voor een Afrikaanse lente...
Ina van Delden
Geplaatst op: zaterdag 18 juni 2011 om 12:05
Ik was blij het artikel van Lindijer te lezen. Door even met de ogen en ziel van Achebe te kijken, heb ik het gevoel bij de essentie van Afrika te komen.
Er zijn - als ik de reacties lees - altijd (westerse) argumenten te bedenken waarom het anders zou zijn. Maar waarom je niet eens goed verdiepen in wat mensen als Achebe werkelijk hebben te zeggen?
Herman Degenhart
Geplaatst op: zaterdag 18 juni 2011 om 07:08
Mevrouw Maktoeb,
Wat draait u zich er toch makkelijk uit. Zo kan iedereen het. Uw gemakzuchtige reactie zegt mij dat u geen tegenargumenten hebt die het betoog van P de G zouden kunnen weerleggen. Maar ja, dat toe te geven vereist meer karakter dan waar u kennelijk over beschikt. Dus maakt u zich er maar met een flauwiteit van af.
Maktoeb
Geplaatst op: zaterdag 18 juni 2011 om 00:07
Beste P.de G,

Ik ben een mevrouw. En ach, we zullen het waarschijnlijk nooit eens worden voor wat betreft onze zeer uiteenlopende overtuigingen aangaande het continent van de toekomst, Afrika. Ik kan het niet eens zijn met de uwe en dat hoeft ook niet. Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde.
P.de G
Geplaatst op: donderdag 16 juni 2011 om 16:00
Ja hoor meneer maktoeb,Er zijn zoveel boeken geschreven over dat verschrikkelijke Christendom, en het is zo gemakkelijk ergens negatief over te schrijven. Het is natuurlijk niet spannend om te lezen dat alphabetisme werd aangepakt. Gezondheidszorg enorm verbeterde, kindersterfte ongelooflijk veel minder ging voorkomen. Dat er toch voor velen ook meer kennis werd gebracht. Dit alles door Missie en Zending.
Zo is er nog veel meer goeds op te noemen. Dit alles werd niet gebracht door de oorspronkelijke godsdiensten en zeker niet door de islam. door de islam. In tegendeel.
Maktoeb
Geplaatst op: donderdag 16 juni 2011 om 14:53
Beste Herman,
Misschien zou je Ségou (geschreven door Maryse Condé) eens kunnen gaan lezen om tot de ontdekking te komen dat het Christendom niet altijd een moderniserende kracht was/is. Christenen wereldwijd hebben vanuit hun religie vaak veel schade toegebracht, zeker ook in Afrika.
Herman Degenhart
Geplaatst op: donderdag 16 juni 2011 om 11:53
De dekolonisatie is mislukt. Dat blijkt weer eens. Dekolonisatie was de prijs die Europa moest betalen voor de bevrijding van het Nazisme en later voor de bescherming tegen het communisme. Churchill had de Amerikanen op dit punt de voet dwars willen zetten, maar verloor na de oorlog de verkiezingen. En links gelooft in sprookjes, zoals dat de blanken de inlanders zouden onderdrukken. Dus dat dekolonisatie een vorm van bevrijding was, a la de bevrijding van Europa. Hoe dom kan je zijn. Dekolonisatie was een obsessionele Amerikaanse politiek zoals Luns dat noemde. Maar hoe zit het dan met die onderdrukking waar veel inlanders het over hebben maar waar nooit bewijzen voor worden geleverd. "British time very good time", zo lieten de bootwerkers in India en Pakistan weten als je ze ernaar vroeg. Die bootwerkers (en vele anderen buiten de elites) verwijten ons juist de dekolonisatie. De verhalen over onderdrukking komen dan ook vooral van in het Westen opgeleide Afrikaanse leden van de elite aldaar die een argument nodig hebben voor hun machtsovername. En waar gaan deze mensen heen als het even niet mee zit? Juist, naar het oude moederland of naar de VS. En maar blijven beweren dat de blanken de zwarten onderdrukten. Maar wat deed dan Idi Amin en wat doet Mugabe om er maar twee te noemen. Of waren dat ook Europeanen? En waarom laten wij deze mensen hun gang gaan? Mugabe krijgt nog steeds geld uit Engeland. En maar schelden op die Engelsen. Nee, als het gaat om onderdrukking van de Afrikanen, dan weet ik er wel een paar. Maar dat zijn geen Europeanen en ook geen Amerikanen, dus dan mag het. Want waarom hoor ik nooit protesten? En wat die Afrikaanse geestenwereld betreft. Heidendom is een achterlijke kracht die haar belijders dom onwetend en achterlijk houdt en bovendien in armoede. Het Christendom was juist een moderniserende kracht, die de Afrikanen uit hun permanente angst voor hun geestenwereld haalde. Maar hoe reageren de plaatselijke leiders daarop? Die steken de kerken in brand. Waarom hoor ik zo weinig protesten daartegen?

Plaats een reactie

Ik wil mij graag aanmelden voor de One11-nieuwsbrief.


WaarWie

Koert Lindijer

Koert Lindijer

Twintig jaar na mijn geboorte in Rotterdam begon ik in 1973 aan mijn lange reis door Afrika. Tien jaar later werd ik correspondent. Mijn reis is nog lang niet ten einde. Geen groter geluk dan reizen, geen beter gevoel dan als je niet weet waar je de komende nacht zal slapen. En geen grotere voldoening dan wanneer je altijd weer bij Afrikanen een slaapplaats vindt. Afrika is vol humaniteit, voldoende om me later op de been te houden.

Waarom

"Afrika is mensen. Politiek is er cynisch en vaak onvolwassen, de dynamiek ligt bij de gewone mensen. Het continent is vol met mensen die in hun kwetsbare bestaan initiatief nemen voor verandering. Over die mensen wil ik schrijven. En One11 biedt die kans."