NL editie / World edition

Steven Adolf


Steven AdolfSteven Adolf is correspondent en economisch journalist en woont in Spanje. Hij schrijft ondermeer voor de Volkskrant, Elsevier, De Standaard en is te horen op de VRT. Hij schreef boeken over Spanje en Marokko. In 2009 verscheen Reuzentonijn over de ondergang van de blauwvintonijn in de Middellandse Zee.

“Ik volg al jaren van nabij Baltasar Garzón en vindt hem een bijzondere man. Wat je vaak ziet met slachtoffers van de vreselijkste gebeurtenissen is dat ze al vrij snel worden vergeten en dat hun onrecht nooit voor een rechter komt. Triest genoeg is dat vooral het geval bij grootschalige misdaden, die om politieke of sociale redenen ongemakkelijk liggen en daarom liefst zo snel mogelijk worden weggeschoven.
Garzón heeft er zijn levenswerk van gemaakt dat soort zaken aan te pakken, en dat heeft wereldwijd miljoenen mensen steun gegeven en de hoop geboden dat er toch recht kan worden gesproken. Daarvoor is moed en doorzettingsvermogen nodig, gecombineerd met iets wat ik gemakshalve maar benoem als burgerzin – opoffering voor een doel voor de gemeenschap dat je directe eigenbelang overschrijdt of zelfs achteropstelt – en waarvan je soms het ongemakkelijke gevoel krijgt dat het in plaats van een deugd op voorhand als hypocriete ijdeltuiterij wordt weggezet. Iemand die zich inzet voor de ander, dat moet wel mis zijn.
Dat is voor mij ook het sympathieke van het One11-project: dat je toont dat dit soort burgerzin op de meest uiteenlopende manieren bij mensen bestaat en dat het ook werkt, alle problemen ten spijt. Een mooie boodschap om het jaar mee te beginnen.”
Steven Adolf werkt voor: de Volkskrant / Elsevier / de Standaard / VRT

Baltasar Garzón

Baltasar Garzón

Hij bestreed terreur overal ter wereld. Maar nu jagen zijn vijanden op hem. Het gepantserde leven van 'superrechter' Baltasar Garzón die dreigt te knakken.Waar